ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΒΙΠΥΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΒΙΠΥΣ

Σημαντικές διεθνείς συνεργασίες του ΣΥΒΙΠΥΣ

Δεκτός στον ευρωπαϊκό οργανισμό EUROPEN έγινε μετά από αξιολόγηση ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ). Παράλληλα ανακοίνωσε πως είναι πλέον μέλος των ευρωπαϊκών οργανισμών BIC και EPIC.

Στις 19 Μαρτίου 2020 ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του ΣΥΒΙΠΥΣ και έγινε αποδεκτή η  ένταξή του στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Συσκευασία και το Περιβάλλον (EUROPEN), ο οποίος έχει την έδρα του στις Βρυξέλλες και υποστηρίζει την ουσιαστική συμβολή της συσκευασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα αγαθών χωρίς να ευνοείται κάποιο συγκεκριμένο υλικό ή σύστημα συσκευασίας. Μέλη του οργανισμού EUROPEN είναι οι μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες παραγωγής πρώτων υλών, συσκευασιών, FMCG καθώς και εκπρόσωποι άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών συσκευασίας.Τα μέλη του EUROPEN έχουν δεσμευτεί να βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συσκευασμένων αγαθών σε συνεργασία με τους προμηθευτές και τους πελάτες τους, προωθώντας τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία.

Ο Οργανισμός EUROPEN προωθεί τη συσκευασία που κατασκευάζεται από υπεύθυνα υλικά, είναι λειτουργική και εξασφαλίζει την ασφάλεια των καταναλωτών,  επαναχρησιμοποιείται  ή  ανακυκλώνεται και ωφελεί την κοινωνία ως σύνολο,  ενώ καινοτομεί και υποστηρίζει τη μετάβαση προς την κυκλική οικονομία στοχεύοντας στη μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Ο οργανισμός EUROPEN είναι αξιόπιστος εταίρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επίτευξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας, αξιώνοντας τη σαφήνεια, την αναλογικότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ώστε να διαφυλάσσεται η εσωτερική αγορά, επιτρέποντας την καινοτομία και την ανάπτυξη για την αλυσίδα αξίας των συσκευασιών στην Ευρώπη.

 

Μέλος του οργανισμού BIC (Bio-based Industries Consortium)

O επιστημονικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός BIC με έδρα τις Βρυξέλλες ιδρύθηκε το 2013 και εκπροσωπεί τις ιδιωτικές εταιρείες που αξιοποιούν τη βιομάζα στην ευρωπαϊκή αγορά και οι οποίες επένδυσαν 3.7 δις € το χρονικό διάστημα 2014 – 2020 για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και διεργασιών. Στα μέλη του BIC περιλαμβάνονται επίσης ευρωπαϊκοί σύνδεσμοι, πανεπιστήμια, καθώς και τεχνολογικές πλατφόρμες.

Το όραμα του οργανισμού είναι η επιτάχυνση της καινοτομίας των βιο-βασισμένων προϊόντων και η τοποθέτησή τους στην αγορά, χρησιμοποιώντας νέα δομικά στοιχεία για τις χημικές ουσίες και αξιοποιώντας την αναπτυσσόμενη τεχνολογία των βιο-διυλιστηρίων.

Mε βάση τη νέα αυτή συνεργασία, τακτικές τεχνικές ενημερώσεις για τη νέα γενιά των συσκευασιών από βιο-βασισμένα υλικά διανέμονται στα τακτικά μέλη του ΣΥΒΙΠΥΣ.  Παράλληλα ενισχύεται  η δικτύωση μεταξύ των μελών του (και ειδικότερα της επιστημονικής επιτροπής για τη βιώσιμη ανάπτυξη)  και των ερευνητικών κέντρων και των συνεργαζόμενων με τον BIC πανεπιστημίων.

Ο Οργανισμός BIC, στον οποίο ο ΣΥΒΙΠΥΣ εντάχθηκε πρόσφατα, συμμετέχει  στη βιομηχανική δράση BBI JU (Bio-Based Industries Joint Undertaking) υπό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει χρηματοδοτήσει προγράμματα ύψους 3.7 δις € το χρονικό διάστημα 2014 -2020 (975 εκατ. € σε ερευνητικά προγράμματα Horizon 2020 και 2.7 δις € σε ιδιωτικές επενδύσεις).

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο δράσης για τη βιομηχανία των βιοβασισμένων υλικών (Annual Work Plan 2020) υπάρχουν επενδυτικές δυνατότητες στα ακόλουθα πεδία για τους παραγωγούς υλικών συσκευασίας  (μέλη του ΣΥΒΙΠΥΣ), αλλά και για τους επιστημονικούς συνεργάτες (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα):

-BBI2020.SO3.D4 — Demonstrate superior bio-based packaging solutions with minimal environmental damage

-BBI2020.SO1.F1 — Turn lignin into materials and chemicals for high-end applications

-BBI2020.SO3.R5 — Improve the sustainability of coatings

-BBI2020.SO2.R3 — Develop bio-based solutions to recycle composites

Ο ΣΥΒΙΠΥΣ δεν θα λάβει μέρος σε κάποιο πρόγραμμα,αλλά θα προωθήσει μέσα από την ελληνική πλατφόρμα τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους επιστημονικούς συνεργάτες οι οποίοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή. Απαραίτητα στοιχεία στην ελληνική και αγγλική γλώσσα:

1.  Περιγραφή δυνατοτήτων με το συγκεκριμένο call, μέσα σε μία ευρωπαϊκή κοινοπραξία.

2.  Διαθέσιμοι πόροι (υποδομές, εγκαταστάσεις, τεχνογνωσία) για να συμβάλει στο συγκεκριμένο topic και τις δράσεις που θα μπορούσε να αναλάβει.

Σημειωτέον ότι το επίπεδο των προτάσεων που κατατίθενται από τους υποψήφιους ευρωπαϊκούς φορείς για αυτές τις τεχνολογίες  αιχμής είναι πολύ υψηλό.

 

Πλήρες μέλος της ευρωπαϊκής κοινοπραξίας EPIC

Στην ευρωπαϊκή κοινοπραξία EPIC (European Packaging Institutes Consortium), στην οποία εκπροσωπούνται τα ινστιτούτα συσκευασίας των ευρωπαϊκών κρατών και οι εθνικοί σύνδεσμοι συσκευασίας, εντάχθηκε πρόσφατα και ο ΣΥΒΙΠΥΣ ως πλήρες μέρος. Ο οργανισμός EPIC συνεργάζεται με όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη στην αλυσίδα παραγωγής και διανομής των συσκευασμένων αγαθών, από τους παραγωγούς των πρώτων υλών έως τους εκπροσώπους του οργανωμένου λιανεμπορίου.

 

 

Οι κύριες δράσεις του EPIC είναι η προώθηση της καινοτομίας στη συσκευασία, η παραγωγή υλικών υψηλής προστιθέμενης αξίας, η ενίσχυση των Ευρωπαίων παραγωγών υλικών συσκευασίας, η  μεταφορά τεχνογνωσίας και η συνεχής εκπαίδευση των μελών του.

Ο οργανισμός EPIC ιδρύθηκε το 2002, είναι μέλος του WPO (Παγκοσμίου Οργανισμού Συσκευασίας) και αποτελεί σημείο  αναφοράς για την εκπόνηση κοινών δράσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της συσκευασίας.

Με την τρίτη αυτή συνεργασία του ΣΥΒΙΠΥΣ, που πραγματοποιήθηκε εντός  του 2020 (προηγήθηκε η ένταξη στους Οργανισμούς Εuropen και Biobased Industries Consortium), ο επιστημονικός  σύνδεσμος θα ενισχύσει τη δικτύωση των τακτικών μελών του και θα αυξήσει την τεχνογνωσία που διανέμει από τη βάση δεδομένων, η οποία αριθμεί πλέον των 40.000 τίτλων βιβλίων και μελετών για το επιστημονικό πεδίο της συσκευασίας.

Ελέγξτε επίσης

Πλήθος καίριων ερωτημάτων θέτει ο ΣΥΒΙΠΥΣ για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Προτάσεις, εύστοχες παρατηρήσεις, αλλά και πολλές ενστάσεις κατέθεσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ) …