Τρίτη, 28 Νοεμβρίου, 2023

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα στελέχη του Εμπορικού Τμήματος του Logistics & Management, τα οποία θα σας προτείνουν τη διαφημιστική προβολή που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Τηλέφωνο: 210 68 00 470, Email: tpress@tpress.gr