Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΑποθήκευσηΟι θέσεις του ΠΑΣΕΒΙΠΕ για τα επιχειρηματικά πάρκα και τις ΒΙΠΕ

Οι θέσεις του ΠΑΣΕΒΙΠΕ για τα επιχειρηματικά πάρκα και τις ΒΙΠΕ

Επισημαίνοντας ότι στόχος είναι το αμοιβαίο όφελος και η συνεργασία με τους φορείς διαχείρισης,  ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Περιοχές (ΠΑΣΕΒΙΠΕ) διατυπώνει τις θέσεις των εν λόγω επιχειρήσεων, ενόψει της αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους.

 

Ο σύνδεσμος αναφέρει συγκεκριμένα τέσσερα σημεία – προτεραιότητες για το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρηματικών – Βιομηχανικών Περιοχών:

 

– Να μην επαναληφθούν πρακτικές μιας κακής και συγκρουσιακής υποχρεωτικής συγκατοίκησης που έως σήμερα, συχνά, δεν έχουν επιτρέψει να αναπτυχθούν σχέσεις εμπιστοσύνης και αμοιβαίων ωφελειών μεταξύ τους.

– Προϋπόθεση για την ύπαρξη υγιών φορέων διαχείρισης των περιοχών είναι η εγκατάσταση σε αυτές εύρωστων επιχειρήσεων, οι οποίες θα πρέπει να απολαμβάνουν σαφώς προσδιορισμένες ανταποδοτικές υπηρεσίες σε ανταγωνιστικό κόστος.

– Οι σχέσεις αμοιβαιότητας και διαφάνειας μεταξύ των δύο πλευρών πρέπει να αποτυπωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο νέο νομοθετικό πλέγμα για τα Επιχειρηματικά Πάρκα και ειδικότερα στις διατάξεις που θα καθορίσουν τις συνθήκες διαχείρισης και λειτουργίας ενός οργανωμένου υποδοχέα.

– Ο σύνδεσμος θα πρέπει να εκπροσωπείται σταθερά και διαρκώς στις εργασίες της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

 

«Σε κάθε περίπτωση και παρά τις επιφυλάξεις σχετικά με τη σύνθεση και την αντιπροσωπευτικότητα της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ θα προσέλθει στο διάλογο, επιδιώκοντας το κοινό συμφέρον μεταξύ φορέων διαχείρισης και εγκατεστημένων επιχειρήσεων, έχοντας ήδη δρομολογήσει διαδικασίες ουσιαστικής συμμετοχής όλων των συνδέσμων μελών του, σε ανοιχτή διαβούλευση, διασφαλίζοντας την ενιαία έκφραση και την αναπτυξιακή κατεύθυνση των θέσεων και των προτάσεων του», καταλήγει στην επίσημη ανακοίνωνωσή του ο σύνδεσμος.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ