Μεταφορά τεχνογνωσίας για τα συστήματα εγγυοδοσίας – Ελπίδα για το περιβάλλον

Με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από την Ελλάδα και από το εξωτερικό πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου το διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο “Back to basics. DRS for the Greek Beverage market”, το οποίο διοργάνωσαν η διεθνής εταιρεία μελετών Eunomia Research & Consulting και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ).

H λειτουργία ενιαίου, πανελλαδικής εμβέλειας ΣΣΕΔ  αποβλήτων συσκευασιών για τις φιάλες ποτών έως τις 5 Ιανουαρίου 2023,  με αποκλειστικό σκοπό την εφαρμογή συστήματος επιστροφής εγγύησης, είναι επιβεβλημένη σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (4736/2020 [άρθρο 13]), όπως έχει εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή οδηγία 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (άρθρο 9).

Το σύστημα επιστροφής εγγύησης βασίζεται στην καταβολή εγγυοδοτικού αντιτίμου από τον καταναλωτή  κατά την αγορά του προϊόντος, το οποίο θα του αποδίδεται κατά την επιστροφή του προϊόντος, με σκοπό τη χωριστή συλλογή για ανακύκλωση.

Το εν λόγω σύστημα λειτουργεί συμπληρωματικά με άλλα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών, καλύπτοντας κατ’ ελάχιστον τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης.

Στην πράξη η εφαρμογή ενός συστήματος  DRS  δεν είναι μια απλή διαδικασία και συχνά προϋποθέτει την εφαρμογή σήμανσης ασφαλείας  (security printing) σε κάθε διακινούμενη  συσκευασία, την υιοθέτηση αυστηρών πρωτοκόλλων ελέγχου στις  εκτυπωτικές  μονάδες και στις βιομηχανίες  εμφιάλωσης, την υψηλή αυτοχρηματοδότηση των διακινούμενων εμφιαλωμένων αγαθών, το υψηλό κόστος  συντήρησης και λειτουργίας του μηχανισμού συλλογής  των κενών συσκευασιών κ.ά.

Πρακτικές που έχουν χρησιμοποιηθεί σε ευρωπαϊκές χώρες και έχουν καταστήσει βιώσιμα τα εγκατεστημένα συστήματα εγγυοδοσίας παρουσιάστηκαν στη  διαδικτυακή εκδήλωση από τους διακεκριμένους ομιλητές: Mrs Hara Xirou, Head of South East Europe (Eunomia, Greece), Orla Woods, Senior Consultant (Eunomia, UK), Mr. Rauno Raal, Partner/Consultant (Earthcareconsultant, EE), Mr. Vasilis Monachos, Sales Manager (Polisan Hellas).

Ο βασικός στόχος της ημερίδας ήταν η  μεταφορά τεχνογνωσίας και η ενημέρωση των αρμόδιων κρατικών φορέων, των ενδιαφερομένων εταιρειών και άλλων   σχετικών οργανισμών, με σκοπό την  επιτυχημένη εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας και την εύρυθμη λειτουργία της εφοδιαστικής  αλυσίδας των διακινούμενων συσκευασμένων αναψυκτικών και νερών.

Βάσει της τελευταίας μελέτης που πραγματοποίησε η Eunomia για το Περιφερειακό Κέντρο Δράσης για Βιώσιμη Κατανάλωση και Παραγωγή (SCP/RAC) (στο πλαίσιο του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών [UNEP/MAP] και ενόψει της συνόδου για τη Μεσόγειο που θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο στη Βαρκελώνη), το σύστημα αυτό μπορεί να αναδειχθεί ως το πιο επιτυχημένο από τα μέτρα μείωσης των θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων, καθώς ενδέχεται να αποτρέψει τη δημιουργία, σε ετήσια βάση, 16.000 τόνων θαλάσσιων απορριμμάτων έως το 2030, καθώς και να εξοικονομήσει την εκπομπή 620.000 τόνων ισοδύναμου CO2, συμβάλλοντας στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αγγλική γλώσσα και είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο ιστότοπο: https://www.youtube.com/watch?v=9qAYH2JuJic&feature=youtu.be

 

Ελέγξτε επίσης

«Πασκάλ Συστήματα Συσκευασίας Α.Ε.»: Ανερχόμενη δύναμη, με ισχυρές δεσμεύσεις

Με την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της και την προσθήκη της παραγωγής χειρουργικών μασκών και αντισηπτικών …

Τα Περιοδικά μας