Έκκληση του EUROPEN προς την Ε.Ε. για τα απείθαρχα κράτη – μέλη

Να προστατεύσουν την ενιαία αγορά της συσκευασίας και των διακινούμενων συσκευασμένων αγαθών ζητούν από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 58 ευρωπαϊκοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων και ο ελληνικός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ).

Συγκεκριμένα, στην επιστολή που συντάχθηκε από την επιτροπή PCF (Packaging Chain Forum) του EUROPEN (The European Organization for Packaging and the Environment) εκφράζονται οι ανησυχίες του συνόλου των επιχειρήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας των συσκευασμένων προϊόντων, για τον ενδεχόμενο κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς από την υιοθέτηση ακραίων εθνικών νομοθεσιών για τη συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων και των εθνικών νομοθεσιών για τα πλαστικά μιας χρήσης. Ως παραδείγματα χωρών που με την εθνική τους νομοθεσία αποκλίνουν από τις ευρωπαϊκές αρχές περί ελεύθερης διακίνησης αγαθών, η επιτροπή παραθέτει τις περιπτώσεις της Γαλλίας  και της Ισπανίας.

Με την επίσημη τοποθέτηση των 58 οργανισμών, τα κράτη – μέλη καλούνται να συμμορφώνονται με τους κανόνες  της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και να υποβάλλουν προς εξέταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα υπό ψήφιση νομοσχέδια, πριν από κάθε διαβούλευση σε εθνικό επίπεδο. Καλούνται επίσης τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. να προστατεύσουν την ελεύθερη διακίνηση αγαθών και να απαλείψουν  κάθε νομοθέτημα που διαστρεβλώνει τους κανόνες της εύρυθμης λειτουργίας της ενιαίας αγοράς.

Ελέγξτε επίσης

Industrial filling, capping και labelling με την υπογραφή της Acmon Data

Αποκλειστική αντιπρόσωπος της ιταλικής εταιρείας PMR είναι πλέον η εταιρεία Acmon Data, γνωστή για τις …

Τα Περιοδικά μας