Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΆρθραΒασίλης Τσόγκας (ERG Innovative Solutions): H εξέλιξη των industry Logistics μέσα από...

Βασίλης Τσόγκας (ERG Innovative Solutions): H εξέλιξη των industry Logistics μέσα από τα case study 4 διαφορετικών project

Από την κορύφωση της 1ης Βιομηχανικής Επανάστασης, το 19ο αιώνα, μέχρι τη σημερινή ραγδαία εξελισσόμενη Industry 4.0, το διακύβευμα για την επιτυχία μιας επιχείρησης παραμένει η ορθή διαχείριση χρόνου και χώρου, η οποία βρίσκεται στον πυρήνα κάθε υγιούς εφοδιαστικής αλυσίδας.

Άρθρο του κ. Βασίλη Τσόγκα, managing director της ERG Innovative Solutions (έντυπο τεύχος Οκτωβρίου 2023).

Mεγάλο πλεονέκτημα για κάθε βιομηχανική επιχείρηση αποτελεί η σωστή σχεδίαση και εγκατάσταση ενός σύγχρονου κέντρου Logistics από μια εξειδικευμένη εταιρεία, η οποία επιπλέον θα παράσχει εμπεριστατωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας του έργου.

Κατόπιν μελέτης, διερεύνησης των αναγκών και ανάλυσης των δεδομένων, η εταιρεία αυτή θα προτείνει την ιδανική λύση, στην οποία θα περιλαμβάνεται ο σωστός εξοπλισμός και τα κατάλληλα μηχανήματα (κλασικά ή αυτόματα), καθώς και το αντίστοιχο λογισμικό που θα αποτελεί τη γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ χειριστών και εξοπλισμού, όχι μόνο τοπικά αλλά και απομακρυσμένα, μέσω του διαδικτύου, με τεχνολογίες όπως είναι το Internet of Things (IoT).

Τη συγκεκριμένη ολιστική προσέγγιση προσφέρει, μεταξύ άλλων, στην ελληνική και στη διεθνή αγορά η ERG Innovative Solutions, οι λύσεις της οποίας απευθύνονται σε κάθε είδους βιομηχανία και προσαρμόζονται πάντα στο είδος των παραγόμενων προϊόντων και των πρώτων υλών. Παράλληλα  προσαρμόζονται και στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της σύγχρονης εποχής, όπου καθοριστικό ρόλο έχουν τα πληροφοριακά συστήματα, στα πρότυπα των Industry & Logistics 4.0.

Η ορθή διαχείριση, αποθήκευση και διανομή πρώτων υλών και προϊόντων, μαζί με τη μείωση κόστους και χρόνου, είναι σήμερα οι παράγοντες που κάνουν την πραγματική διαφορά στην επιτυχία κάθε οργανισμού.

Ας δούμε την εξέλιξη των Logistics της βιομηχανίας με την πάροδο του χρόνου, μέσα από τα επιτυχημένα case study της ERG Innovative Solutions σε τέσσερις διαφορετικούς τομείς:

  1. Βιομηχανία αλουμινίου 

Μελετώντας τις σχετικές λύσεις διαπιστώνουμε ότι μεταβάλλονται διαρκώς οι απαιτήσεις για συστήματα αποθήκευσης και ανυψωτικά μηχανήματα. Αρχικά χρησιμοποιούνταν προβολικά ράφια (cantilever, εικόνα 3) και κλασικού τύπου ανυψωτικά για τη διαχείριση των προϊόντων από τη γραμμή παραγωγής έως το κέντρο αποθήκευσης και διανομής.

Εικόνα 1: Αυτόματο σύστημα stacker crane.

Ακολούθησαν νέου τύπου ειδικά μηχανήματα 4 διευθύνσεων με μικρότερο διάδρομο κίνησης, ώστε να αξιοποιηθεί στο μέγιστο η αποθηκευτική ικανότητα. Καθώς οι ανάγκες αυξάνονταν, προέκυψε η απαίτηση για καινοτόμες λύσεις με σκοπό τη μέγιστη χρήση όχι μόνο της επιφάνειας μιας αποθήκης αλλά και του ύψους της.

Έτσι σχεδιάστηκαν τα stacker crane (εικόνα 1), τα οποία είναι ιδανικά για τη μεταφορά αντικειμένων / πακέτων μεγάλου μήκους (6 – 7 μέτρων) αλλά και για την ταυτόχρονη σύνδεση με τη γραμμή παραγωγής μέσω ταινιών μεταφοράς και ραουλόδρομων.

  1. Κατασκευή γυψοσανίδας 
Εικόνα 2: Shuttle αυτόματου συστήματος microstore.

Αρχικά γινόταν στοίβαση των δεμάτων γυψοσανίδας και των μεταλλικών εξαρτημάτων, το ένα επάνω στο άλλο. Στη συνέχεια βελτιώθηκαν οι γραμμές παραγωγής με καινούριου τύπου packaging line και χρησιμοποιήθηκαν προβολικά ράφια (cantilever, εικόνα 3), για αποθήκευση των μεταλλικών προφίλ και εξαρτημάτων.

Στα δε ενασκημένα προϊόντα γύψου, από την κλασική αποθήκευση σε παλετόραφα μεταβήκαμε σε αυτόματα συστήματα 3D shuttle και στη χρήση AGV από την παραγωγή έως την αποθήκη (εικόνα 4).

  1. Παραγωγή χρωμάτων (ηλεκτροστατικής βαφής και άλλων)

Στον τομέα αυτό τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Αρχικά η διαχείριση του τελικού προϊόντος γινόταν με τη βοήθεια συμβατικών συστημάτων αποθήκευσης, όπως είναι τα ράφια παλέτας, και με ανυψωτικά μηχανήματα, συνήθως τύπου reach truck.

Εικόνα 3: Σύστημα αποθήκευσης με προβολικά ράφια (cantilever).
Εικόνα 4: Αυτόματο σύστημα 3D shutlle.

Με την ανάγκη για μεγαλύτερη χωρητικότητα και για καλύτερη οργάνωση της αποθήκευσης και της εκροής των προϊόντων σε μορφή παλέτας ή κιβωτίου, η βιομηχανία χρωμάτων πέρασε στα αυτόματα συστήματα για παλέτες, όπως είναι τα AS/RS και τα 3D shuttle, ενώ για τα κιβώτια αξιοποιήθηκε η λύση των αυτόματων συστημάτων storage, picking και sorting, με την πολύτιμη βοήθεια του λογισμικού διαχείρισης αποθήκης (WMS, εικόνες 4 και 5).

Ειδικά για την παλετοποίηση και για την αποπαλετοποίηση χρησιμοποιούνται ρομποτικοί βραχίονες από την παραγωγή μέχρι την αποθήκευση, όπως και μεταξύ των δύο συστημάτων αποθήκευσης.

  1. Φαρμακοβιομηχανία
Εικόνα 5: Αυτόματο σύστημα picking & sorting.

Σε αυτό τον απαιτητικό κλάδο σήμερα εφαρμόζεται πληθώρα λύσεων. Τα πρώτα χρόνια η αποθήκευση περιοριζόταν σε ράφια picking και σε πατάρια, καθιστώντας δύσκολη τη διαχείριση ενός μεγάλου κωδικολογίου. Η λύση ήρθε με τη χρήση παλετόραφων και δυναμικών συστημάτων όπως είναι το cartoon live storage.

Το επόμενο στάδιο εξέλιξης αυτών ήταν τα συστήματα pick to light και η χρήση ραουλοδιαδρόμων κίνησης πλαστικών κιβωτίων αποθήκευσης ή tray. Πλέον, στη νέα εποχή σημαντικό ρόλο έχουν τα αυτόματα συστήματα όπως είναι τα shuttle (εικόνα 2) και τα mini load, οι βραχίονες picking μικρών αντικειμένων (εικόνα 6) και τα δυναμικά συστήματα πολλών χρήσεων, όπως είναι τα iCollector (εικόνα 5) και A-Frame, με την κίνηση των προϊόντων να γίνεται με ραουλόδρομο και χρήση αυτόματων συστημάτων μεταφοράς AMR.

Εικόνα 6: Ρομποτικός βραχίονας picking.

Ανέκαθεν υπήρχε –και θα υπάρχει πάντα– διαρκής εξέλιξη των κέντρων Logistics, και κυρίως στη βιομηχανία. Σε μια εποχή που οι καταναλωτές απαιτούν γρήγορες παραδόσεις και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, τα κέντρα διανομής και αποθήκευσης αποτελούν την πηγή της αυξανόμενης ανταγωνιστικότητας.

Η συνεχής παρακολούθηση του αποθεματικού, η βελτιστοποίηση της παραγωγής και η αποτελεσματική διανομή αναδεικνύονται σε καίριες διαδικασίες. Τα πληροφοριακά συστήματα, τα αυτόματα συστήματα αποθήκευσης, τα ρομπότ, η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάλυση δεδομένων επιτρέπουν στις εταιρείες να παρακολουθούν πιο αποτελεσματικά τις δραστηριότητές τους. Η πρόοδος αυτή μεταφράζεται σε μειωμένα κόστη, σε λιγότερα λάθη και σε βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ