Νίκος Παπαθανάσης: Η εφοδιαστική ως μοχλός της εθνικής και της διεθνούς συνδεσιμότητας

 

H ελληνική οικονομία έχει μπει σε τροχιά ανάκαμψης, αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου και δημιουργίας ενός εξαιρετικά φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος που θα διευκολύνει στο μέγιστο βαθμό και εντός των δημοσιονομικών ορίων τις επιχειρηματικές δραστηριότητες Ελλήνων και ξένων επενδυτών.

Άρθρο του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκου Παπαθανάση (τεύχος Σεπτεμβρίου 2021)

Η Ελλάδα αλλάζει, και αυτό αποτυπώνεται στο ρυθμό ανάπτυξης αλλά και στις προβλέψεις για το άμεσο μέλλον. Παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον που έχει δημιουργήσει η πανδημία, η θετική εικόνα της ελληνικής οικονομίας αντανακλάται και στον τρόπο με τον οποίο οι θεσμικοί επενδυτές και οι ξένοι οίκοι εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους σε αυτήν.

Η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας αναβαθμίζεται συνεχώς, ενώ η πρόσφατη ταυτόχρονη έκδοση ενός πενταετούς ομολόγου με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο και ενός τριακονταετούς ομολόγου με επιτόκιο μικρότερο του 1,7%, είναι άκρως ενθαρρυντική για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δείχνουν ότι κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 16,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, ενώ για το πρώτο εξάμηνο του 2021 ο ρυθμός μεγέθυνσης διαμορφώνεται περίπου στο 7%.

Όλα τα παραπάνω σημαίνουν ότι η ελληνική οικονομία επιστρέφει στα επίπεδα δραστηριότητας στα οποία βρισκόταν στην προ την πανδημία εποχή, και η Ελλάδα πλέον είναι μία από τις επτά χώρες της ευρωζώνης που ανακάμπτει πλήρως σε επίπεδο πραγματικού ΑΕΠ. Αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει πλέον η χώρα σε διεθνές επίπεδο, παρέχει και τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να συνεχίσει τη στήριξη όλων των συμπολιτών μας.

Όλα τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και αυτά που ανακοινώθηκαν πρόσφατα, στοχεύουν στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, καθώς και στην προστασία αλλά και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, κάτι που ήδη έχει αρχίσει και αποτυπώνεται πλέον με αριθμούς.

Αυτήν την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα 400 ιδιωτικές επενδύσεις συνολικού ύψους 9,5 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ένα αναπτυξιακό πλαίσιο το οποίο επεκτείνεται και βελτιώνεται με συνεχείς νομοθετικές παρεμβάσεις. Σε αυτό το αναπτυξιακό – επενδυτικό πλαίσιο εντάσσονται και τα τρία σχέδια νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

–           Το πρώτο νομοσχέδιο κατά κύριο λόγο αφορά τις στρατηγικές επενδύσεις και την επιτάχυνση των διαδικασιών. Το σχέδιο νόμου «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις» έχει στόχο αφενός τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας και της επιτάχυνσης των διαδικασιών και, αφετέρου, την παροχή ασφάλειας δικαίου προς τους υποψήφιους στρατηγικούς επενδυτές μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου χωρίς συγχύσεις και αλληλοεπικαλύψεις.

–           Το δεύτερο σχέδιο αφορά το νέο αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος περιλαμβάνει 12 νέα θεματικά καθεστώτα ενισχύσεων.

–           Το τρίτο σχέδιο νόμου είναι το λεγόμενο «Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» (ΣΔΑΜ), το οποίο αφορά την απολιγνιτοποίηση και τη στήριξη των περιοχών που τις αφορά, προς τη μετάβαση.

Παρωχημένος ο  νόμος 4302/2014

Κατά την περίοδο της πανδημίας η εφοδιαστική αλυσίδα επέδειξε αντοχή ως κλάδος πρώτης γραμμής, ενώ η ευρεία εξάπλωση του ηλεκτρονικού εμπορίου δημιούργησε νέες προκλήσεις και προοπτικές. Ο ρόλος της εφοδιαστικής αλυσίδας στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας είναι σπουδαίος. Αυτές οι εξελίξεις, σε συνδυασμό με τις εξαιρετικά ευοίωνες προβλέψεις για τον κλάδο, επιβάλλουν την επικαιροποίηση του νόμου 4302/2014.

Γι’ αυτό δημιουργούμε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο επιδιώκουμε, μεταξύ άλλων, την ενσωμάτωση των νέων τάσεων και των επιτυχημένων πρακτικών που αφορούν τομείς όπως είναι τα green logistics, τα agrologistics, τα city logistics, τα logistic hub, τα θέματα αδειοδότησης και περιβαλλοντικής κατάταξης των δραστηριοτήτων, καθώς και τα ζητήματα της χωροταξίας, της ψηφιοποίησης των διαδικασιών, της αειφορίας σε σχέση με την πράσινη εφοδιαστική, της αστικής διανομής κ.ά.

Για την κυβέρνησή μας είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να αξιοποιηθεί ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας ως κινητήριος μοχλός της εθνικής και της διεθνούς συνδεσιμότητας, της προώθησης του υγιούς ανταγωνισμού, της αύξησης της παραγωγικότητας, των άμεσων ξένων επενδύσεων, της δημιουργίας νέων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας, της ανάπτυξης και της οικονομικής ευημερίας στη νέα εποχή της ελληνικής οικονομίας.

Ελέγξτε επίσης

Χρήστος Βασιλάκος (ΣΕΒ): Ψηφιακός μετασχηματισμός: Ανάγκη για φορέα διαχείρισης υψηλού κύρους

Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί στρατηγική επιλογή για ολοένα …

Τα Περιοδικά μας