Χρήστος Βασιλάκος (ΣΕΒ): Η επόμενη μέρα της εφοδιαστικής θα είναι «πράσινη»

Ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας καλείται πλέον να βαδίσει πάνω στο τρίπτυχο «απανθρακοποίηση – διατροπικότητα – μεγέθυνση», με ορίζοντα το 2050. Βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου των μεταφορών στη χώρα μας αποτελούν: α) η κυριαρχία των οδικών εμπορευματικών μεταφορών (97,1% επί του συνόλου για το 2021, έναντι περίπου 77% κατά μέσο όρο στην Ε.Ε.), β) το μικρό μέγεθος των μεταφορικών επιχειρήσεων και γ) η περιορισμένη συμμετοχή του σιδηρόδρομου στη διακίνηση προϊόντων και εμπορευμάτων.

Άρθρο του κ. Χρήστου Βασιλάκου, Senior Advisor του Τομέα Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Τεχνολογίας & Καινοτομίας του ΣΕΒ*

Οι μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα καλούνται κατά το επόμενο χρονικό διάστημα να ανταποκριθούν με συγκροτημένο τρόπο στο τρίγωνο των προκλήσεων που συνθέτουν η κλιματική αλλαγή, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η ενεργειακή κρίση.

Σύμφωνα με σχετικές μελέτες, οι μεταφορές δημιουργούν περίπου το 25-30% των συνολικών εκπομπών CO2, ενώ τα φορτηγά και τα λεωφορεία συμμετέχουν από κοινού, με ποσοστό περίπου 6%, στη διαμόρφωση των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της κλιματικά ουδέτερης ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί φιλόδοξες προτάσεις μείωσης των εκπομπών κατά 90% από τα νέα φορτηγά έως το 2040 σε σχέση με το 2019, και αντίστοιχο ενδιάμεσο στόχο 45% έως το 2030.

Είναι συνεπώς απαραίτητο, τόσο οι επιχειρήσεις όσο και η πολιτεία, να προετοιμαστούν άμεσα για την προσαρμογή των μεταφορών στις απαιτήσεις της πράσινης μετάβασης, με παρεμβάσεις μεταξύ άλλων σε δύο άξονες, που είναι οι εξής:

  1. Η ενσωμάτωση της ηλεκτροκίνησης και της υδρογονοκίνησης, καθώς και των βιοκαύσιμων – συνθετικών καυσίμων, στις εγχώριες μεταφορές. Υπό αυτό το πρίσμα χρειάζεται:

– Υιοθέτηση ενός σύγχρονου ρυθμιστικού πλαισίου, σε συνδυασμό με την αποδοτική αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και του ΕΣΠΑ για την κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών σταθμών επαναφόρτισης και εφοδιασμού. Ήδη προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτάσεις με στόχο την επίσπευση της υλοποίησης των συνοδευτικών υποδομών στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) έως το 2030, για την επαναφόρτιση των ηλεκτρικών βαρέων οχημάτων και τον ανεφοδιασμό με υδρογόνο.

– Διαμόρφωση ενός ισχυρού πλέγματος χρηματοδοτικών κινήτρων για την προώθηση και εφαρμογή των παραπάνω φιλικών στο περιβάλλον τεχνολογιών. Έμφαση στην ενίσχυση προμήθειας νέου και ελαφρού στόλου οχημάτων και ηλεκτρικών μέσων για την παροχή υπηρεσιών last mile, σε συνέχεια των δραστικών αλλαγών που επέφερε η πανδημία.

– Επιδότηση της τιμής πώλησης για επενδύσεις που αφορούν τη δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων (δραστηριοτήτων ή προϊόντων) για την παραγωγή πράσινων καυσίμων.

– Υπερδιπλασιασμός των κονδυλίων που κατευθύνονται στην έρευνα και ανάπτυξη καθαρής ενέργειας και συστημάτων αποθήκευσής της.

  1. Η προώθηση των διατροπικών μεταφορών με ενίσχυση του ρόλου του σιδηροδρόμου, για φιλικότερες προς το περιβάλλον εμπορευματικές μεταφορές. Είναι ενδεικτικό ότι οι σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές παράγουν 24g CO2 ανά τονοχιλιόμετρο, έναντι 137g CO2 των οδικών μεταφορών και 7g CO2 των θαλάσσιων μεταφορών. Άμεση προτεραιότητα είναι η υλοποίηση, με αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας, των απαραίτητων επενδύσεων για σιδηροδρομικές συνδέσεις μεταξύ βιομηχανικών περιοχών και των συγκεντρώσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας με το κεντρικό δίκτυο και τους εμπορικούς λιμένες.

Οφέλη νέων ροών

Παράλληλα, νέες ευκαιρίες δημιουργούνται για τον κλάδο των μεταφορών και συνολικά για την εθνική οικονομία, από τον περιφερειακό χαρακτήρα που αποκτούν τα παγκόσμια εφοδιαστικά δίκτυα, σε συνδυασμό με τη ραγδαία ανάπτυξη του ΟΛΠ και τη σταδιακή ολοκλήρωση κρίσιμων μεταφορικών υποδομών.

Η δυνατότητα προσέλκυσης νέων ροών προϊόντων και εμπορευμάτων πυροδοτεί σημαντικά οφέλη για όλο το εφοδιαστικό κύκλωμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα δρομολογηθούν παρεμβάσεις που θα στοχεύουν:

  • Στην επιδίωξη οικονομιών κλίμακας.
  • Στη διευκόλυνση της κατασκευής και λειτουργίας μεγάλων logistics hubs, που λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές μεταφορικού έργου, με την εφαρμογή ψηφιοποιημένων αδειοδοτικών εργαλείων, ταχέων διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης, ξεκάθαρων χρήσεων γης και ανταγωνιστικών όρων δόμησης.
  • Στην αύξηση του μεγέθους των εταιρειών του κλάδου των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας με την προώθηση πλαισίου κίνητρων και διευκολύνσεων για συγχωνεύσεις και συμπράξεις.

 *Το άρθρο του κ. Βασιλάκου βασίζεται στην ομιλία του κατά το 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Green Transport & Logistics, με τίτλο «Navigating the Future», το οποίο διοργάνωσε η «Τεχνοεκδοτική / T-Press» στις 17 Φεβρουαρίου.

 **Έντυπο τεύχος Μαρτίου 2023

Ελέγξτε επίσης

Τα συμπεράσματα και το αποτύπωμα από το συνέδριο  «Navigating the Future»

Όταν προσωπικότητες της γνώσης, της πολιτικής, της επιχειρηματικότητας και του προβληματισμού συγκεντρώνονται σε ένα χώρο, …

Τα Περιοδικά μας