Αλέξης Νικολαϊδης (ΣΕΒ): Πρόσω ολοταχώς για «έξυπνα» δίκτυα και αλλαγή μοντέλου σε επιχειρησιακές λειτουργίες και logistics

Σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον κλιμακούμενου ανταγωνισμού, οι σωστά δομημένες εφοδιαστικές αλυσίδες αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την επιβίωση και την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Άρθρο του κ. Αλέξη Νικολαϊδη, Associate Advisor του Τομέα Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων & Περιφερειακής Πολιτικής του ΣΕΒ (έντυπο τεύχος Μαρτίου 2021).

Η «ευαίσθητη» σχέση επιχειρησιακών λειτουργιών και logistics αναδείχθηκε περαιτέρω κατά την ατυχή συγκυρία της πανδημίας. Η δυσχέρεια στο μεταφορικό έργο, η επιμήκυνση των χρόνων παράδοσης, η εμφάνιση νέων καταναλωτικών προτύπων και η πίεση από το ηλεκτρονικό εμπόριο για άμεση διανομή, δοκίμασαν τις αντοχές των επιχειρήσεων.

Στην Ελλάδα, τα εφοδιαστικά δίκτυα κλήθηκαν να αντεπεξέλθουν στις προαναφερθείσες προκλήσεις έχοντας σημαντικές ελλείψεις σε υποδομές, ψηφιακές τεχνολογίες και μεταφορικά μέσα. Μετά από ένα χρόνο διατάραξης της κανονικότητας, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι τα δίκτυα άντεξαν, έχοντας όμως εμφανή προβλήματα λειτουργίας.

Ενώ λειτούργησαν αποτελεσματικά σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι οι τομείς των φαρμάκων και των τροφίμων, η απόδοσή τους σε προϊόντα υψηλής ζήτησης (ηλεκτρονικά και καταναλωτικά) ήταν μειωμένη. Συνολικά, 8 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι η εφοδιαστική τους αλυσίδα επηρεάστηκε σημαντικά από την πανδημία.

Είναι λοιπόν σαφές ότι το υπάρχον γραμμικό μοντέλο των δικτύων εφοδιασμού δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε ακραίες συνθήκες. Προκύπτει ανάγκη για μετάβαση σε ένα δυναμικό, ευέλικτο μοντέλο, με αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Ένα μοντέλο βασισμένο στην πληροφορία, όπου όλα τα μέρη επικοινωνούν και ανταλλάσσουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να μετασχηματίσουν την εφοδιαστική, παρέχοντας δυνατότητες για συγχρονισμένο προγραμματισμό της παραγωγής, αυτοματοποιημένη πρόβλεψη προμηθειών και δυναμική εξυπηρέτηση και αλληλεπίδραση με τον πελάτη.

Στατιστικά στοιχεία

Σε διεθνές επίπεδο, επιχειρήσεις που έχουν υλοποιήσει σχετικές επενδύσεις απολαμβάνουν οφέλη όπως 15-25% μείωση αποθεμάτων, 25% μείωση κόστους των outbound logistics, 44% βελτίωση αποδοτικότητας του μεταφορικού στόλου, 40% αύξηση ακρίβειας στο picking κ.λπ. Προσφέρουν στους πελάτες τους εξατομικευμένη εξυπηρέτηση, συντομεύοντας το χρόνο ανταπόκρισης στις παραγγελίες και εξυπηρετώντας πολυκαναλικές παραδόσεις.

Στην Ελλάδα, οι αλυσίδες εφοδιασμού δεν έχουν ψηφιοποιηθεί ικανοποιητικά. Μόλις 5 στις 10 εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις έχουν επενδύσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των «εσωτερικών» εφοδιαστικών τους δικτύων.

Στον κλάδο των παρόχων 3PL, η εικόνα είναι κάπως καλύτερη, με 8 στις 10 εταιρείες να επενδύουν, κυρίως σε συστήματα διαχείρισης αποθηκών και στόλου οχημάτων, με περιορισμένη όμως εφαρμογή καινοτομικών τεχνολογιών.

Τα πέντε βήματα για την ψηφιακή μετάβαση

Στο πρόσφατο ηλεκτρονικό εργαστήριο του ΣΕΒ για τις ψηφιακές εφοδιαστικές αλυσίδες, αναδείχθηκαν πέντε πρακτικές που πρέπει να ακολουθήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να δημιουργήσουν «έξυπνα» δίκτυα εφοδιασμού. Οφείλουν, λοιπόν:

  1. Να ψηφιοποιήσουν τις διεπαφές σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής, ακόμα και με συνεργάτες και προμηθευτές, και να μην περιοριστούν μόνο στη διαχείριση των μεταφορών. Η end-to-end προσέγγιση δημιουργεί συνεχή ροή πληροφοριών στο σύνολο των επιχειρηματικών λειτουργιών (πριν και μετά την παραγωγή), ενώ η λήψη αποφάσεων αυτοματοποιείται, με χρήση δεδομένων που παράγονται στο σύνολο του δικτύου εφοδιασμού.
  2. Να αξιοποιήσουν νέες τεχνολογίες (τεχνητή νοημοσύνη, ΙοΤ, RFID, RPA, επαυξημένη πραγματικότητα κτλ.) στα δίκτυα εφοδιασμού. Πρόκειται για εργαλεία που μπορούν να επιλύσουν άμεσα σημαντικά προβλήματα και να προσφέρουν ταχεία απόσβεση κόστους.
  3. Να υλοποιήσουν δράσεις ψηφιοποίησης, ιδίως οι μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν έτσι να αναπτυχθούν ταχύτερα χάρη στην πολλαπλάσια παραγωγικότητα των δικτύων εφοδιασμού.
  4. Να συνεπενδύσουν στον ανθρώπινο παράγοντα. Η τεχνολογική παράμετρος είναι δώρο άδωρο χωρίς τις κατάλληλες δεξιότητες.
  5. Να ξεκινήσουν τον επενδυτικό σχεδιασμό τους με δοκιμές και πιλοτικά έργα, αλλά και με συνεχή αξιολόγηση αυτών. Μικρά, προσεκτικά βήματα μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά οφέλη. Δεν είναι αναγκαία προϋπόθεση η εξαρχής διάθεση υψηλού προϋπολογισμού.

 

 

Ελέγξτε επίσης

ΕΕΒΨ&L: Οι νέες τάσεις διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας στη βιομηχανία και στην καλλιέργεια τροφίμων

Μετά από μια δύσκολη περίοδο, με την αγορά να προσπαθεί να επιχειρήσει κάτω από άγνωστες …

Τα Περιοδικά μας