Δημήτρης Φωλίνας*: Η διαχείριση κινδύνων είναι πλέον καθημερινότητα στις εφοδιαστικές αλυσίδες

Η πανδημία, η οικονομική κρίση, καθώς και ατυχήματα (όπως αυτό του γιγαντιαίου container ship «Ever Given» που έκλεισε για μέρες τη διώρυγα του Σουέζ), έχουν τεράστιες αρνητικές επιδράσεις στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Σε πρόσφατη έρευνα της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, το 85% των συμμετασχόντων παρόχων δήλωσαν ότι παρουσίασαν τουλάχιστον μία διακοπή τους τελευταίους 12 μήνες.

Οι εφοδιαστικές αλυσίδες σήμερα εκτίθενται σε διάφορους κινδύνους, όπως είναι:

– Φυσικές καταστροφές. Μόνο για το 2020, οι παγκόσμιες απώλειες που οφείλονται σε σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές και παρόμοια φαινόμενα έφτασαν τα 150 δισ. δολάρια.

– Πολιτικές και κοινωνικές αναταραχές. Στην Ευρώπη και γενικά στο δυτικό κόσμο, το Brexit είχε επιπτώσεις στο εμπόριο, στις εμπορικές συναλλαγές και στις ισοτιμίες, προκαλώντας αστάθεια και αναστάτωση των αγορών και των εφοδιαστικών αλυσίδων, κυρίως εντός της ευρωπαϊκής ζώνης.

– Πόλεμοι – συρράξεις. Η διατήρηση εμπόλεμων ζωνών δημιουργεί τεράστια προβλήματα στη φυσική διανομή αγαθών, ιδιαίτερα σε χώρες όπου υπάρχουν τερματικοί σταθμοί πλοίων, αεροσκαφών, τρένων κλπ. που εξυπηρετούν παγκόσμιες αγορές, ή σε περιοχές άντλησης καυσίμων.

– Αστικοποίηση και δημιουργία «μεγαπόλεων» (άνω των 10 εκατ. κατοίκων). Ο αριθμός των «μεγαπόλεων» παγκοσμίως αυξάνεται. Περισσότερες από 40 «μεγαπόλεις» αναμένεται να υπάρχουν έως το 2030 (υπήρχαν μόνο 18 στις αρχές του αιώνα), ιδιαίτερα στις χώρες της Ασίας.

– Αύξηση πληθυσμού. Μέχρι το 2050 ο συνολικός πληθυσμός της γης θα ανέλθει σε 9.000.000.000 ανθρώπους. Ο ανεφοδιασμός για μία τόσο μαζική κατανάλωση θα εξαντλήσει τα αποθέματα καυσίμων και θα δημιουργήσει μεγάλες εφοδιαστικές αλυσίδες, οι οποίες θα μεταφέρουν μέσω θαλάσσης μεγάλες ποσότητες εφοδίων στα σημεία ζήτησης.

– Βλάβες και κυβερνοεπιθέσεις σε πληροφοριακά συστήματα και συστήματα επικοινωνίας. Η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και η δυνατότητα πρόσβασης σε κεντρικά υπολογιστικά συστήματα επέτρεψαν σε χάκερ και τρομοκράτες να επιτεθούν σε πολυεθνικές επιχειρήσεις που υποστηρίζουν παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Οι προειδοποιήσεις κινδύνου για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αυξήθηκαν κατά 80% το 2ο τρίμηνο του 2020.

– Παγκοσμιοποίηση. Όταν τα υλικά, τα εργοστάσια και οι πελάτες μιας επιχείρησης εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι η ίδια η επιχείρηση βρίσκεται στο έλεος των παγκόσμιων γεγονότων, όπως είναι φυσικές καταστροφές, κλείσιμο λιμένων και συνόρων και αλλαγές στο γεωπολιτικό τοπίο. Με λίγα λόγια, η παγκοσμιοποίηση είναι ο επιταχυντής των παραπάνω πηγών κινδύνων.

Ο κατάλογος των κινδύνων φαίνεται ότι δεν τελειώνει, ενώ η αντιμετώπισή τους απασχολεί καθημερινά τα στελέχη της εφοδιαστικής. Ο αντίκτυπος των δυνητικών κινδύνων έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις να επενδύουν όλο και μεγαλύτερα κεφάλαια στους τρόπους αντιμετώπισής τους. Δεν είναι τυχαίο που το 37,15% των επιχειρήσεων θέλουν τα επόμενα χρόνια να επενδύσουν περισσότερα χρήματα σε συστήματα για την αυτοματοποίηση του εντοπισμού κινδύνων και την επίλυσή τους, όπως αναφέρει η τελευταία έρευνα της Statista.

  • Ο κ. Δημήτρης Φωλίνας είναι καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Άρθρο από το έντυπο τεύχος Μαΐου 2021.

 

Ελέγξτε επίσης

Σπύρος Σωτηρόπουλος (Σπυρίδης Α.Ε.): «Επέκταση σε άλλες πέντε χώρες μέσα στο 2022»

Ο εμπορικός διευθυντής του ομίλου εταιρειών «Σπυρίδης Α.Ε.», σε μια επίκαιρη συνέντευξη μάς μιλάει για …

Τα Περιοδικά μας