Σημαντική άνοδος των οικονομικών μεγεθών της ENTERSOFT

Με αυξημένα έσοδα και κέρδη έκλεισε το εννεάμηνο του 2020 σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο για τον όμιλο της Entersoft, ηγέτιδας εταιρείας στην αγορά επιχειρηματικού λογισμικού, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά –και παρά την πανδημία– την τάση για διατηρήσιμη ανάπτυξη που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα ανήλθαν σε 11,61 εκατ. ευρώ, έναντι 10,64 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 9,1%. Τα κέρδη προ φόρων υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 3,15 εκατ., έναντι 1,51 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 108%.

Η άνοδος αυτή προέρχεται τόσο από την καλή επίδοση της μητρικής όσο και από τις εξαιρετικές επιδόσεις της θυγατρικής Retail Link στην Ελλάδα, όπως και όλων των θυγατρικών του εξωτερικού, και κυρίως της Ρουμανίας. Τα αποτελέσματα την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο είχαν επιβαρυνθεί με μη επαναλαμβανόμενο ποσό 0,37 εκατ. ευρώ, λόγω απομείωσης της υπεραξίας θυγατρικών εταιρειών που έχουν απορροφηθεί πλήρως από τη μητρική.

Τα καθαρά έσοδα της μητρικής ανήλθαν στα 8,87 εκατ., αυξημένα κατά 63%, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 135% και ανήλθαν στα 2,48 εκατ. Τα αποτελέσματα της μητρικής στην παρούσα περίοδο έχουν επωφεληθεί από τα αυξημένα έσοδα από μερίσματα της θυγατρικής Retail link κατά 105%, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα ρευστά διαθέσιμα του ομίλου υπερτριπλασιάστηκαν, ξεπερνώντας τα 10 εκατ. ευρώ. Αυτά τα διαθέσιμα, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα δανεισμού από εγκεκριμένες πιστωτικές γραμμές, δίνουν στον όμιλο επενδυτικές δυνατότητες που ξεπερνούν ήδη τα 13 εκατ., εκ των οποίων μόλις 3,6 εκατ. προήλθαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την εισαγωγή στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο όμιλος εξετάζει ευκαιρίες εξαγορών αλλά και ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Το ανεκτέλεστο από νέα έργα ενισχύθηκε περαιτέρω το τρίτο τρίμηνο, ενώ η εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης έχει ήδη τονώσει το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των εσόδων τόσο της μητρικής όσο και της θυγατρικής Retail Link, η οποία κατέχει ηγετική θέση ως ένας εκ των τεσσάρων πιστοποιημένων παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

 

 

 

Ελέγξτε επίσης

Το Γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα στηρίζει το 9ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Στο 9ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο διεξάγεται  3-5 Ιουνίου στην Πάτρα, θα συμμετάσχει το …

Τα Περιοδικά μας