Μάριος Μίκαϊτς (Ελίν Τεχνική Α.Τ.Ε): Ισχυρή ανάπτυξη και στον κλάδο των Logistics

Γνωστή για τα υψηλού επιπέδου ιδιωτικά τεχνικά έργα που υλοποιεί στην Ελλάδα και στην Κύπρο, η «Ελίν Τεχνική Α.Τ.Ε.» έχει μπει πλέον δυναμικά και στον κλάδο της κατασκευής εγκαταστάσεων για την εφοδιαστική αλυσίδα.

Παρουσίαση από τον κ. Μάριο Μίκαϊτς, γενικό διευθυντή της «Ελίν Τεχνική Α.Τ.Ε», mechanical engineer (NTUA), vice chairman Association of Chief Executive Officers (ACEO) (έντυπο τεύχος Μαρτίου 2021)

Η «Ελίν Τεχνική Α.Τ.Ε», 100% θυγατρική εταιρεία του ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ*, εξειδικεύεται από το 2000 στην κατασκευή τεχνικών έργων, όπως είναι τα εμπορικά κτίρια (retail), τα κτίρια γραφείων, τα βιομηχανικά κτίρια, τα logistic center και τα ξενοδοχεία, ενώ έχει πλούσιο έργο και στην παροχή υπηρεσιών, μελετών και τεχνικής υποστήριξης.

Κλείνοντας φέτος 20 χρόνια επιτυχημένης πορείας, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις της αγοράς (οικονομική ύφεση, Covid-19), εξακολουθεί να κινείται ανοδικά, αναλαμβάνοντας την κατασκευή μεγάλων έργων και ισχυροποιώντας ταυτόχρονα τη συνεργασία της με μεγάλους developer που αναπτύσσουν ακίνητα στην Ελλάδα.

Μέσω της συνεχούς προσωπικής επικοινωνίας και επαφής, στόχος της εταιρείας είναι η δημιουργία συνθηκών που διασφαλίζουν μια επαγγελματική συνεργασία με μηδενικά προβλήματα για τον πελάτη, μια πραγματική σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης! Εξάλλου, τη δυναμική της «Ελίν Τεχνική Α.Τ.Ε» ενισχύει και διασφαλίζει η εξαιρετικά υψηλή αξιοπιστία και φερεγγυότητα της μητρικής της ΕΛΙΝΟΙΛ.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και πρόληψης

Με στόχο την ασφάλεια των στελεχών, των πελατών και των συνεργατών της, η «Ελίν Τεχνική Α.Τ.Ε» εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, λαμβάνοντας επιπλέον μέτρα πρόληψης, ιδιαίτερα κάτω από αντίξοες συνθήκες όπως είναι οι σημερινές.

Στη διάρκεια της πανδημίας η εταιρεία συνέχισε απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της, αναλαμβάνοντας εξολοκλήρου τα επιπρόσθετα κόστη, ενώ παρέδωσε όλα τα έργα της εντός χρονοδιαγραμμάτων.

Η «Ελίν Τεχνική Α.Τ.Ε» εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας. Διαθέτει έναν άρτια οργανωμένο μηχανισμό λειτουργίας που αποτελείται και υποστηρίζεται από εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, αποτελούμενο κυρίως από μηχανικούς (μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, τεχνολόγους), όπως και πιστοποιημένους ως προς τα πρότυπα LEED & BREEAM μηχανικούς. Σημαντική είναι η δραστηριότητα της εταιρείας και στην Κύπρο, όπου έχει αναλάβει έργα για σημαντικό αριθμό πελατών της.

Ευρύ πελατολόγιο, με πολυετείς συνεργασίες

Οι πολύχρονες και σταθερές σχέσεις της εταιρείας με τις περισσότερες από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές εταιρείες της χώρας επιβεβαιώνουν την άριστη ποιότητα του αποτελέσματος που προσφέρει και την αξιοπιστία της στον επιχειρηματικό κόσμο.

Πελάτες της, ενδεικτικά, είναι οι εταιρείες: Noval A.E. (Όμιλος Βιοχάλκο), Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.), Τιτ;Aν Α.Ε., VERD Α.Ε., Weidenhammer Hellas A.E., Lidl Hellas, ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε., Σκλαβενίτης Α.Ε., The Mart Cash & Carry, Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ, Όμιλος Φουρλή, Grivalia Properties A.E.E.A.Π., Dimand Real Estate Development, PRODEA A.E.E.A.Π., Τen Brinke Hellas, Lamda Development, EBRD (European Bank for Reconstruction and Development), Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank EFG, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Εμπορική Τράπεζα Α.Ε., Όμιλος Marriott, HINES κ.ά.

Τα μεγάλα έργα για την εφοδιαστική αλυσίδα που υλοποιούνται σήμερα

Η «Ελίν Τεχνική Α.Τ.Ε» αναπτύσσει πλέον στρατηγικές συνεργασίες για την κατασκευή εγκαταστάσεων logistics. Σήμερα πραγματοποιεί 3 σημαντικά έργα:

  • Το πρώτο αφορά εκσυγχρονισμό υφιστάμενου κέντρου διανομής τροφίμων και ποτών στην Αττική, ιδιοκτησίας μεγάλης υπεραγοράς τροφίμων, με συνολικό εμβαδό της τάξης των 50.000 τ.μ. Οι βασικές εργασίες αφορούν την τεχνική αναβάθμιση και την επέκταση των ψυκτικών θαλάμων συντήρησης και κατάψυξης, τη μετατροπή υφιστάμενων και την κατασκευή νέων ραμπών φορτοεκφόρτωσης, την επιδιόρθωση του υφιστάμενου δαπέδου, την κατασκευή νέων βοηθητικών χώρων, καθώς και διάφορες επισκευές και επεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο.
  • Το δεύτερο έργο αφορά την επέκταση του εργοστασίου και των αποθηκευτικών χώρων παραγωγής γυψοσανίδων της εταιρείας KNAUF στην Αμφιλοχία, όπου συγκεκριμένα υλοποιείται:

– Υπερύψωση κτιρίου επιφάνειας 3.356 τ.μ.

– Κατασκευή νέου βιομηχανικού δαπέδου επιφάνειας 13.100 τ.μ.

– Ανέγερση πενταώροφου μεταλλικού κτιρίου.

– Αλλαγή της υφιστάμενης πλαγιοκάλυψης και επικάλυψης του κτιρίου.

  • Το τρίτο έργο της «Ελίν Τεχνική Α.Τ.Ε» αφορά τον εκσυγχρονισμό κέντρου διανομής στην Αττική, ιδιοκτησίας επίσης μεγάλης υπεραγοράς τροφίμων, με συνολικό εμβαδό κτιριακών εγκαταστάσεων 40.000 τ.μ.

Βασικές παράμετροι του εκτελούμενου έργου είναι:

– Η πλήρης ανακατασκευή του βιομηχανικού δαπέδου, εφαρμόζοντας μια νέα πρωτοποριακή μελέτη σχετικά με τις ιδιότητές του.

– Η πλήρης ανακατασκευή και αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

– Η εφαρμογή της νέας μελέτης παθητικής πυρασφάλειας.

– Επεμβάσεις και επισκευές στον περιβάλλοντα χώρο.

Τα μεγάλα έργα για την εφοδιαστική που έχουν ήδη ολοκληρωθεί

Η «Ελίν Τεχνική Α.Τ.Ε» έχει ολοκληρώσει με επιτυχία στο παρελθόν σειρά μεγάλων έργων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως είναι:

  • Επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων εμπορικής αποθήκης με ψυκτικούς θαλάμους, κτίρια γραφείων και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο Καλοχώρι Τρικάλων, για μεγάλη γερμανική αλυσίδα τροφίμων (επιφάνεια 37.000m2 + 15.000m2 περιβάλλων χώρος).
  • Νέο κτίριο αποθήκευσης και διανομής στη Μάνδρα Αττικής για την εταιρεία «Πλαίσιο» (επιφάνεια 8.500m2 + 11.500m2 περιβάλλων χώρος).
  • Προσθήκη κατ’ επέκταση ισόγειας βιομηχανικής αποθήκης και υπόστεγου σε υφιστάμενο βιομηχανικό κτίριο και διαμόρφωση νέου περιβάλλοντος χώρου στη Ριτσώνα Αυλίδος για την εταιρεία Slider (επιφάνεια 2.500 m2 + 10.000m2 περιβάλλων χώρος).
  • Κατασκευή εργοστασίου παραγωγής και διανομής μεθυλεστέρων και λιπαρών οξέων (biodiesel) στη ΒΙ.ΠΕ. Βόλου για την εταιρεία VERD (επιφάνεια 13.000m2).
  • Νέο ισόγειο βιομηχανικό κτίριο παραγωγής και διανομής στα Οινόφυτα Βοιωτίας για την εταιρεία Weidenhamer (επιφάνεια 4.000m2 + 10.000m2 περιβάλλων χώρος).

Σχετικά με τη μητρική ΕΛΙΝΟΙΛ

*Η ΕΛΙΝΟΙΛ ιδρύθηκε το 1954 και αποτελεί σήμερα έναν από τους πλέον δυναμικούς ενεργειακούς ομίλους στην Ελλάδα, με ένα πανελλαδικό δίκτυο 620 πρατηρίων. Συγχρόνως εδώ και δεκαετίες κατέχει ηγετικό ρόλο στο χώρο του εφοδιασμού των βιομηχανικών μονάδων με καύσιμα και λιπαντικά. Παράλληλα, δραστηριοποιείται με σημαντικές επενδύσεις σε όλες τις μαρίνες της Ελλάδας, στον εφοδιασμό σκαφών αναψυχής, αλλά και στην εξυπηρέτηση της ποντοπόρου ναυτιλίας με λιπαντικά. Εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό οικιών και κτιρίων με πετρέλαιο θέρμανσης, διαθέτοντας για το σκοπό αυτό ιδιόκτητο στόλο βυτιοφόρων.

Τα τελευταία χρόνια, η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει αναπτύξει πολύ έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, πουλώντας πετρελαιοειδή προϊόντα σε 4 ηπείρους. Σήμερα συγκαταλέγεται σε έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς της χώρας.

Προετοιμάζεται, μάλιστα, έγκαιρα για τις τεράστιες αλλαγές στον ενεργειακό χώρο, προχωρώντας με πολύ δυναμικά βήματα στην ανάπτυξη πωλήσεων στην αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου.

 

 

Ελέγξτε επίσης

Απόστολος Καμαρινάκης: «Ο λιμένας Ελευσίνας, σημείο αναφοράς για εμπορευματικές ροές και Θριάσιο»

Καταλυτική παράμετρο για την ενίσχυση των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών αποτελεί ο λιμένας Ελευσίνας, ο οποίος …

Τα Περιοδικά μας