Μανώλης Μπαλτάς (Re.De-Plan A.E.): «Eco‐Logistics Park – Μια σύγχρονη λύση για το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο»

 

Από το 2006, οπότε και ασχολούμαστε ενεργά με τη χωρική οργάνωση της βιομηχανίας (αρχικά) και των επιχειρήσεων γενικότερα (σήμερα), δίνουμε μαζί με άλλους «συναγωνιστές» τη μάχη του αυτονόητου, του τόσο δύσκολο να κατανοηθεί, να θεσμοθετηθεί και κυρίως να υλοποιηθεί στη χώρα μας.

Άρθρο του κ. Μανώλη Μπαλτά, τεχνικού συμβούλου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, μέλους του γενικού συμβουλίου του ΣΕΒ και διευθύνοντος   συμβούλου της Re.De-Plan A.E. (έντυπο τεύχος Μαρτίου 2021).

Το 2010, σε μια σπουδαία εκδήλωση της πάλαι ποτέ  νομαρχίας Δυτ. Αττικής, με θέμα «Η Δυτική Αττική κοιτάζει μπροστά! Σχέδιο Χωροταξίας και Ανάπτυξης για την επόμενη μέρα», υποδείξαμε το θεσμικό δρόμο πολεοδομικής οργάνωσης της αραιοκατοικημένης λεγόμενης, την εποχή εκείνη, «Αχαρακτήριστης Ζώνης Ασπροπύργου», βόρεια της Αττικής Οδού, ως πόλου συγκέντρωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Και το κάναμε αυτό, για να προλάβουμε το «κακό» που ακολούθησε. Για να συμβάλουμε στη δημιουργία των συνθηκών που θα προήγαγαν την περιβαλλοντική προστασία παράλληλα με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του σταθερά ανερχόμενου κλάδου των logistics. Ενός κλάδου τον οποίο από εκείνη την περίοδο, ως πολιτεία, θα έπρεπε να έχουμε προσέξει και αναδείξει.

Όμως η φωνή όσων υποστηρίξαμε αυτή τη θέση, έπεσε στο κενό. Το αποτέλεσμα γνωστό.

Είναι αλήθεια ότι μέχρι και πρόσφατα, ο υφιστάμενος σκεπτικισμός οδηγούσε στην πεποίθηση ότι τα Επιχειρηματικά Πάρκα είναι «ωραία πράγματα» αλλά για άλλη χώρα. Ευτυχώς, σιγά σιγά, με επιμονή και πολλή  δουλειά, με την υποστήριξη των φορέων της επιχειρηματικότητας και της ΚΕΕ, τα πράγματα φαίνεται να αλλάζουν.

Πολιτικοί και διοικητικοί θεσμοί, αλλά και οι ίδιες οι επιχειρήσεις στη βιομηχανία και στα logistics -όχι όλες, όμως- δείχνουν να συνειδητοποιούν τα οφέλη από την οργανωμένη χωροθέτηση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων. Φαίνεται να ακούν ευχάριστα, πλέον, αυτές τις απόψεις.

Βλέπουμε επιχειρήσεις να οραματίζονται (και κάποιες από αυτές να οργανώνουν) την ανελαστική εφαρμογή κανόνων και διεργασιών ορθής περιβαλλοντικής και  ενεργειακής διαχείρισης στην παραγωγή και στη διακίνηση των προϊόντων τους.

Όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται ότι η εγκατάσταση εντός Επιχειρηματικών Πάρκων είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα περιβαλλοντικής συμμόρφωσης της παραγωγικής υποδομής και λειτουργίας μιας επιχείρησης, για διάφορους λόγους:

  1. Για να ενταχθεί στο δίκτυο των πράσινων προμηθειών.
  2. Για να διαμορφώσει δομές και διεργασίες προσαρμογής προς τους κανόνες της εναλλακτικής διαχείρισης και της κυκλικής οικονομίας (μέτρηση αποτυπώματος CO2, πράσινη εφοδιαστική, ενεργειακοί έλεγχοι κλπ.).
  3. Γιατί, σιγά σιγά, όλο και περισσότεροι κατανοούν ότι το θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα μιας επιχείρησης αναμένεται να εξελιχθεί σε εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την πρόσβαση σε τραπεζικούς δανειακούς πόρους (ESMS), για την υπαγωγή στο νέο ΕΣΠΑ και όχι μόνο.

Συμπερασματικά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το τέλος του χωροταξικού, πολεοδομικού και περιβαλλοντικού χάους και η λειτουργία των επιχειρήσεων σε οργανωμένους υποδοχείς, εκτός από δείγμα πολιτισμού, είναι ισχυρό εφόδιο για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Είναι ο δρόμος που προτρέπει και επιτρέπει την ανάπτυξη συλλογικών δομών και υποδομών των επιχειρήσεων για την κοινή αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη συμπαραγωγή, την επαναχρησιμοποίηση υδατικών πόρων, την ανακύκλωση, την εναλλακτική διαχείριση.

Πρόκειται για μια ουσιαστική αλλαγή που, εάν πετύχει, θα επηρεάσει ευμενώς την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Θα υιοθετήσει τις καλές πρακτικές τής διεθνούς και ευρωπαϊκής εμπειρίας, συμβάλλοντας σε σημαντικό βαθμό στην προσέλκυση επενδύσεων που θα αναδιαρθρώσουν το υφιστάμενο παραγωγικό πρότυπο της μονοκαλλιέργειας του τουρισμού και των υπηρεσιών. Αυτή ίσως είναι η πιο σπουδαία αντανάκλαση της εγκατάστασης των επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικά Πάρκα.

Όσοι πιστεύουμε στις παραπάνω αξίες, κλονιζόμαστε, χάνουμε την εμπιστοσύνη μας στο νόημα των λέξεων όταν ακούμε και διαβάζουμε να αποκαλούνται «Logistics Park» τα σύγχρονα μεμονωμένα κτιριακά μεγαθήρια που ανεγείρονται στη μέση του πουθενά.

Όλοι γνωρίζουμε ότι, προς το παρόν τουλάχιστον, το κράτος δεν παρέχει δυνατότητες και ευκαιρίες οργανωμένης χωροθέτησης. Και αφού δεν υπάρχει άλλη επιλογή, επικροτούμε την ανάπτυξη αυτών των υποδομών για την ανάπτυξη της οικονομίας και για την αύξηση των θέσεων εργασίας.

Οφείλουμε όμως να μην αλλοιώνουμε τους ορισμούς και να μη θολώνουμε τα νερά με λεκτικά περιβαλλοντικά περιβλήματα κενά περιεχομένου, παραπέμποντας στο μέλλον τη λύση ενός προβλήματος που θα έπρεπε να έχει λυθεί από δεκαετίες.

Μια πρόταση για αρμονική «βιομηχανική συμβίωση»

Σταθερή εταιρική επιδίωξη της Re.De-Plan A.E. Consultants είναι η ανάδειξη των άρρηκτων δεσμών μεταξύ της περιβαλλοντικής προστασίας και της αναπτυξιακής χωροταξίας. Προς τούτο η περιβαλλοντική διάσταση καθορίζει όλες τις επιστημονικές και γενικότερα τις επαγγελματικές επιλογές της εταιρείας, πάντα στο πλαίσιο των αρχών της εταιρικής κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης.

Στηρίζουμε διαχρονικά και προωθούμε την ανάπτυξη των Επιχειρηματικών Πάρκων, ιδίως σήμερα, στην εποχή της «βιομηχανικής συμβίωσης». Στηρίζουμε την ιδέα των «Ολοκληρωμένων Οικολογικών Πάρκων» (Eco ‐ Industrial Park), δηλαδή των οργανωμένων υποδοχέων των επιχειρήσεων, όπου θα λαμβάνει χώρα η συνεχής αλληλεπίδραση βιομηχανιών – οικοσυστήματος – κοινωνίας, στο πλαίσιο της βιομηχανικής οικολογίας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η «βιομηχανική συμβίωση» είναι μια οριζόντια παραγωγική διεργασία που αφορά και τις επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, η πρότασή μας για το «Θριάσιο Ι» είναι η ανάπτυξη του πρώτου Eco‐Logistics Park στην Ελλάδα. Αυτή η πρόταση, που απαντά με συνέπεια στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος, ευχόμαστε να αντικαταστήσει το πρότυπο της «χύδην», εκτός σχεδίου δόμησης, που είχε υιοθετηθεί δυστυχώς στο διαγωνισμό που διενεργήθηκε για τη ναυαρχίδα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σε αυτή και μόνο την εκδοχή πιστεύουμε σχετικά με αυτό το σπουδαίο έργο, ο διαγωνισμός για το οποίο  όλοι ελπίζουμε ότι θα επαναπροκηρυχθεί γρήγορα, με όρους περιβαλλοντικά και χωροταξικά «συμμορφωμένους» και με δικλίδες που θα προστατεύουν τον ανταγωνισμό και τις επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν. Με όρους που θα καθιστούν το έργο βιώσιμο και ανταποδοτικό, για να τελειώσει γρήγορα και σωστά.

 

 

 

 

Ελέγξτε επίσης

ΗΜΕΡΙΔΑ  ΚΕΕΕ ΚΑΙ ΕΒΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ

Κων. Μίχαλος: «Δεν υπάρχει σχέδιο για την άτυπη επιχειρηματικότητα»

Αν και μία από τις πλέον ισχυρές τάσεις στο σύγχρονο επιχειρείν διεθνώς είναι η χωροθέτηση …

Τα Περιοδικά μας