ΗΜΕΡΙΔΑ  ΚΕΕΕ ΚΑΙ ΕΒΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΕΕ ΚΑΙ ΕΒΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ

Κων. Μίχαλος: «Δεν υπάρχει σχέδιο για την άτυπη επιχειρηματικότητα»

Αν και μία από τις πλέον ισχυρές τάσεις στο σύγχρονο επιχειρείν διεθνώς είναι η χωροθέτηση των επιχειρήσεων  σε οργανωμένα επιχειρηματικά πάρκα, στην Ελλάδα το σχετικό πλαίσιο βρίσκεται ακόμα υπό συζήτηση.

Άρθρο του κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου, προέδρου της  Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (έντυπο τεύχος Μαρτίου 2021).

Ως ολοκληρωμένα σύνολα δομών και υπηρεσιών που πληρούν συγκεκριμένους πολεοδομικούς και περιβαλλοντικούς όρους, τα επιχειρηματικά πάρκα  μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής και του εμπορίου,  στη στήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης, στην προστασία του περιβάλλοντος και βέβαια στην κινητοποίηση νέων επενδύσεων, ειδικά σε εξωστρεφείς και δυναμικούς τομείς, όπως αυτός της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στην Ελλάδα, παρά τα θετικά βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου, σύγχρονου πλαισίου επιχειρηματικής χωροθέτησης. Κατά καιρούς έχουν υπάρξει λύσεις μερικού χαρακτήρα, απουσιάζει όμως μια φιλόδοξη αναπτυξιακή στρατηγική για τη δημιουργία κατάλληλων εργαλείων χωροταξικής υποδομής.

Κανόνες ευνομίας

Η επιμελητηριακή κοινότητα, εδώ και πολλά χρόνια, αναδεικνύει αυτό το έλλειμμα και καταβάλλει επίμονες προσπάθειες για την αντιμετώπισή του, διατυπώνοντας τεκμηριωμένες προτάσεις προς τα αρμόδια υπουργεία. Στο επίκεντρο των προτάσεων και των διεκδικήσεων των Επιμελητηρίων βρίσκεται πάντα η δημιουργία ενός πλαισίου το οποίο θα διασφαλίζει προβλεψιμότητα, κανόνες ευνομίας, κίνητρα υπέρ της επενδυτικής δραστηριότητας και ανταγωνιστικά οφέλη για τις επιχειρήσεις.

Πάγια προτεραιότητα αποτελεί η οργάνωση των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων, οι οποίες αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα του μέχρι σήμερα ελλιπούς και αντιαναπτυξιακού χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα.

Η πρόσφατη εξαγγελία για τη σύνταξη Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία, με ειδική πρόβλεψη για την εφοδιαστική αλυσίδα, ανοίγει σίγουρα το δρόμο για να συζητηθούν και να προχωρήσουν γενναίες αλλαγές και να αντιμετωπιστούν ελλείψεις και προβλήματα του παρελθόντος.

Ελπίζουμε, λοιπόν, ότι θα ξεκινήσει ένας γόνιμος διάλογος, με ουσιαστική συμμετοχή και αξιοποίηση των προτάσεων της αγοράς, ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει σύντομα ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής χωροθεσίας, προς όφελος της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η ειδική μελέτη του ΕΒΕΑ…   

Το Μάιο του 2020 το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών κατέθεσε στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ειδική μελέτη, στην οποία καταγράφονται και αξιολογούνται σημαντικά θέματα που αφορούν τη διαχρονική χωροταξική υποδομή της χώρας. Μεταξύ αυτών είναι και οι δυσλειτουργίες της διοίκησης, σε σχέση με την αδειοδότηση των Επιχειρηματικών Πάρκων και την οργανωμένη χωροθέτηση των επιχειρήσεων.

Τα συμπεράσματα της μελέτης αποτυπώνονται σε δέσμη προτάσεων νομοθετικής πρωτοβουλίας. Πρόκειται, συγκεκριμένα, για 14 άρθρα νόμου, με κύριο αντικείμενο την εξάλειψη των ασαφειών και των αντικινήτρων, αλλά και τη δημιουργία των κατάλληλων θεσμικών προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν ή και θα επιταχύνουν την οργανωμένη χωροθέτηση των επιχειρήσεων, αντί της εκτός σχεδίου δόμησης που συνεχίζει να λειτουργεί καταστροφικά για το περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Οι προτάσεις του ΕΒΕΑ περιλαμβάνουν, επίσης, τη διατύπωση μιας Εθνικής Στρατηγικής Επιχειρηματικής Χωροθεσίας, με περιεχόμενο την υπόδειξη συγκεκριμένων περιοχών που συγκεντρώνουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις βιωσιμότητας και αειφορίας, για την οργανωμένη και περιβαλλοντικά ορθή ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

 

Ελέγξτε επίσης

Μανώλης Μπαλτάς (Re.De-Plan A.E.): «Eco‐Logistics Park – Μια σύγχρονη λύση για το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο»

  Από το 2006, οπότε και ασχολούμαστε ενεργά με τη χωρική οργάνωση της βιομηχανίας (αρχικά) …

Τα Περιοδικά μας