LogisticsWay: Η «έξυπνη» αποθήκη ξεκινά από την τοποθεσία της

Η βελτιστοποίηση του δικτύου logistics για την εξασφάλιση πλεονεκτημάτων με κύριο σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών με το χαμηλότερο πρακτικό κόστος, είναι μια διαδικασία ζωτικής σημασίας αλλά δεν είναι απλή.

Άρθρο του κ. Διονύση Γρηγορόπουλου, διευθύνοντος συμβούλου της LogisticsWay (έντυπο τεύχος Νοεμβρίου 2021)

Το logistics network design στο πλαίσιο του supply chain digital transformation data science μπορεί να βασίζεται στο κέντρο βαρύτητας (center of gravity) της ζήτησης, της προσφοράς ή της κατανομής με το χαμηλότερο κόστος.

Η ομάδα της LogisticsWay, έχοντας ήδη εφαρμόσει το δικό της μοντέλο τα τελευταία τρία χρόνια, με την εμπειρία που απέκτησε από τη συνεργασία της με την Amazon (από το 2016) και από τη χρήση του λογισμικού Dc Locator σε αρκετές εμπορικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συνιστά την προσέγγιση της βελτιστοποίησης του δικτύου logistics μέσω πέντε βασικών βημάτων, που αναλύονται παρακάτω.

Καταρχάς, στο βασικό ερώτημα πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να εξετάσουμε τη βελτιστοποίηση του δικτύου, η απάντηση είναι απλή: συνεχώς, γιατί η αλλαγή δεν σταματά ποτέ. Υπάρχουν όμως στιγμές που η βελτιστοποίηση είναι περισσότερο σημαντική απ’ ό,τι συνήθως. Αυτό μπορεί να συμβαίνει σε περιόδους ταχείας ανάπτυξης, μετά από σημαντικές συγχωνεύσεις ή εξαγορές, και σίγουρα σε εποχές κρίσεων όπως είναι αυτή που περνάμε τα τελευταία δύο χρόνια με την πανδημία.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η βελτιστοποίηση και όταν συμβαίνουν αξιοσημείωτες μετατοπίσεις καναλιών, όπως για παράδειγμα στο διαδικτυακό λιανικό εμπόριο ή σε μια στροφή από τη χονδρική στη λιανική πώληση.

Παράγοντες

Η βελτιστοποίηση περιλαμβάνει την εξέταση πολλών παραγόντων (και τις συνδέσεις μεταξύ τους), όπως είναι:

– Ο αριθμός των εγκαταστάσεων.

– Οι τοποθεσίες των εγκαταστάσεων.

– Ο σκοπός και ο τρόπος διαχείρισης των εγκαταστάσεων.

– Το τι σημαίνουν όλα αυτά για τα χιλιόμετρα παράδοσης και τους χρόνους απόκρισης.

Η φύση του προϊόντος είναι εξίσου σημαντική και θέτει επίσης περιορισμούς: Μπορεί, για παράδειγμα, οι προτεινόμενες τοποθεσίες παράδοσης στους τελικούς πελάτες να μην είναι ιδανικές για τα εισερχόμενα φορτία. Τέτοιοι παράγοντες –και πολλοί άλλοι– οδηγούν σε συμβιβασμούς όσον αφορά το κόστος, το χρόνο και το απόθεμα.

Ωστόσο, πέρα από αυτούς τους ουσιαστικά τεχνικούς παράγοντες, η βελτιστοποίηση πρέπει πρωτίστως να λαμβάνει υπόψη τη φύση της επιχείρησης και τις μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές στρατηγικές που ακολουθούνται. Για παράδειγμα, πρέπει να απαντηθούν ερωτήματα όπως:

– Συγκαταλέγεται στις προσδοκίες για μελλοντική ανάπτυξη και επέκταση της επιχείρησης και η ανταπόκριση στις προκλήσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου;

– Η τιμή ή η υπηρεσία θεωρείται σημαντικότερος παράγοντας διαφοροποίησης;

– Οι κεφαλαιουχικές ή οι λειτουργικές δαπάνες προκαλούν τον πιο σημαντικό περιορισμό;

Μπορεί, ακόμη, μια επιχείρηση να εξετάζει την εξωτερική ανάθεση των logistics (σε 3PL εταιρεία). Καλό θα ήταν όμως, πριν προχωρήσει σε αυτή τη συνεργασία, να επεξεργαστεί, συγκριτικά, ένα σχέδιο για το πώς θα ήταν ένα δικό της βέλτιστο δίκτυο logistics.

Πέντε βήματα

Δεν είναι δυνατό να θεωρείται αποτελεσματικό ένα δίκτυο εάν δεν εξυπηρετεί την επιχειρηματική στρατηγική και αν δεν βελτιστοποιείται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%.

Τα απαιτούμενα βήματα, λοιπόν, για την επιτυχή βελτιστοποίηση είναι τα ακόλουθα:

  1. Προσδιορίστε τον στόχο: Η φύση των συμβιβασμών ίσως δεν επιτρέπει να βελτιστοποιήσετε κάθε στοιχείο του δικτύου. Πρέπει να αναρωτηθούμε: Προς τι ή για τι βελτιστοποιούμε; Ποιοι είναι οι στόχοι υψηλού επιπέδου; Είναι κυρίως η κάλυψη ή η πρόβλεψη των μεταβαλλόμενων αναγκών των πελατών; Είναι η κάλυψη των απαιτήσεων ανάπτυξης, η ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους, η μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων; Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τις δικές του προτεραιότητες και λίστες επιθυμιών. Επομένως είναι ζωτικής σημασίας να επιτευχθεί εγκαίρως συμφωνία από την ανώτατη διοίκηση σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους.
  2. Συλλέξτε τα δεδομένα: Υπάρχουν πολλά δεδομένα που σχετίζονται με ένα δίκτυο logistics. Ωστόσο, σπάνια είναι όλα στο ίδιο μέρος, και εξίσου σπάνια είναι όλα υψηλής ποιότητας. Πρέπει να είστε σε θέση να μελετήσετε όλα τα κόστη, τους όγκους και τις λειτουργίες σε μια περίοδο τουλάχιστον δύο ετών. Ο τρόπος με τον οποίο κατανέμονται τα κόστη μπορεί να μην είναι ο πλέον κατάλληλος. Πρέπει να κατανέμονται ανά κέντρο κόστους. Οι ταχυδρομικοί κώδικες –θεμελιώδης παράγοντας για τη δρομολόγηση παράδοσης– πρέπει να είναι ακριβείς. Τα διαφορετικά συστήματα που χρησιμοποιεί η εταιρεία μπορεί να μην «μιλούν» μεταξύ τους ή, αν «μιλούν», μπορεί να έχουν διαφορετικά «πεδία» για τα ίδια αντικείμενα ή τοποθεσίες. Η διαχείριση του μεταφορικού έργου και το πλήθος των οχημάτων, καθώς και ο τύπος αυτών, πρέπει να είναι πλήρως καταγεγραμμένα. Η εύρεση και ο καθαρισμός όλων αυτών των σχετικών δεδομένων είναι συχνά το μεγαλύτερο και το πιο απαιτητικό μέρος της διαδικασίας βελτιστοποίησης.
  3. Καταγράψτε την τρέχουσα κατάσταση: Χρειάζεται πλήρης αποτύπωση όλων των τοποθεσιών των αποθηκών, όπως και αυτών των προμηθευτών και των πελατών σας. Πρέπει να αντιστοιχίσετε τις συνολικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τους όγκους, τα πρότυπα ζήτησης και τους χρόνους που απαιτούνται τόσο για την εισαγωγή των προϊόντων και την προετοιμασία των παραγγελιών, όσο και για τους χρόνους εξυπηρέτησης των σημείων των πελατών και των επιστροφών. Χρειάζεται επίσης να σημειωθούν οι υφιστάμενοι περιορισμοί στη χωρητικότητα των αποθηκών και των μέσων μεταφοράς, αλλά και στην υλικοτεχνική υποστήριξη.
  4. Μοντελοποίηση σεναρίου δικτύου logistics για τη δοκιμή εναλλακτικών: Αυτό είναι το πιο έξυπνο τμήμα της διαδικασίας. Λαμβάνονται υπόψη όλα τα πιθανά σενάρια και εφαρμόζεται μια σειρά εργαλείων και τεχνικών (όπως είναι η ανάλυση του κέντρου βαρύτητας και τα πακέτα δρομολόγησης / προγραμματισμού), ενώ αξιοποιούνται οι πληροφορίες που συλλέγονται (όπως είναι αυτές για τη διαθεσιμότητα εργασίας και το κόστος διαχείρισης). Οι επιδράσεις των μελλοντικών αλλαγών στους όγκους και στα επίπεδα αποθεμάτων μπορούν επίσης να μοντελοποιηθούν, ώστε να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος των διαδικασιών και των δραστηριοτήτων που η εταιρεία διαχειρίζεται μέχρι τώρα, όπως και το τι μπορεί να χρειαστεί στο μέλλον. Η συμμετοχή των τελικών χρηστών στην εξέταση αυτών των σεναρίων είναι σημαντική. Εμπνέει εμπιστοσύνη για οποιαδήποτε μεταγενέστερη εφαρμογή ενός επιλεγμένου σεναρίου, και μπορεί επίσης να αποκαλύψει ζητήματα που δεν αποτυπώνονται στην ανάλυση δεδομένων.
  5. Αξιολογήστε τα σχέδια και το κόστος εναλλακτικών σεναρίων: Μπορείτε τώρα να αξιολογήσετε τα υπόλοιπα σενάρια, να επιλέξετε κάποιο και να το εφαρμόσετε σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα, για να αποκτήσετε μια πλήρη αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων του προτεινομένου μοντέλου. Αυτό που συνήθως προσφέρεται είναι ένα σχέδιο υλοποίησης, το οποίο δείχνει επίσης ποια οφέλη πρέπει να προκύψουν, πού και πότε. Η εμπειρία μάς έχει δείξει ότι η εξοικονόμηση κόστους φτάνει στο 15-20%. Ωστόσο, ακόμη και πολύ μικρότερη εξοικονόμηση κόστους θα είναι πολύ ελκυστική, εάν συνδυαστεί με σημαντικά βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών και με τη γνώση ότι το νέο δίκτυο είναι σε κάποιο βαθμό «προστατευμένο» στο μέλλον έναντι της αλλαγής και της ανάπτυξης.

Αυτή η προσέγγιση των πέντε βημάτων για τη βελτιστοποίηση του δικτύου logistics θα δημιουργήσει έναν οδικό χάρτη ο οποίος θα ευθυγραμμίζεται με τις τρέχουσες και τις μελλοντικές στρατηγικές ανάγκες. Παράλληλα, θα επιτρέψει αλλαγές κατεύθυνσης –εάν τα γεγονότα εξελιχθούν διαφορετικά– και, τελικά, θα προσφέρει ένα ζωτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εξυπηρέτηση πελατών.

 

Ελέγξτε επίσης

KLB Group: Προστιθέμενη αξία με συνδυασμό περονοφόρων και ραφιών

Συνεχίζοντας τη δυναμική που αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια με νέες συνεργασίες και αντιπροσωπεύσεις, η KLB …

Τα Περιοδικά μας