Group Science*: Ασφάλεια από το Α ως το Ω της εφοδιαστικής αλυσίδας

Η Group Science δημιουργήθηκε από τη συνένωση των εταιρειών Acoustic Science και Safe Cargo. Εξειδικεύεται στην ηχομόνωση, στην αντικραδασμική προστασία και στην ασφάλεια της διαχείρισης και της μεταφοράς κάθε είδους φορτίου.

Από αυτή τη συνένωση της Acoustic Science (με αντικείμενο την ακουστική ηχομόνωση από το 1996) και της Safe Cargo (με αντικείμενο την ασφάλεια των μεταφορών από το 2005) προήλθε μια μεγάλη εταιρεία η οποία διαθέτει μελετητικό, κατασκευαστικό, εμπορικό και εκπαιδευτικό τμήμα, τα οποία στελεχώνονται από έμπειρο προσωπικό.

Ως όμιλος πλέον, η Group Science αποτελείται από τα τμήματα Acoustics και Safe Cargo, την εμπορική εταιρεία Group Science TRADE και την κυπριακή εταιρεία GC Group Science Cy. Η εταιρεία παρέχει εξειδικευμένες και μοναδικές συμβουλευτικές – μελετητικές υπηρεσίες στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το προσωπικό και τα στελέχη του τμήματος Acoustics είναι απόλυτα εξειδικευμένα, με υψηλή τεχνική κατάρτιση και εμπειρία στα πεδία τόσο της έρευνας όσο και της εφαρμογής της ακουστικής, της ηχομόνωσης και της αντικραδασμικής προστασίας. Σύμφωνα με την Group Science, τα συνεργεία κατασκευών της εταιρείας έχουν τη δυνατότητα υλοποίησης ειδικών, μη τυποποιημένων έργων, πάντα με εγγυημένο αποτέλεσμα.

Το τμήμα Safe Cargo στελεχώνει ομάδα μηχανικών με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στην ασφαλή διαχείριση και προώθηση των φορτίων κάθε επιχείρησης εντός της εφοδιαστικής αλυσίδας.

H εμπορική εταιρεία Group Science Trade παρέχει προϊόντα και στους δύο τομείς δραστηριοποίησης, από προμηθευτές που αντιπροσωπεύονται αποκλειστικά από τον όμιλο στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Τα προσφερόμενα προϊόντα συνδυάζουν την οικονομία με την ποιότητα, είναι πιστοποιημένα, ενώ προσαρμόζονται στις απαιτήσεις κάθε πελάτη και στις ιδιαιτερότητες κάθε έργου.

Συμβουλευτική (Consulting)

Το τμήμα Safe Cargo της Group Science δραστηριοποιείται συμβουλευτικά σε τέσσερις τομείς, που είναι οι ακόλουθοι:

A. Η ασφάλεια των εμπορευματικών μεταφορών για επικίνδυνα (ADR) ή απλά εμπορεύματα.

Β. Η ασφαλής αποθήκευση και διαχείριση / ανύψωση των φορτίων εντός του χώρου εργασίας.

Γ. Οι μελέτες ασφάλειας και αδειοδότησης.

Δ. Η εκπαίδευση στελεχών και εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας μεταφοράς και διαχείρισης φορτίων.

Αντικείμενο του τμήματος Safe Cargo είναι η παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης για την αντιμετώπιση των κινδύνων που παρουσιάζονται στη διάρκεια των διαδικασιών φόρτωσης, μεταφοράς και εσωτερικής διακίνησης (ανυψωτικές εργασίες) φορτίων. Η Group Science είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος κορυφαίων ευρωπαϊκών και παγκόσμιων οίκων κατασκευής πιστοποιημένων προϊόντων ασφαλούς πρόσδεσης, ακινητοποίησης και ανύψωσης φορτίων.

Η ασφαλής φόρτωση και η εσωτερική διαχείριση συνδυάζονται με την περιβαλλοντική διαχείριση των μονάδων και τη σύννομη λειτουργία τους. Στα πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στο τομέα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και της βιομηχανικής ασφάλειας.

H Group Science αναπτύσσει επίσης σύστημα ISO 39001 (για την οδική ασφάλεια) σε εταιρείες που διαχειρίζονται στόλο οχημάτων κάθε κατηγορίας ή μεγέθους, καθώς και σε διαχειριστές οδικών δικτύων, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Φόρτωση

H Group Science εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και στη σύνταξη προγράμματος διαδικασιών για την εύρεση ή την πρόταση των καταλληλότερων και των πιο εργονομικών λύσεων για την ασφαλή φόρτωση και μεταφορά φορτίων (οδική, θαλάσσια ή σιδηροδρομική). Αναλυτικά η εταιρεία αναλαμβάνει:

 1. Έλεγχο νομιμότητας των φορτώσεων και καταλληλότητας του εξοπλισμού μεταφοράς ανά φορτίο – μεταφορική μονάδα.
 2. Αυτοψίες – πραγματογνωμοσύνες (ex. IMO surveillance Report) για την καταγραφή προβλημάτων και την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα ή για συμβάντα φορτώσεων.
 3. Εκπόνηση μελετών για ειδικές διαδικασίες ή τεχνικές οδηγίες σχετικά με κάθε είδος φορτίου, καθώς και ανάπτυξη ενός ολικού συστήματος οδηγιών ανά επιχείρηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα.

Εσωτερική διαχείριση

Παρέχεται πλήρες πακέτο συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπαίδευσης επί της ασφαλούς εσωτερικής διαχείρισης των φορτίων. Στόχος είναι η βελτίωση των διαδικασιών και μεθόδων ανύψωσης / διαχείρισης και η εναρμόνιση αυτών με τις ευρωπαϊκά αποδεκτές και ασφαλείς πρακτικές.

Συσκευασία

Στον τομέα της συσκευασίας, η Group Science αναλαμβάνει τις εξής διαδικασίες:

 • Εκπόνηση μελέτης συσκευασίας.
 • Έλεγχο αντοχής συσκευασίας σε πειραματική διάταξη.
 • Έλεγχο της υφιστάμενης συσκευασίας με τη χρήση ειδικού λογισμικού και με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων (Finite Element Analysis), καθώς και μοντελοποίηση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
 • Ανάλυση δυνάμεων και πρόταση για την εφαρμογή των άμεσων ή / και των έμμεσων προσδέσεων για την ασφάλιση του φορτίου σε κάθε περίπτωση.
 • Βελτιστοποίηση της συσκευασίας ή / και της στοιβασίας.
 • Custom λύσεις και προτάσεις με τη χρήση ειδικών προϊόντων.

Αδειοδοτήσεις

H Group Science διαθέτει σημαντική εμπειρία και την απαραίτητη νομική γνώση για την αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων των αποθηκών), ενώ διεκπεραιώνει και θέματα περιβαλλοντικής φύσης. Συγκεκριμένα αναλαμβάνει:

 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Άδειες εγκατάστασης – λειτουργίας.
 • Μελέτες Η/Μ.
 • Μελέτες SΕVESO.
 • Μελέτες ΑΤΕΧ.
 • Μελέτες IPPC.
 • Μελέτες πυρασφάλειας – πυροπροστασίας.
 • Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.

Εκπαίδευση

Με γνώμονα την εκτεταμένη εκπαιδευτική εμπειρία της, η Group Science παρέχει διαμορφωμένα πακέτα εκπαίδευσης στα εξής αντικείμενα:

–           Κώδικα ADR.

–           Κώδικα IMDG.

–           Κώδικα ΙΑΤΑ.

–           Ασφαλή οδική μεταφορά φορτίων.

–           Ανάπτυξη και διαμόρφωση συστήματος ασφαλούς μεταφοράς φορτίων.

–           Ασφαλή εσωτερική διαχείριση φορτίων (σε αποθήκες – χώρους παραγωγής).

–           Οδική ασφάλεια.

–           Ασφαλή αποθήκευση επικινδύνων ή / και χημικών ουσιών.

–           Custom εργαλείο ελέγχου – σχεδιασμού των ADR μεταφορών, μοναδικό στην Ελλάδα και εγκεκριμένο από το Υπουργείο Μεταφορών (ADRANALYSISSOFTWARE – GS-ADRSOFT-02).

Εμπόριο

Η Group Science TRADE είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος κορυφαίων ευρωπαϊκών οίκων και διαθέτει στην αγορά πιστοποιημένα προϊόντα ασφαλούς πρόσδεσης, ακινητοποίησης και ανύψωσης φορτίων. Η ανταπόκρισή της στις απαιτήσεις των πελατών συνοδεύεται από άρτια τεχνική υποστήριξη, η οποία απορρέει από την πολυετή εμπειρία της στην ασφάλεια φορτώσεων και ανύψωσης.

Στην γκάμα της για την ασφάλεια περιέχονται αερόσακοι πλήρωσης κενών, ιμάντες πρόσδεσης, αντιολισθητικά υποθέματα, αλυσίδες, προστατευτικά ακμών, μπάρες ακινητοποίησης και λοιπά εξαρτήματα.

Για την ανύψωση φορτίων διατίθενται αλυσίδες, ιμάντες, αρπάγες ανύψωσης, αρτάνες, γάντζοι, δοκοί ανύψωσης, καθώς και online παρακολούθηση – καταγραφή (tracking) του εξοπλισμού ανύψωσης με το λογισμικό Certmax+.

Αποθήκευση και μεταφορά επικίνδυνων φορτίων

H Group Science διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία στη διαχείριση επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά την οδική (ADR), τη θαλάσσια (IMDG) και την αεροπορική (IATA) μεταφορά, αναλαμβάνοντας το ρόλο του συμβούλου ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ), ο οποίος επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία σε κάθε εταιρεία που εμπλέκεται στην αλυσίδα της διαχείρισης επικίνδυνων ουσιών.

Η εταιρεία αναπτύσσει επίσης σύστημα διαδικασιών ασφαλούς αποθήκευσης και διαχείρισης επικίνδυνων υλών, το οποίο περιλαμβάνει την πρόληψη, την κάλυψη έκτακτων αναγκών, τη συμβατότητα και τις χημικές ιδιότητες των προϊόντων. Το σύστημα είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις επιταγές της εθνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης.

 * (Παρουσίαση στο έντυπο τεύχος Μαρτίου 2022)

 

 

Ελέγξτε επίσης

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος κατάρτισης της ΕΕΒΨ&L

Στην ετήσια εκδήλωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics, που πραγματοποιήθηκε με την παρουσία  …

Τα Περιοδικά μας