Διονύσης Γρηγορόπουλος (ΕΒΨ&L): Σε αχαρτογράφητα νερά η ψυχρή αλυσίδα αξίας του εμβολίου

 

Πλήθος ζητημάτων εγείρει η διεθνής κοινότητα της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας, σχετικά με το εμβόλιο για τον κορονοϊό που διατίθεται πλέον στο παγκόσμιο κοινό.

Άρθρο του κ. Διονύση Γρηγορόπουλου, προέδρου της Ελληνικής Ένωσης  Βιομηχανιών Ψύχους και Logistics (Από το έντυπο τεύχος LM Δεκεμβρίου 2020).

Στο επίκεντρο των προβληματισμών της ψυχρής εφοδιαστικής παγκοσμίως, τίθεται ο σχεδιασμός της πολύπλοκης υποστήριξης διαφορετικών θερμοκρασιών, καθώς ήδη 250 διαφορετικές εταιρείες έχουν έτοιμο ή  μελετούν κάποιο εμβόλιο.

Τις ίδιες ανησυχίες έχουμε και στην Ελλάδα: Πώς θα διατηρηθεί πλήρως η αλυσίδα αξίας του εμβολίου κατά τη διαχείριση πολλαπλών θερμοκρασιών ταυτόχρονα, ώστε να διασφαλιστεί πλήρως η αποτελεσματικότητά του, τη στιγμή που, αφενός, στο  δημόσιο  τομέα της υγείας  και στην ψυχρή εφοδιαστική δεν υπάρχει πρότερη εμπειρία και, αφετέρου, χρειάζεται η εμπλοκή υποδομών που σήμερα δεν υπάρχουν σε όλη την επικράτεια;

Πολύ σημαντικό είναι επίσης να λάβουμε υπόψη μας ότι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, κάθε χρόνο γίνεται αντικείμενο σπατάλης πάνω από το 50% των εμβολίων παγκοσμίως, επειδή ορισμένα σημεία εμβολιασμού, όπως οι δομές υγειονομικής περίθαλψης σε περιοχές αγροτικές ή χαμηλού βιοτικού επιπέδου, ενδέχεται να μην έχουν τους πόρους για να υποστηρίξουν τις ανάγκες της ψυχρής αλυσίδας.

Επιπροσθέτως, οφείλουμε να δούμε με ιδιαίτερη προσοχή τις προκλήσεις της συντήρησης των ψυκτικών χώρων όπου θα αποθηκεύονται τα εμβόλια, καθώς και της διαχείρισης των αποβλήτων που θα προκύψουν από τα ίδια.

Δέκα παράμετροι

Εύλογα λοιπόν προκύπτει το ερώτημα: Πώς πρέπει να σχεδιάσουμε τη  διατήρηση της αλυσίδας αξίας του εμβολίου στις απαιτούμενες θερμοκρασίες; Οι παράμετροι που οφείλουμε να μετρήσουμε είναι οι εξής:

 1. Το cross docking handling στα αεροδρόμια για τη μεταφορά στα κέντρα εναπόθεσης των εμβολίων.
 2. Ο συγχρονισμός της ψυχρής εφοδιαστικής σε συνδυασμό με όλα τα παρελκόμενα για τον εμβολιασμό.
 3. Η διαχείριση των παρτίδων και το πληροφοριακό σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή.
 4. Η ιχνηλασιμότητα σε επίπεδο κέντρων και υποκέντρων.
 5. Η δημιουργία κινητών και σταθερών μονάδων εμβολιασμού.
 6. Το safety & security στη διανομή –χαρακτηριστικό παράδειγμα, το «χακάρισμα» στη διανομή που συνέβη πρόσφατα στην Αμερική- και η μη ανακοίνωση των κέντρων αποθήκευσης των εμβολίων.
 7. Ο χρόνος εμβολιασμού ανά άτομο, ο οποίος, βάσει των υπολογισμών μας, κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στα 40 λεπτά.
 8. Το ωράριο λειτουργίας των κέντρων εμβολιασμού.
 9. Η αναγκαιότητα χρήσης ατόμων εκπαιδευμένων στη διαχείριση της ψυχρής εφοδιαστικής.
 10. Η διαχείριση των καταστροφών και των επιστροφών.

Βάσει των παραπάνω, για να πετύχουμε το σωστό σχεδιασμό, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία των συνεργατών και μελών της Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics στον τομέα της ενέργειας και των  μεταφορών. Επιθυμία μας είναι να συμβάλουμε  στον καθορισμό:

 • Του επαρκούς αριθμού και της ορθής κατανομής των εμβολιαστικών κέντρων στην ελληνική επικράτεια.
 • Των εξεζητημένων προδιαγραφών κατάψυξης των συσκευασιών των εμβολίων.
 • Της κατάρτισης των τεχνικών προδιαγραφών που θα πρέπει να πληρούν οι ψυκτικές αποθήκες, ακόμα και με τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, δεδομένου ότι η λειτουργία τους θα έχει αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις και θα χρειάζεται σημαντικές εφεδρείες.

Η διανομή στα νησιά ή στις απομακρυσμένες περιοχές αποτελεί το μεγαλύτερο στοίχημα, λόγω της έλλειψης υποδομών ψύξης και διαχείρισης ευαίσθητων φορτίων. Πρέπει να ληφθούν αρκετά μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα εμβόλια και τα παρελκόμενα αυτού θα παραδίδονται σε περιφερειακό επίπεδο  στις σωστές ποσότητες, στο  σωστό χρόνο και υπό τις σωστές συνθήκες μεταφοράς. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας:

 1. Τη συχνότητα εφοδιασμού, η οποία θα καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο και με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές και τις διαδικασίες που θα σχεδιαστούν.
 2. Την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διανομής κυρίως για τις περιφέρειες εκτός των μεγάλων πόλεων, καθώς και για τα νησιά μας. Για κάθε περιφέρεια πρέπει να σχεδιαστεί ένα μοντέλο demand planning & forecasting  για την καλύτερη δυνατή εκτίμηση  των μηνιαίων ή τριμηνιαίων ποσοτήτων εμβολίων και εξοπλισμού που θα χρειαστούν.

Έχοντας τα δεδομένα αυτά θα μπορούμε να εκτιμήσουμε: α) το συνολικό όγκο των εμβολίων που θα διανεμηθούν και τον αριθμό των αποθηκευτικών χώρων και των ψυκτικών μέσων που απαιτούνται, β) το συνολικό όγκο (σε κυβικά μέτρα) των παρελκόμενων προμηθειών για τον εμβολιασμό και γ) το ανθρώπινο δυναμικό που θα χρειαστεί από την παραλαβή των παρτίδων μέχρι και τον εμβολιασμό του πληθυσμού.

Αναπάντητο το αίτημα στο υπουργείο Υγείας για τη δημιουργία cold chain cluster   

Η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους και Logistics έχει συγκεντρώσει ένα σημαντικό αριθμό (μεγαλύτερο των 20) υφιστάμενων μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανεξάρτητων μεταξύ τους, που επιθυμούν να συμπράξουν σε ένα συνεργατικό σχηματισμό, για να βοηθήσουν αφιλοκερδώς στην υλοποίηση των υποδομών και να δημιουργήσουν μια ανταγωνιστική συνεκτική δύναμη, με στόχο την αποτελεσματικότητα των εμβολιασμών στη χώρα μας.

Αναμένοντας μέχρι και σήμερα την απάντηση στο σχετικό αίτημά μας  προς το Υπουργείο Υγείας,  δεν γνωρίζουμε τις ακριβείς προδιαγραφές που έχουν δώσει οι φαρμακοβιομηχανίες για τη διαχείριση των εμβολίων τους. Για την ώρα είναι γνωστές κυρίως οι προϋποθέσεις βαθιάς κατάψυξης για το σκεύασμα των Pfizer/BioNtech.

Το πρόβλημα όμως θα αποκτήσει άλλες διαστάσεις, όταν η ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδα θα χρειαστεί να διαχειριστεί περισσότερα από ένα εμβόλια σε διαφορετικές συνθήκες ψύξης, χρησιμοποιώντας οχήματα κατάλληλα για πολλαπλά επίπεδα θερμοκρασίας. Όσο για τους χώρους αποθήκευσης, πρέπει να υποστηρίζουν αξιόπιστη συντήρηση στις θερμοκρασίες  +4°C, -20°C, -30ο C, -40οC και -70°C.

 

Ελέγξτε επίσης

Νικόλας Ροδόπουλος (EEL): Η οικονομική κρίση θα έρθει μετά το lockdown

Αίσθηση και αγωνία για την επόμενη μέρα προκαλούν τα συμπεράσματα του 23ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της …

Τα Περιοδικά μας