ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ Β’ ΦΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ Β’ ΦΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ

Αυτά είναι τα έργα Β’ φάσης στο εμπορευματικό του Θριάσιου

Κείμενο: Πάνος Κατσαχνιάς

Φωτογραφίες: Πάνος Κατσαχνιάς, Κ / Ξ ʼκτωρ A.T.E. – Alstom Transport S.A.

Το Εμπορικό Κέντρο Θριασίου Πεδίου (ΕΚΘΠ) αποτελεί κομβικό σημείο αναφοράς της εν γένει προσπάθειας εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του παρεχόμενου από τον ΟΣΕ εμπορευματικού έργου.

Κομμάτι του κατασκευαστικού έργου –ώστε αυτό τελικά να επιτευχθεί– αποτελεί και το έργο που συντελείται αυτή τη στιγμή, δηλαδή η κατασκευή της β’ λειτουργικής φάσης του συγκροτήματος του Θριασίου και η κατασκευή του σιδηροδρομικού σταθμού Ζεφυρίου.

Θυμίζουμε ότι ανάδοχος του έργου είναι οι κοινοπραξία ʼκτωρ – Alstom Transport, κύριος του έργου είναι η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. και ο προϋπολογισμός της δημοπράτησης ανέρχεται σε 122 εκατ. ευρώ.

Στόχοι του έργου

Στρατηγικός στόχος όλων των έργων που έχουν γίνει, γίνονται ή πρόκειται να γίνουν στο Θριάσιο αποτελεί η δημιουργία ενός επιχειρηματικού πάρκου εφοδιαστικής αλυσίδας εθνικής εμβέλειας, στο πλαίσιο και της νέας εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη των logistics.

Τα συγκεκριμένα έργα θα αποτελέσουν τμήμα ενός ευρύτερου συγκροτήματος, το οποίο θα περιλαμβάνει τελωνεία, εργοστάσια συντήρησης του ΟΣΕ και πλήθος μεγάλων εταιρειών διαχείρισης και logistics, και θα συμβάλει αφενός στην αύξηση των σιδηροδρομικώς μεταφερόμενων εμπορευματικών φορτίων και αφετέρου στην ανάδειξη της χώρας ως βασικής πύλης διακίνησης εμπορευμάτων στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.

Η ολοκλήρωση των υποδομών στο ΕΚΘΠ θα διευκολύνει τη συγκέντρωση του μεγαλύτερου όγκου των εμπορευματικών δραστηριοτήτων της Αττικής –που αποτελούν και τη σημαντική πλειοψηφία των εθνικών εμπορευματικών δραστηριοτήτων– θα αναδείξει το κέντρο σε κύριο εμπορευματικό σταθμό της Ελλάδας και θα ενισχύσει τη φιλοδοξία του να μετεξελιχθεί και σε σημαντικό διεθνές εμπορευματικό κέντρο.

Στην πρώτη φάση, το ΕΚΘΠ θα έχει δυνατότητα εξυπηρέτησης 500 βαγονιών ημερησίως, ενώ στην τελική φάση ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί στα 1.500 βαγόνια.

Το κατασκευαστικό έργο υλοποιείται από την ανάδοχο κοινοπραξία «ʼκτωρ Α.Τ.Ε. – Alstom Transport S.A.» με πόρους του Π.Ε.Π Αττικής, στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013, και περιλαμβάνει: α) τα έργα επιδομής τμήματος των σιδηροδρομικών γραμμών εντός του συγκροτήματος (για την εξυπηρέτηση περισσότερων συρμών), β) τα έργα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ηλεκτροκίνησης του συνόλου των γραμμών, γ) την προμήθεια των γερανογεφυρών επί σιδηροτροχιών (Cantry crane) για φορτοεκφόρτωση των εμπορευματοκιβωτίων από και προς τους συρμούς και τα φορτηγά αυτοκίνητα, δ) τους μηχανολογικούς εξοπλισμούς, καθώς και δ) την κατασκευή των κτιριακών έργων που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του συγκροτήματος.

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η κατασκευή του Σιδηροδρομικού Σταθμού (Σ.Σ.) Ζεφυρίου που εντάσσεται στη νέα διπλή γραμμή Αθηνών – Κορίνθου.

Όλα τα έργα (σιδηροδρομικές γραμμές, πύλες, κτίρια διοίκησης, μεταφόρτωσης, προσωπικού, σηματοδότησης και WC) προβλέπεται να ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2015 και ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2013 με την πραγματοποίηση αποτυπώσεων και εκσκαφών για συγκεκριμένα κτίρια. Αρχικά τα κτίρια που θα κατασκευαζόντουσαν ήταν 22, αλλά στην πορεία κάποια από αυτά εξαιρέθηκαν από τα πλάνα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν σε επόμενη φάση με διαφορετική εργολαβία.

Σήμερα, οι σκυροδετήσεις των περισσότερων κτιρίων έχουν τελειώσει, καθώς τα περισσότερα απ’ αυτά είναι μεταλλικές κατασκευές. Εκκρεμούν ακόμη τα δύο μεγάλα κτίρια: το κτίριο μεταφόρτωσης βαγονιών και το κτίριο προσωπικού (που είναι και το μόνο που διαθέτει τρία υπόγεια). Ήδη στα περισσότερα κτίρια έχει ξεκινήσει η κατασκευή της τοιχοποιίας.

Έτσι γινόταν η δουλειά και… γίνεται ακόμα στο Θριάσιο. Πολύ σύντομα, το εμπορευματικό κέντρο θα λάβει τη σύγχρονη και λειτουργική μορφή του που όλοι περιμένουν.

Τα κτίρια του ΕΚΘΠ προορίζονται να εξυπηρετούν τις ακόλουθες λειτουργίες:

1. Μεταφόρτωση εμπορευμάτων συνδυασμένων μεταφορών (οδικές / σιδηροδρομικές).

2. Σύνθεση αμαξοστοιχιών (Είδος φορτίου / τύπος βαγονιών).

3. Στάθμευση και συντήρηση σιδηροδρομικών και οδικών οχημάτων, καθώς και των κοντέινερ.

4. Σταθμός εξυπηρέτησης λιμένων Ικονίου, Πειραιά και Ελευσίνας.

5. Απόθεση εμπορευματοκιβωτίων (αναμονή για περαιτέρω διακίνηση και χρήση).

 

Τα βασικά κτίρια

– Συνεργείο επισκευής βαγονιών. Είναι χωρίς υποστυλώματα και διαθέτει λάκκους επισκευής και πατάρια επισκευής οροφών βαγονιών. Η μεικτή επιφάνεια του συνόλου των χώρων του ανέρχεται σε 1.381,37m2.

– Συνεργείο συντήρησης γραμμής. Λειτουργικά και στατικά η κτιριακή εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο ενότητες. Το κυρίως κτίριο λειτουργεί ως χώρος επισκεπτών γραμμών και κατασκευάζεται από μεταλλικό φορέα. Στο πίσω μέρος κατασκευάζεται διώροφο ανεξάρτητο κτίριο από οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο στεγάζει γραφεία, χώρους υγιεινής και αποδυτηρίων και διαφόρους άλλους χώρους αποθήκευσης και εγκατάστασης εξοπλισμού. Η μεικτή επιφάνεια του συνόλου των χώρων ανέρχεται σε 922,40 τμ.

– Πρατήριο καυσίμων με στέγαστρο. Εξυπηρετεί τον εφοδιασμό με καύσιμα όλων των οχημάτων του συγκροτήματος.

– Κτίριο κεντρικής διοίκησης και ελέγχου ΕΚΘΠ. Στο κτίριο θα λαμβάνουν χώρα όλες οι εργασίες λειτουργίας, διαχείρισης, οργάνωσης, ελέγχου και ρύθμισης των μετακινήσεων των συρμών, των συνδυασμένων μεταφορών και της λειτουργίας της πύλης, εργασίες οι οποίες θα υποστηρίζονται από το Σύστημα Επικοινωνίας και Ελέγχου – Communication & Control System (CCS). Το σύνολο των μεικτών επιφανειών (μαζί με τα υπόγεια) του κτιρίου ανέρχεται σε 3.880,21 τ.μ.

– Γραφεία Χώρου Εξυπηρέτησης Εμπορευματοκιβωτίων (ΧΕΕΚ). Το κτίριο του ΧΕΕΚ είναι ισόγειο και θα στεγάζει τις εξής δραστηριότητες: Διοίκηση χώρου εξυπηρέτησης εμπορευματοκιβωτίων, διαχείριση ντεπό εμπορευματοκιβωτίων, διαχείριση φορτοεκφόρτωσης, καθώς και επισκευή και καθαρισμό των εμπορευματοκιβωτίωνκοντέινερ. Επιπλέον, θα περιλαμβάνει τεχνικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες συντήρησης κτιρίου. Το σύνολο μεικτών επιφανειών ανέρχεται σε 700 τ.μ.

– Κτίριο πύλης με στέγαστρο ΧΕΕΚ. Η πύλη αποτελεί την είσοδο και έξοδο από τους εσωτερικούς χώρους του ΕΚΘΠ. Περιλαμβάνει πέντε λωρίδες εισόδου και τρεις εξόδου.

– Κτίριο κεντρικής πύλης. Η πύλη αυτή αποτελεί την κεντρική πύλη του ΕΚΘΠ.

– Κτίριο προσωπικού Χώρου Μεταφόρτωσης Φορτίου Βαγονιών (ΧΜΦΒ). Το κτίριο εξυπηρετεί την οδική/σιδηροδρομική μεταφόρτωση φορτίου βαγονιών. Οι δραστηριότητες που προβλέπονται γι’ αυτό το κτίριο είναι η διαχείριση βαγονιών χύδην φορτίου, οι υπηρεσίες λειτουργίας του κτιρίου, οι κοινόχρηστοι χώροι και οι χώροι υγιεινής, οι τεχνικές εγκαταστάσεις και οι υπηρεσίες συντήρησης. Το σύνολο της μεικτής επιφάνειάς του είναι 206,42 τ.μ.

– Κτίριο χώρου μεταφόρτωσης φορτίου βαγονιών. Στο κτίριο αυτό θα εισέρχονται τα βαγόνια ή τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν γενικό φορτίο για φορτοεκφόρτωση. Το κτίριο περιλαμβάνει: αίθουσα επεξεργασίας και προώθησης εμπορευμάτων, αίθουσα διαχείρισης μεταφόρτωσης γενικού φορτίου, δύο γραμμές φόρτωσης βαγονιών, 22 ράμπες φόρτωσης φορτηγών, κοινόχρηστους χώρους και χώρους υγιεινής και ειδικές εγκαταστάσεις. Το σύνολο των μεικτών επιφανειών του κτιρίου ανέρχεται σε 6.807,19 τ.μ.

– Κτίριο πύλης με στέγαστρο ΧΜΦΒ. Η πύλη περιλαμβάνει στέγαστρο με φυλάκιο ελέγχου μεικτής επιφάνειας 22 τ.μ. με χώρο ελέγχου και υγιεινής.

– Γραφεία προσωπικού μεταφόρτωσης. Ειδικά προκατασκευασμένες μονάδες σε μέγεθος περίπου όσο ένα κοντέινερκοντέινερ η κάθε μία. Κάθε μονάδα περιλαμβάνει: γραφείο προσωπικού, χώρο αναμονής, χώρους υγιεινής και αποθήκη.

– Κτίριο προσωπικού χώρου μεταφόρτωσης οχημάτων. Στεγάζει τη διοίκηση μεταφόρτωσης οχημάτων.

– Γραφείο διοίκησης μεταφόρτωσης υγρών καυσίμων, με γραφεία, χώρο εστίασης, αποθήκη και χώρο ασθενών ρευμάτων.

– Κτίρια βοηθητικών λειτουργιών: Χώροι υγιεινής (WC), κτίρια σηματοδότησης, κτίρια υποσταθμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Έργα σε εξέλιξη στο Θριάσιο Πεδίο.
Κτίριο φόρτωσης κοντέινερ: Η «καρδιά» του κέντρου

Το κτίριο (ύψος 11 μέτρα περίπου) στεγάζει τις εργασίες προσωρινής απόθεσης, προετοιμασίας και φόρτωσης ή εκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων με δυνατότητα επισκευής μικρής κλίμακας, καθώς και με τον απαιτούμενο χώρο γραφείων. Τα κοντέινερ θα μεταφέρονται με ανυψωτικό μηχάνημα (Straddle carrier) από το χώρο εξυπηρέτησης εμπορευματοκιβωτίων ή το χώρο μεταφόρτωσης συνδυασμένων μεταφορών στη Ν.Δ. πλευρά του κτιρίου, όπου και τοποθετούνται κατάλληλα μπροστά από τις πέντε πτυσσόμενες βιομηχανικές θύρες οροφής πλάτους 6 μέτρων και ύψους 4 μέτρων.

Στο εσωτερικό του κτιρίου κατασκευάζεται ένα ανεξάρτητο μεταλλικό μονώροφο κτίριο, το οποίο στεγάζει γραφεία και διάφορους άλλους χώρους αποθήκευσης και εγκατάστασης εξοπλισμού, καθώς κι ένα δεύτερο επίσης μεταλλικό μονώροφο κτίριο φόρτισης. Ο υπόλοιπος χώρος του βασικού κτιρίου λειτουργεί ως χώρος φόρτωσης ή εκφόρτωσης ΕΚ.

 

Κτίριο υπηρεσιών ΕΚ

Το κτίριο στεγάζει τις εργασίες επισκευής και βαφής εμπορευματοκιβωτίων (ΕΚ), καθώς και τον απαιτούμενο χώρο γραφείου του συνεργείου για την περαίωση όλων των εργασιών, καθώς και του όγκου των εγγράφων, εντύπων και δελτίων που αυτό συνεπάγεται.

Στο εσωτερικό το κτιρίου κατασκευάζεται ένα ανεξάρτητο μεταλλικό μονώροφο κτίριο, το οποίο στεγάζει γραφεία και διάφορους άλλους αποθηκευτικούς χώρους και εγκατάστασης εξοπλισμού, ενώ ο υπόλοιπος χώρος του βασικού κτιρίου λειτουργεί ως χώρος επισκευής ΕΚ.

Τα κενά δηλαδή εμπορευματοκιβώτια που θα χρειάζονται συντήρηση θα μεταφέρονται με περονοφόρα οχήματα (Folk-lift) από το χώρο μεταφόρτωσης συνδυασμένων μεταφορών μέσα στο κτίριο από μια συρόμενη θύρα πλάτους 15 μέτρων στη Ν.Δ. πλευρά του κτιρίου. Εναλλακτικά θα τοποθετούνται σε τρέιλερ και θα εισέρχονται στο κτίριο από τις δύο πτυσσόμενες βιομηχανικές θύρες πλάτους 4 μέτρων και ύψους 4 μέτρων που βρίσκονται στη Ν.Α. πλευρά. Τέλος, για την αποθήκευση των απαιτούμενων ανταλλακτικών για την επισκευή των ΕΚ τοποθετούνται ράφια για παλέτες με χωρητικότητα 144 θέσεων.

Αρκετές βοηθητικές υποδομές βρίσκονται σε φάση αποπεράτωσης.

Κτίριο προσωπικού ελιγμών/διαλογής

Εξυπηρετεί τη σύνδεση των χώρων μεταφόρτωσης εντός των ορίων του ΕΚΘΠ και αφορά: επιτήρηση και δρομολόγηση μετακινήσεων στις γραμμές διαλογής, σηματοδότηση και έλεγχο γραμμών διαλογής, επιτήρηση από ψηλά ολόκληρης της έκτασης, έλεγχο επικίνδυνων υλών και εμπορευμάτων, μηχανικούς ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, προσωπικό διαλογής, συντονιστή βαγονιών, κουτί χρηματοδότησης, κοινόχρηστους χώρους και χώρους υγιεινής, τεχνικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες συντήρησης κτιρίου. Το σύνολο των μεικτών επιφανειών μαζί με το υπόγειο ανέρχεται σε 967,09 τ.μ.

Ελέγξτε επίσης

ΟΣΕ: ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΣΕ: Αναλαμβάνει καθήκοντα ο Κώστας Σπηλιόπουλος

Αναλαμβάνει καθήκοντα στον ΟΣΕ ο Αχαιός πρώην βουλευτής Κώστας Σπηλιόπουλος. Ο διορισμός καθυστέρησε, αλλά δημοσιεύθηκε …