Ευάγγελος Αγγελετόπουλος (DDVN’s Strategy Design Expert) 3PL & outsourcing development: Ανάγκη για νέο επιχειρηματικό μοντέλο που παράγει αξία

Τα DDVN’s παράγουν αξία μόνον όταν έχουν τις ικανότητες, ακολουθώντας τις αρχές του reverse engineering και του design thinking, να ευθυγραμμίζονται δυναμικά και να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των αγορών.

Άρθρο του κ. Ευάγγελου Αγγελετόπουλου, DDVNs Strategy Design Expert (έντυπο τεύχος Νοεμβρίου 2021)

Η συστηματική παρακολούθηση και ανάλυση της αγοράς καταδεικνύει ότι διαχρονικά όλο και περισσότερες εταιρείες βασίζονται σε Logistic Service Providers (LSP’s) για να βελτιστοποιήσουν την απόδοση του εφοδιαστικού τους δικτύου. Διαπιστώνεται επίσης ότι οι επιλογές για outsourcing συνήθως προσδιορίζονται από παραμέτρους όπως είναι το κόστος, η ευελιξία, η ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση του παρεχόμενου service, η αντίληψη της επικέντρωσης στα core business και η ανάθεση σε τρίτους των non core δραστηριοτήτων.

Από την άλλη πλευρά, οι LSP’s παγκόσμιοι παίκτες, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πελατών τους, επενδύουν όλο και περισσότερο στην τεχνολογία και προσφέρουν προηγμένες, καινοτομικές και υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες, αυξάνοντας την επιτήδευσή τους (sophistication). Επιπλέον, όταν οι LSP’s είναι μικρής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας, είτε υψηλής εξειδίκευσης σε κάποιο βιομηχανικό κλάδο, συνηθίζεται να συγχωνεύονται μεταξύ τους (συγκέντρωση) ή να απορροφώνται από παγκόσμιους ηγέτες.

Στη μελέτη επισημαίνεται επίσης ότι οι σχέσεις LSP’s – πελατών (με τον όρο «πελάτες» αναφέρονται όλες οι επιχειρήσεις ή οργανισμοί που είναι χρήστες υπηρεσιών logistics που παρέχονται από LSP’s) είναι σε υψηλό ποσοστό πολύ καλές. Τα θετικά αποτελέσματα πηγάζουν από την αρμονική συνεργασία των συμβαλλόμενων, η οποία βασίζεται στις ανοιχτές και τακτικές επικοινωνίες, στην ανταλλαγή πληροφοριών, στις μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις και στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων.

Παρά ταύτα, όλες οι προσπάθειες δεν στέφονται πάντα από επιτυχία, και αυτό δυστυχώς επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός «πελατών» αλλάζει Logistic Service Provider κατά την ανανέωση συμβολαίου.

Επιπλέον, η ανάλυση της αγοράς δείχνει και κάτι όχι πολύ αισιόδοξο: Ενώ οι σχέσεις «πελατών» και LSP’s βαθμολογούνται ως πάρα πολύ καλές, ο βαθμός ικανοποίησης των «πελατών» από τους LSP’s για περίπου μια 10ετία αυξάνεται βραδέως. Εξάλλου, η εμφάνιση στο χώρο –και μάλιστα σε ηγετική θέση– νέων μη παραδοσιακών παικτών όπως η Amazon, έχει ως συνέπεια την πρόκληση μεγαλύτερης αναστάτωσης και αβεβαιότητας.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, παρά τις καταβαλλόμενες έντονες προσπάθειες συνεχούς βελτίωσης και επενδύσεων, τα σημάδια της κόπωσης γίνονται όλο και πιο εμφανή, και η ανάγκη υιοθέτησης ενός νέου business model (με το οποίο μια επιχείρηση οργανώνει τις επιχειρηματικές δράσεις της ώστε να παράγει αξία με βιώσιμο τρόπο) είναι πλέον επιτακτική.

Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο είναι ένας νέος τρόπος γρήγορης αλλαγής των κανόνων του «επιχειρείν», τρόπος ο οποίος υπερφαλαγγίζει την υφιστάμενη εταιρική κουλτούρα που αναδύεται κάθε φορά για να εμποδίσει την αλλαγή.

Ο Mark W. Johnson, συνιδρυτής της Innosight (σ.σ. αμερικανική συμβουλευτική εταιρεία στρατηγικής ανάπτυξης), σε άρθρο του στο Harvard Business Review, με τίτλο «Reinventing Your Business Model», αναφέρει:

«Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο είναι ένας νέος τρόπος αλλαγής των κανόνων του παιχνιδιού στον κλάδο ή στην αγορά όπου δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Διαφορετικά είναι χάσιμο χρόνου και χρημάτων».

Τέτοια παραδείγματα σε διάφορους τομείς, καθώς και στο χώρο των Supply Networks, είναι η Apple, η Amazon, τα «Logistics City State» Dubai – Singapore, η ΙΚΕΑ κ.ά.

LSP’s και LLP’s

Σε μια εποχή που η τεχνολογία (Blockchain, Cloud Computing, 5G, Big Data, Internet of Thinks, Artificial Intelligence κλπ.) αλλάζει ραγδαία τον τρόπο του σκέπτεσθαι και του επιχειρείν, η βιωσιμότητα προσδιορίζει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ δεν ανταγωνίζονται πλέον επιχειρήσεις μεταξύ τους, αλλά Demand Driven Value Networks (DDVN’s).

Σε κάθε σημείο – κόμβο του δικτύου (Nodes) που η προσφορά συναντά τη ζήτηση, οι ανάγκες και οι προσδοκίες τού κάθε μορφής πελάτη, σε συνδυασμό με την αγοραστική ή την εταιρική κουλτούρα που τον διακατέχει, προσδιορίζουν την αγοραστική του συμπεριφορά (Buying Behavior).

Κάθε DDVN, για να έχει λόγο ύπαρξης, πρέπει να διαθέτει τις ικανότητες όχι μόνο να διαβάζει τις συμπεριφορές αλλά και να ευθυγραμμίζεται δυναμικά (Dynamic Alignment) ή να επανευθυγραμμίζεται (Realignment) με αυτές, ακολουθώντας τις αρχές του Reverse Engineering και του Design Thinking.

Σε μια εποχή που ο χρόνος δεν είναι με το μέρος των επιχειρήσεων και που τα χρονικά περιθώρια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων business models (A New Way to Connect the Nodes) γίνονται όλο και πιο στενά, ένας νέος τρόπος δημιουργίας αποτελεσματικών DDVN’s είναι να δημιουργούνται Business Consortia στα οποία ενσωματώνονται όλες οι απαιτούμενες ικανότητες, ώστε όχι μόνο να ανταποκρίνονται αλλά και να ξεπερνούν τις προσδοκίες και τις ανάγκες (Responsiveness).

Στο σχεδιασμό και στο σχηματισμό Responsive DDVN, o ρόλος των LSP’s είναι κρίσιμος και καθοριστικός. Το στοίχημα θα κερδηθεί, και οι LSP’s θα έχουν κεντρικό ρόλο, εάν καταφέρουν σταδιακά να μεταμορφωθούν (transformation) από 3PL (Level 1: Operational Excellence) σε Leader Logistics Providers (LLP’s) / 4PL (Level 2: Management Sophistication), και στη συνέχεια σε Joint Services Companies (JVC) / Virtual Network Consortia (Level 3: New Business Models), οι οποίοι δυναμικά σχεδιάζουν, δομούν και αναδομούν το δίκτυο και τη ροή των πληροφοριών και των αγαθών.

Στα επόμενα 20 – 30 χρόνια τα business model και το επιχειρηματικό περιβάλλον θα είναι εντελώς διαφορετικά. Για τους LSP’s του σήμερα η μόνη επιλογή που έχουν είναι να ξανασκεφτούν το αντικείμενό τους.

Στον πηγαιμό για την Ιθάκη ο δρόμος είναι μακρύς, ο χρόνος συμπιέζεται συνεχώς και το βήμα στο clock speed πρέπει να είναι συνεχώς αυξανόμενο!

«2021 Third Party Logistics Study – The State of Logistics Outsourcing»

Το 2020 κυκλοφόρησε η επετειακή 25η έκδοση της μελέτης «2021 Third Party Logistics Study – The State of Logistics Outsourcing» (και πρόσφατα η 26η έκδοση), στην οποία βασικοί συντελεστές είναι το Penn State University (με τον κορυφαίο στο είδος C. John Langley, Jr., Ph.D.), το Consul of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) και εταιρείες που αποτελούν παγκόσμιους παίκτες στο χώρο του business consulting και του ICT.

H εν λόγω μελέτη κυκλοφορεί το τελευταίο τετράμηνο κάθε χρονιάς, έχει παγκόσμια απήχηση, εκτιμάται ως σημείο αναφοράς, και τα ευρήματά της αποτελούν τροφή για σκέψη για τους εμπλεκόμενους στο σχεδιασμό στρατηγικής αναφορικά με το logistics outsourcing.

Στην ανασκόπηση της επετειακής έκδοσης μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

«Η ερευνητική ομάδα εξέτασε πώς έχει εξελιχθεί η βιομηχανία των 3PL τα τελευταία 25 χρόνια. Από την έναρξη της μελέτης, το 1996, υπήρξαν σημαντικές βελτιώσεις και αύξηση της συνολικής ικανοποίησης στις σχέσεις πελατών και 3PL. Οι οργανισμοί αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο την προστιθέμενη αξία που παρέχει μια ισχυρή αλυσίδα εφοδιασμού, και δίνουν όλο και μεγαλύτερη έμφαση στα ζητήματα στρατηγικής. Επίσης, οι εμπλεκόμενοι με τα logistics αναγνωρίζουν ότι μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα τις επιχειρησιακές λειτουργίες, να μετρούν τα αποτελέσματα και να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις, όταν βασίζονται σε έγκαιρα και έγκυρα δεδομένα και πληροφορίες».

 

 

Ελέγξτε επίσης

Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης (EEL): Οι επιπτώσεις της ρωσοουκρανικής κρίσης στο παγκόσμιο εφοδιαστικό κύκλωμα

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, κι ενώ υπήρξαν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια ανάκαμψης από την πανδημία, ο …

Τα Περιοδικά μας