Βασίλης Κορκίδης: Μονόδρομος η μετεγκατάσταση των πρακτορείων μεταφορών από τον Ελαιώνα στο Θριάσιο και η αξιοποίηση του λιμένα Ελευσίνας

Αποτελεί κοινό τόπο το γεγονός ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι το σημείο εκκίνησης σχεδόν για κάθε παραγωγική δραστηριότητα.

Άρθρο του κ. Βασίλη Κορκίδη, προέδρου του Ε.Β.Ε.Π. (έντυπο τεύχος Μαρτίου 2021)

Η διερεύνηση της δυνατότητας χωροθέτησης μιας οικονομικής δραστηριότητας προηγείται της αδειοδότησης εγκατάστασης, της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και της άδειας λειτουργίας. Από τα μέχρι σήμερα γνωστά, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που συνοδεύουν τους όποιους σχεδιασμούς, έχουν λειτουργήσει ανασχετικά στις προσπάθειες ανάπτυξης κόμβων αναφοράς της εφοδιαστικής στις ενδεδειγμένες περιοχές, όπως και για την αποτελεσματική εμπλοκή παραμέτρων που προσδιορίζουν τις συνδυασμένες μεταφορές.

Τα «πεδία» σε Ελαιώνα και Θριάσιο θα πρέπει να αποτελέσουν μία από τις προτεραιότητες των συναρμόδιων Υπουργείων και κυρίως του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και τούτο γιατί αποτελεί αδήριτη ανάγκη η ενίσχυση των υποδομών του κλάδου των Logistics με την οριστική ένταξή τους στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Είναι προφανές ότι στην παρούσα συγκυρία, κατά την οποία αυξάνεται η ανάγκη για μεγαλύτερα κέντρα Logistics και πιο ισχυρές εταιρείες ταχυμεταφορών, η χρηματοδοτική στήριξη των δράσεων αποτελεί «μονόδρομο».

Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης

Όπως έχει γίνει γνωστό, στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης σε ποσοστό 30% η μετεγκατάσταση μεταφορικών επιχειρήσεων στο Θριάσιο, ενώ το υπόλοιπο 70% της ιδιωτικής συμμετοχής μπορεί να λάβει δημόσιες εγγυήσεις. Η μετεγκατάσταση αφενός θα ανοίξει νέες προοπτικές για τον Ελαιώνα και αφετέρου θα δημιουργήσει ένα πλήρες μεταφορικό σύστημα που θα αυξήσει τη λειτουργικότητα των Logistics στο Θριάσιο.

Στα θετικά της πρότασης για μετεγκατάσταση των πρακτορείων μεταφορών στην περιοχή του εμπορευματικού σταθμού του ΟΣΕ είναι το γεγονός ότι στην Αττική η ανάπτυξη των υποδομών επικεντρώνεται στο Θριάσιο Πεδίο, όπου όλες οι σημαντικές δραστηριότητες Logistics της κεντρικής Ελλάδας συγκεντρώνονται και υποστηρίζονται εθνικά από τα πρακτορεία μεταφορών του Ελαιώνα.

Γεγονός είναι ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες και επιλογές για την αξιοποίηση του Θριασίου. Ωστόσο, η πραγματικότητα που διαμόρφωσε η πανδημία (μέσα από την οποία καταδείχθηκαν και οι αδυναμίες της εφοδιαστικής, ιδιαίτερα μάλιστα στο «τελευταίο χιλιόμετρο» και στην πόρτα του καταναλωτή), δεν αφήνει περιθώρια για παρανοήσεις ως προς τα σφιχτά χρονοδιαγράμματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν, ώστε να μη χαθεί η ευκαιρία και να μη βρεθούν ώριμα έργα εκτός των χρονικών ορίων χρηματοδοτικής στήριξης από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Παράκαμψη της Αθήνας μέσω Ελευσίνας

Μια πολύ σημαντική παράμετρο για την ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών αποτελεί η αξιοποίηση του λιμανιού της Ελευσίνας. Να σημειωθεί ότι το Ε.Β.Ε.Π., σε συνεργασία με τη διοίκηση του λιμένα της Ελευσίνας, εξετάζει όλα τα σενάρια ανάπτυξης του τομέα των μεταφορών και των Logistics με επίκεντρο το εν λόγω λιμάνι, που βρίσκεται στην περιοχή του Θριασίου. Μάλιστα, εξετάζεται και η δυνατότητα σιδηροδρομικής ένωσης του λιμένα με το μεγαλύτερο εμπορευματικό κέντρο της Ελλάδας, στο Θριάσιο Πεδίο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καθώς η σύζευξη με το σιδηροδρομικό δίκτυο μπορεί να γίνει πραγματικότητα, παρουσιάζεται παράλληλα η δυνατότητα «παράκαμψης» της Αθήνας, καθώς φορτία από τον Πειραιά και την Ελευσίνα θα διακινούνται σιδηροδρομικώς διά μέσου του Θριασίου και της σιδηροδρομικής του σύνδεσης με τον άξονα Πειραιά – Θεσσαλονίκης.

Το Ε.Β.Ε.Π., σε συνεργασία με το λιμάνι της Ελευσίνας, θα συνεξετάσουν σε δεύτερο χρόνο και τη δυνατότητα βελτίωσης του οδικού δικτύου μέχρι το Θριάσιο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί και η τεράστια κυκλοφοριακή συμφόρηση που παρατηρείται τις πρωινές ώρες στην περιοχή εξαιτίας της διέλευσης φορτηγών οχημάτων.

 

 

Ελέγξτε επίσης

ΗΜΕΡΙΔΑ  ΚΕΕΕ ΚΑΙ ΕΒΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ

Κων. Μίχαλος: «Δεν υπάρχει σχέδιο για την άτυπη επιχειρηματικότητα»

Αν και μία από τις πλέον ισχυρές τάσεις στο σύγχρονο επιχειρείν διεθνώς είναι η χωροθέτηση …

Τα Περιοδικά μας