Στρατηγική συνεργασία ΣΕΒ – ΣΕΚΕΕ για την ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας

Στην υπογραφή μνημονίου στρατηγικής συνεργασίας προχώρησαν  ο ΣΕΒ και ο ΣΕΚΕΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας) . Στόχος της στρατηγικής συνεργασίας είναι η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και αναγκών του οικοσυστήματος, και η μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού τους αποτελέσματος, δεδομένου ότι η ενιαία εκπροσώπηση του οικοσυστήματος καινοτομίας μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά ώστε η καινοτομία να αυξήσει ακόμα περισσότερο τη συμβολή της στην ελληνική οικονομία.

Ο μετασχηματισμός της καινοτομίας σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας αποτελούν βασικούς μηχανισμούς για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και  της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, όπως και για τη δημιουργία καλών θέσεων εργασίας, ειδικά για τους νέους.

Ο ΣΕΒ στηρίζει έμπρακτα τις δυναμικές επιχειρήσεις της νέας οικονομίας και καταβάλει συστηματική προσπάθεια για τη διασύνδεση του οικοσυστήματος καινοτομίας με τη βιομηχανία και τις εδραιωμένες επιχειρήσεις, μέσα από μια ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγιση.

Η συνεργασία ΣΕΒ – ΣΕΚΕΕ θα πραγματοποιηθεί σε τρία, αλληλένδετα επίπεδα και συγκεκριμένα στην Δικτύωση & ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ της βιομηχανίας και του οικοσυστήματος καινοτομίας (Innovation Ready Program), την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και επιτάχυνση της μεγέθυνσης των καινοτόμων επιχειρήσεων καθώς και την διαμόρφωση κοινών προτάσεων πολιτικής για την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας . Στόχος η δημιουργία ενός περιβάλλοντος –επενδυτικού και επιχειρηματικού- που θα προάγει την ανάπτυξη μιας νέας οικονομίας βασισμένης στην τεχνολογία.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας και μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ, Μάρκος Βερέμης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ο ΣΕΒ, μέσα από την συνεργασία του με τον ΣΕΚΕΕ, θέλει να ενισχύσει το νέο οικοσύστημα καινοτομίας, ως ζήτημα εθνικής προτεραιότητας για τον μετασχηματισμό της οικονομίας μας. Μέσα στην τελευταία δεκαετία, υπό αντίξοες συνθήκες, γεννήθηκε στην Ελλάδα ένας νέος τομέας εξαγωγικών εταιριών τεχνολογίας που έχει ξεπεράσει τα 4δισ ευρώ σε κεφαλαιοποίηση και απασχολεί υψηλά καταρτισμένους ανθρώπους που δημιουργούν ένα νέο οικονομικό μοντέλο βασισμένο στην γνώση. Οφείλουμε να βοηθήσουμε αυτόν τον τομέα να αποκτήσει το μέγεθος που έχει σε κάθε άλλη οικονομία του δυτικού κόσμου».

Από την πλευρά του ο  Πρόεδρος Δ.Σ. του ΣΕΚΕΕ, Παντελής Αγγελίδης δήλωσε:  «Στη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού στην οποία έχει εισέλθει η χώρα δεν υπάρχει η πολυτέλεια της ομφαλοσκόπησης ή των καθυστερήσεων. Κάθε καινοτόμος ελληνική επιχείρηση  συνεισφέρει σ’ αυτή την πορεία και αντιμετωπίζει κοινά προβλήματα ανεξάρτητα από μέγεθος, προσανατολισμό, πεδίο ή το Σύνδεσμο στον οποίο έχει επιλέξει να συμμετέχει. Η συνεργασία αυτή δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό ορόσημο στην υλοποίηση της στρατηγικής που η ΓΣ του ΣΕΚΕΕ ενέκρινε πριν ένα χρόνο, αλλά και ένα καθοριστικό βήμα για την ωρίμανση του οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας. Οι προσδοκίες μας από τη συνεργασία αυτή επεκτείνονται ευρύτερα από τα οφέλη που θα προκύψουν για τα  μέλη μας για τα οποία είμαστε βέβαιοι».

Ελέγξτε επίσης

Πρωτοβουλία του ΣΕΒ για τους “Innovative Greeks”

Στις 2 – 3 Μαρτίου πραγματοποιείται η 1η εκδήλωση της πρωτοβουλίας ΣΕΒ και Endeavor για …

Τα Περιοδικά μας