ΤΟ ILME ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΑ LOGISTICS 2015- ΜΕΧΡΙ ΜΕΣΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Πρόσκληση υποψηφιοτήτων από το ILME για τα βραβεία αριστείας στα Logistics «Μέγας Αλέξανδρος», έτους 2021

Για ακόμα μία χρονιά το ILME ανακοινώνει το διαγωνισμό για τα ελληνικά βραβεία αριστείας στα Logistics «Μέγας Αλέξανδρος» 2021 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως από το εάν είναι μέλη του, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους.

Το Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδος (ILME), μέλος του European Logistics Association (ELA), είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην ανάπτυξη των Ελλήνων logistician και στην ενίσχυση του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας. Θέλοντας να αναδείξει τις βέλτιστες πρακτικές και ταυτόχρονα να ενισχύσει την εξωστρέφεια των ελληνικών Logistics, διοργανώνει για ακόμη μία χρονιά το διαγωνισμό για τα βραβεία «Μέγας Αλέξανδρος», ένα θεσμό υψηλού κύρους.

Βασικός σκοπός του θεσμού είναι να αναδείξει έργα και καινοτόμες λύσεις εταιρειών, βραβεύοντας εκείνο το έργο/λύση που ικανοποιεί περισσότερο τα κριτήρια, βάσει της κατηγορίας στην οποία υπάγεται. Ένα από τα έργα που θα βραβευθούν θα τιμηθεί με το βραβείο «Μέγας Αλέξανδρος – Project of the Year 2021» και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον ετήσιο πανευρωπαϊκό διαγωνισμό των ELA Awards που διοργανώνει ο European Logistics Association (ELA) με συμμετοχές από 34 χώρες-μέλη του.

Επιπροσθέτως, ο θεσμός δίνει τη δυνατότητα σε κορυφαίους επαγγελματίες και στελέχη της πρώτης γραμμής της εφοδιαστικής αλυσίδας να συμμετάσχουν παρουσιάζοντας την επαγγελματική πορεία τους και τα επιτεύγματά τους, με στόχο την ανάδειξη του στελέχους που θα τιμηθεί με το βραβείο «Μέγας Αλέξανδρος – Professional of the Year 2021».

Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε ειδική εκδήλωση του ILME σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Οι κατηγορίες στις οποίες καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή οι ενδιαφερόμενοι είναι οι εξής:

Για εταιρείες:

– Mastery in Logistics

– Support & Evolve in Logistics

– Collaboration in Logistics

Για επαγγελματίες:

– Professional of the Year

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιότητας λήγει στις 15/11/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το ινστιτούτο στο τηλέφωνο 210 2241225 ή με email στο awards@ilme.gr

Οι τρεις κατηγορίες για τα project αναλυτικά

Mastery in Logistics

Απευθύνεται σε εταιρείες με in-house Logistics, οι οποίες έχουν να παρουσιάσουν οφέλη από καινοτόμες λύσεις και πρακτικές που εφάρμοσαν.

Support & Evolve in Logistics

Απευθύνεται σε εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών, παρόχων υπηρεσιών ΙΤ, καθώς και σε εταιρείες εκπαίδευσης, οι οποίες έχουν να παρουσιάσουν οφέλη από καινοτόμες λύσεις και πρακτικές που ανέπτυξαν σε πελάτες τους.

Collaboration in Logistics

Απευθύνεται σε εταιρείες οι οποίες εφαρμόζουν outsourced Logistics και έχουν να παρουσιάσουν οφέλη από καινοτόμες λύσεις και πρακτικές που εφάρμοσαν, αναδεικνύοντας πρωτίστως τη συνεργατικότητα.

Όροι συμμετοχής, κόστος και κριτήρια αξιολόγησης

  • Mastery in Logistics, Support & Evolve in Logistics, Collaboration in Logistics
  1. Τα υποψήφια project πρέπει να έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί στην πράξη με συγκεκριμένα αποτελέσματα.
  2. Καινοτομία, περιβαλλοντική ευαισθησία, κυκλική οικονομία, συνεισφορά στην αύξηση της κερδοφορίας, κοινωνική συνεισφορά και δυνατότητα εφαρμογής και από άλλες επιχειρήσεις, θα είναι οι πυλώνες αξιολόγησης του project.
  3. Θα πρέπει να ετοιμαστεί παρουσίαση στο template που επισυνάπτεται.
  4. Η παρουσίαση πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις παρακάτω ενότητες, μία σε κάθε slide:

α) Overview του project.

β) Περιγραφή του προβλήματος (σε περίπτωση που το project εφαρμόστηκε για να αντιμετωπιστεί κάποιο πρόβλημα. Εάν δεν υπήρξε πρόβλημα, το συγκεκριμένο slide δεν απαιτείται).

γ) Περιγραφή της λύσης / ιδέας / πρωτοβουλίας και πώς επικοινωνήθηκε εσωτερικά.

δ) Ποια ήταν τα διακριτά βήματα που ακολουθήθηκαν και ποιοι ήταν οι εμπλεκόμενοι στο σχεδιασμό και την υλοποίηση.

ε) Ποιες ήταν οι βασικές δυσκολίες κατά τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης.

στ) Περιγραφή των βασικών παραγόντων κατά τη φάση λανσαρίσματος,  με βάση τους οποίους αποφασίστηκε η επέκτασή του (roll out) σε αντίθεση με την απόσυρσή του.

ζ) Αναμενόμενα οφέλη κατά τη φάση του σχεδιασμού και σύγκρισή τους με αυτά που πραγματικά ήρθαν στην πράξη.

η) Περιγραφή των τρόπων επικοινωνίας του project εσωτερικά στην εταιρεία και εξωτερικά σε πελάτες, συνεργάτες ή κοινή γνώμη.

θ) Τρόπος αξιολόγησης και βασικά KPIs του project.

ι) Ένα ακόμα slide όπου μπορεί να αναφερθεί ό,τι άλλο κρίνει ο υποψήφιος.

Οι παρουσιάσεις σε αρχείο pdf πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση awards@ilme.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Η αξιολόγηση θα γίνει από επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του ΔΣ του ILME και επαγγελματίες της αγοράς. Θα προκριθούν τα 3 καλύτερα project ανά κατηγορία. Οι εκπρόσωποι θα κληθούν να τα παρουσιάσουν, σε 30 λεπτά ο καθένας, στην επιτροπή, σε ημερομηνία και τοποθεσία που θα ανακοινωθεί (20 λεπτά παρουσίαση και 10 λεπτά ερωτήσεις).

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:

α) Καινοτομία

β) Συνεισφορά στην κοινωνία

γ) Οικονομικό όφελος

δ) Περιβαλλοντικά οφέλη

ε) Δυνατότητα εφαρμογής και από άλλες εταιρείες

στ) Διατμηματικότητα στην εφαρμογή και την υλοποίηση

ζ) Εφαρμογή νέων τεχνολογιών

η) Ικανότητα παρουσίασης

Απαιτείται συμπλήρωση της σχετικής αίτησης που οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν στο www.ilme.gr

Το κόστος υποβολής υποψηφιότητας είναι 350 € (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%).

* Professional of the Year 2021

Ο υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει τρισέλιδο βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά, το οποίο να περιλαμβάνει:

α) Τρέχουσα και παρελθούσες θέσεις, background και σπουδές (1 σελίδα maximum).

β) Σημαντικά επαγγελματικά επιτεύγματα και πρωτοβουλίες των τελευταίων πέντε ετών (2 σελίδες), περιγράφοντας μεταξύ άλλων:

− Ποια ήταν αυτά, από ποια ανάγκη εκπορεύθηκαν και σε ποια αποτελέσματα οδήγησαν.

− Πώς δέσμευσαν τον υπόλοιπο οργανισμό για να υλοποιηθούν.

− Πόσο αποτελεσματικά αποδείχθηκαν και εάν κράτησαν στο χρόνο.

Οι υποψηφιότητες που θα κατατεθούν θα αξιολογηθούν από επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν μέλη του ΔΣ του ILME και επαγγελματίες της αγοράς. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψήφιων θα είναι:

α) Αναγνωρισιμότητα από την αγορά

β) Αποτελεσματικότητα

γ) Ηγεσία

δ) Καινοτόμα σκέψη

ε) Opinion Leading

στ) Ευελιξία στην αλλαγή και προσαρμοστικότητα

Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων θα γίνει με αποστολή αρχείου pdf στη διεύθυνση awards@ilme.gr, συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία του υποψήφιου.

Από τη διαδικασία αξιολόγησης θα επιλεγούν οι δύο επικρατέστεροι, οι οποίοι θα κληθούν να παρουσιάσουν στην επιτροπή τα επιτεύγματά τους [παρουσίαση επτά διαφανειών σε ελεύθερη δομή].

Απαιτείται συμπλήρωση της σχετικής αίτησης που οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν στο www.ilme.gr

Ο νικητής θα τιμηθεί με το βραβείο «Μέγας Αλέξανδρος – Professional of the Year 2021» και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό «ELA Awards» για την ανάδειξη του Ευρωπαίου «Professional of the Year 2021» (εφόσον υλοποιηθεί από τον European Logistics Association).

Το κόστος υποβολής υποψηφιότητας για το βραβείο «Μέγας Αλέξανδρος – Professional of the Year» είναι 100 € (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%).

Ελέγξτε επίσης

Σε λεπτή ισορροπία τα οικονομικά μεγέθη του ΟΛΠ το πρώτο εξάμηνο του 2020

Αύξηση εσόδων στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά κατά 17,8% (2 εκατ. ευρώ) και στη ναυπηγοεπισκευή κατά …