Ο ΔΡ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΜΔΙΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ CYBER-MAR ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Ο ΔΡ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΜΔΙΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ CYBER-MAR ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ο Δρ. Άγγελος Αμδίτης συντονιστής του Ευρωπαϊκού έργου Cyber-Mar για την κυβερνοασφάλεια στη Ναυτιλία

Με δυναμική εκπροσώπηση συμμετέχει η Ελλάδα στο έργο Cyber-MAR για την κυβερνοασφάλεια στη ναυτιλία, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας Ορίζοντας (Horizon) 2020.

Συγκεκριμένα στην κοινοπραξία του Cyber-MAR μετέχουν το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και οι εταιρείες ΣΕΠ Α.Ε. (Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. – PCT S.A.), PEARL Α.Ε. και SEAbility Ε.Π.Ε.

Το Cyber-MAR, με συνολική χρηματοδότηση 7.154.505 ευρώ, εγκαινιάστηκε το Σεπτέμβριο σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο Χέλι, όπου τέθηκαν από κάθε μέλος της κοινοπραξίας οι πρώτες κατευθυντήριες γραμμές για την επιτυχή διεξαγωγή του. Η συνολική  διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες, ενώ συντονιστής του είναι ο Δρ. ʼγγελος Αμδίτης, Διεθυντής Ερευνών του ΕΠΙΣΕΥ.

Πρόκεται για μία προσπάθεια προώθησης της ασφάλειας της θαλάσσιας εφοδιαστικής αλυσίδας στον κυβερνοχώρο, μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου περιβάλλοντος προσομοίωσης κινδύνου, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες του ναυτιλιακού τομέα, αλλά ταυτόχρονα θα είναι εφαρμόσιμο και σε άλλους υποτομείς των συστημάτων μεταφορών. Το περιβάλλον αυτό αφορά τη δημιουργία μίας καινοτόμου πλατφόρμας, η οποία εκτός από τον εκπαιδευτικό της ρόλο (μέσω στοχευμένων σεναρίων και πρακτικών) αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και αποφάσεων για την κυβερνοασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές.

Βασικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση της κυβερνοασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη λειτουργία της θαλάσσιας εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και την απρόσκοπτη διεπαφή της με άλλα μέσα μεταφοράς (χερσαία και μη).

Ο ναυτιλιακός τομέας παραμένει ένας από τους σημαντικότερους χρηματοοικονομικούς τομείς για την ευρωπαϊκή οικονομία. Σε εθνικό επίπεδο και παρά την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, ο τομέας της ναυτιλίας συνεισφέρει περισσότερα από 13,4 δις εκατ. Ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 6% του ΑΕΠ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι λιμένες αποτελούν ζωτικό παράγοντα για την ευρωπαϊκή οικονομία και την οικονομική ανάπτυξη, καθώς το 74% των αγαθών που εξάγονται ή εισάγονται στο ευρωπαϊκό έδαφος μεταφέρονται μέσω αυτών.

Παράλληλα, η αλματώδης ψηφιοποίηση των ναυτιλιακών συστημάτων αυξάνει τις πιθανότητες για κυβερνοεπιθέσεις στα συστήματα παροχής πληροφοριών στον τομέα της ναυτιλίας. Τα συστήματα αυτά, είτε επί πλοίων είτε σε λιμένες, είναι πολυάριθμα, κατασκευασμένα με τυποποιημένα στοιχεία διαθέσιμα στην αγορά και σε πολλές περιπτώσεις διασυνδεδεμένα και σχεδιασμένα χωρίς να έχει εκτιμηθεί σε μεγάλο βαθμό ο κίνδυνος και οι πιθανές επιπτώσεις μιας κυβερνοεπίθεσης, ο οποίος συνεχώς ελλοχεύει και αυξάνεται.

Παρά το γεγονός ότι η εξειδίκευση στη διαχείριση και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κυβερνοεπιθέσεων ενθαρρύνεται από τις αρμόδιες εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές, υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Για το λόγο αυτό, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη προετοιμασίας και ετοιμότητας σε κυβερνοεπιθέσεις σε φορείς που τοποθετούνται στο ευρύτερο οικοσύστημα των θαλάσσιων μεταφορών.

Το ΕΠΙΣΕΥ, ως συντονιστής του Cyber-MAR  προΐσταται των εργασιών του, έχοντας οριζόντια συμμετοχή σε όλες τις ομάδες εργασίας και διασφαλίζοντας ότι το σχέδιο εργασίας των εταίρων ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του έργου. Εκτός από το διοικητικό του ρόλο, το ινστιτούτο ηγείται των εργασιών που αφορούν την ανάλυση δεδομένων, τον τεχνικό συντονισμό των πιλοτικών δοκιμών που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, το σχέδιο βιωσιμότητάς του και τις αναγκαίες δραστηριότητες τυποποίησης.

Η εταιρεία PEARL Α.Ε. συμβάλλει προσφέροντας την επιχειρησιακή εμπειρία της στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, με κυριότερη τη συνεισφορά της στις προσομοιώσεις και τις πιλοτικές εφαρμογές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου κατά τη διεπαφή μεταξύ ναυτιλιακού και σιδηροδρομικού κλάδου, καθώς και στις ενέργειες επικοινωνίας και δικτύωσης.

Η εταιρεία ΣΕΠ Α.Ε. είναι  επικεφαλής των εργασιών που αφορούν τον προσδιορισμό των απαιτήσεων και της αρχιτεκτονικής του συστήματος Cyber-MAR. Επιπλέον, είναι υπεύθυνη για την πιλοτική δοκιμή και τις προσομοιώσεις στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ συνεισφέρει και στις ενέργειες αξιοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.

Τέλος, η εταιρεία SEAbility ΕΠΕ είναι επικεφαλής των ενεργειών διάχυσης και δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου, αλλά και του συνόλου των ενεργειών προώθησης της κοινοπραξίας, έχοντας ως στόχο τη μέγιστη δυνατή απήχηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου από τη χρήση των προτεινόμενων τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, η εταιρεία υποστηρίζει δυναμικά τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του Cyber-MAR και συμβάλλει ενεργά στην πιλοτική εφαρμογή και προσομοίωση που θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι του Πειραιά.

Ελέγξτε επίσης

Ευρεία σύσκεψη για την κρουαζιέρα στoν ΟΛΠ

Συνάντηση συνεργασίας και συντονισμού με θέμα την υγειονομικά ασφαλή επανέναρξη της κρουαζιέρας και τη βέλτιστη …

Τα Περιοδικά μας