Απογραφή των διαμεταφορέων στον Ελαιώνα με πρωτοβουλία της ΠΕΕΔ

Με στόχο την καταγραφή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαμεταφοράς στην ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα, η Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς (ΠΕΕΔ) λαμβάνει την πρωτοβουλία για τη συστηματική απογραφή τους.

Πρόκειται για μία συντονισμένη προσπάθεια της ΠΕΕΔ, η οποία έχει σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες του κλάδου να καταγράψουν μαζικά και ολοκληρωμένα στοιχεία που σχετίζονται με τη διαμεταφορά, τη μεταφορά, τα κέντρα αποθήκευσης και διανομής εμπορευμάτων (ΚΑΔ), καθώς και με την πρακτόρευση. Είναι μία δράση που θα υποδείξει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν οι επιχειρήσεις του κλάδου ώστε να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές, αποδοτικές και κυρίως ορθά οργανωμένες.

Για την καλύτερη αποτύπωση των υποδομών που χρησιμοποιούνται, πέραν της δια ζώσης απογραφής η ΠΕΕΔ έχει διαμορφώσει και ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο, ώστε να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στην απογραφή εξ αποστάσεως. Η ΠΕΕΔ καλεί τις επιχειρήσεις του κλάδου να διαθέσουν αυτά τα στοιχεία στους απογραφείς, προκειμένου να εξαχθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα για τις ανάγκες υποδομών του κλάδου.

Η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορεί να γίνει στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegEhJ4MVfnJx3PGo82TfA6UwCRMNZ9Qxy_nO1uyqjSkpAJuw/viewform

 

 

Ελέγξτε επίσης

Η KOUVIDIS μπαίνει δυναμικά στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας

Έπειτα από 40 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στον κλάδο των συστημάτων πλαστικών σωλήνων, η KOUVIDIS κάνει …