Πρωτοπορία από τη SARMED: Με αδειοδότηση της Ε.Ε. γίνεται η πρώτη ελληνική 3PL με το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα

H SARMED αποτελεί πλέον την πρώτη εταιρία 3rd Party Logistics στην Ελλάδα που διαθέτει άδεια λειτουργίας εναρμονισμένη με τη νέα νομοθεσία. Λειτουργώντας σε ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον κλάδο των Logistics, παρέχει, και με την επίσημη έγκριση της πολιτείας πλέον, ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.

Ο νόμος 4302/2014 και οι υπουργικές αποφάσεις που τον εξειδικεύουν παρέχουν ένα ολιστικό κανονιστικό πλαίσιο, που ορίζει για πρώτη φορά στη χώρα μας και με απόλυτη σαφήνεια, τον τομέα των Logistics και τις επιχειρησιακές πτυχές του ως ξεχωριστή και ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, διαφορετική από τις αντίστοιχες βιομηχανικές ή εμπορικές.

Ειδικότερα, το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των υποδομών της εφοδιαστικής επιβάλλει σειρά απαιτήσεων για τη νομιμότητα των υποδομών, την περιβαλλοντική διαχείριση, τις διαδικασίες λειτουργίας, την ασφάλεια κ.λπ. Εναρμονίζει τα ελληνικά logistics με τη στρατηγική πράσινης διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (GSCM), τη στρατηγική της κυκλικής οικονομίας και τις απαιτήσεις των διεθνών αγορών για αδειοδοτημένες υποδομές με λειτουργίες και διαδικασίες που συμβάλουν ή/και εξασφαλίζουν το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Οι διευθύνσεις Ποιότητας και Υποδομών της SARMED με την υποστήριξη της εταιρείας συμβούλων REDEPLAN ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διαδικασία γνωστοποίησης ως Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ) για το σύνολο των εγκαταστάσεών της στη Μάνδρα Αττικής, στις θέσεις Τρύπιο Λιθάρι και Σφαγεία.

Να σημειωθεί ότι οι εγκαταστάσεις της SARMED, τόσο στο Τρύπιο Λιθάρι, όσο και στα Σφαγεία, λόγω του μεγέθους τους, αδειοδοτήθηκαν ως δραστηριότητες μέσης όχλησης (> 150.000 m3), ενώ ειδικά για τις εγκαταστάσεις του Τρύπιου Λιθαριού (συνολικός αποθηκευτικός όγκος 429.000 m3 και όγκος ψυκτικών θαλάμων 33.500 m3) πραγματοποιήθηκε και περιβαλλοντική αδειοδότηση μέσω χορήγησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Τα αποθηκευτικά συγκροτήματα της SARMED αποτελούν τις μεγαλύτερες και πρώτες πλήρως αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις 3PL στην ελληνική επικράτεια.

Ελέγξτε επίσης

Μεγάλη συμφωνία FDL GROUP και GEEK+ για ρομπoτική και Α.Ι. στα ελληνικά logistics

Σε μια σημαντική πρωτοβουλία που ενισχύει την εξωστρέφεια και εισάγει την αυτοματοποίηση στον κλάδο των …