ΟΛΘ ΑΕ: Στην Belterra του Ιβάν Σαββίδη το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών του λιμανιού

Στα χέρια  της Επιτροπής Ανταγωνισμού βρίσκεται πλέον το μέλλον του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Όπως ανακοίνωσε η ΟΛΘ ΑΕ, την 1η Φεβρουαρίου υπογράφτηκε συμφωνία για τη μεταβίβαση των μετοχών της Helanor Holdings Ltd. στην Belterra Investments Ltd., συμφερόντων του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη, με έδρα την Κύπρο, υπό την αίρεση βεβαίως της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Εάν η Επιτροπή Ανταγωνισμού εγκρίνει την αγοραπωλησία των μετοχών, τότε η Belterra Investments Ltd. του Ιβάν Σαββίδη θα γίνει κυρίαρχος του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, εφόσον θα καταστεί μοναδικός μέτοχος της Melbery και μεγαλομέτοχος της SEGT, με άμεσο ποσοστό 66,67% (δεν κατέχει έμμεσα μετοχές της SEGT).

Η  Melbery κατέχει το 67% των μετοχών της εισηγμένης ΟΛΘ ΑΕ.

Η Belterra έχει ελέγχοντα τελικό δικαιούχο (Ultimate Βeneficial Owner) το Νίκο Σαββίδη, γιο του Ιβάν Σαββίδη.

Το μετοχικό «κουβάρι»

Μέτοχοι της Helanor Holdings Ltd. είναι η DIEP (Deutsche Invest Equity Partners GmbH) και η Τransconnect AG (εταιρεία ιδιοκτησίας 100% της DIEP). Η DIEP κατέχει το 47% της κοινοπραξίας SEGT, η οποία κατέχει το 67% της ΟΛΘ ΑΕ. Μέτοχος της SEGT είναι κατά 66,67% η Melbery με έδρα την Κύπρο, η οποία κατέχει το 67% των μετοχών της εισηγμένης ΟΛΘ ΑΕ.

Η ανακοίνωση της ΟΛΘ ΑΕ

Γνωστοποίηση σημαντικού συμφωνητικού υπό αίρεση: Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΛΘ Α.Ε.), σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007, γνωστοποιεί ενημέρωση που έλαβε την 1/2/2021 από τον μέτοχό της «SOUTH EUROPE GATEWAY THESSALONIKI-SEGT Ltd.» (SEGT) και η οποία αφορά την εταιρεία «Belterra Investments Ltd.» (Belterra) με έδρα την Κύπρο, η οποία, βάσει του από 1/2/2021 Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας Μετοχών (SPA), συμφώνησε να αποκτήσει, υπό την αίρεση έγκρισης της συναλλαγής από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, από την πωλήτρια εταιρεία «Helanor Holdings Ltd.» (Helanor), με έδρα την Κύπρο, το εναπομείναν 70% των μετοχών της εταιρείας «Melbery Investments Ltd.» (Melbery) με έδρα την Κύπρο.

Διευκρινίζεται ότι με την παρούσα συμφωνία δεν πραγματοποιείται καμία μεταβίβαση μετοχών. Εφ’ όσον υπάρξει έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τότε θα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση. Η Melbery είναι κατά 66,67% μέτοχος της SEGT, με έδρα την Κύπρο, η οποία κατέχει το 67% των μετοχών της εισηγμένης ΟΛΘ Α.Ε.

Προ του ανωτέρω συμφωνητικού, η αγοράστρια Belterra κατέχει αμετάβλητα από την 23/3/2018, ημερομηνία της ιδιωτικοποίησης της ΟΛΘ Α.Ε., έως σήμερα, το 30% των μετοχών της Melbery, η οποία κατέχει αμετάβλητα από την 23/3/2018, το 66,67% της SEGT, η οποία κατέχει αμετάβλητα από την 23/3/2018, το 67% των μετοχών της εισηγμένης ΟΛΘ Α.Ε.

Στη SEGT συμμετέχει με το εναπομείναν 33,33%, αμετάβλητα από την 23/3/2018 έως σήμερα, η «Terminal Link Grèce SAS» (η οποία ανήκει κατά 100% στην «Terminal Link SAS»).

Η αγοράστρια Belterra, η πωλήτρια Helanor και η Melbery δεν κατέχουν, ούτε κατείχαν άμεσα μετοχές της ΟΛΘ Α.Ε.

Σε περίπτωση έγκρισης του συμφωνητικού από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η αγοράστρια Belterra καθίσταται ο μοναδικός μέτοχος της Melbery (θα κατέχει το 100% των μετοχών) και καθίσταται ταυτόχρονα ο μεγαλύτερος και ελέγχων μέτοχος της SEGT με άμεσο ποσοστό 66,67% (δεν κατέχει έμμεσα μετοχές στην SEGT). Αναφέρεται επίσης πως η Belterra έχει ελέγχοντα τελικό δικαιούχο (Ultimate Βeneficial Owner) τον κ. Νίκο Σαββίδη.

Προς πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της ΟΛΘ Α.Ε. και του επενδυτικού κοινού, η διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. έλαβε επιπρόσθετες διευκρινίσεις επί του ανωτέρω συμφωνητικού. Συγκεκριμένα, η πωλήτρια Helanor, καθώς και οι μέτοχοι αυτής, «Deutsche Invest Equity Partners GmbH» (DIEP) και «Transconnect AG», έλαβαν την απόφαση αποεπένδυσης από τη Melbery και συνεπώς από την ΟΛΘ Α.Ε., δεδομένων των ευρύτερων συνθηκών στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επενδυτικό περιβάλλον, βάσει και της επενδυτικής τους πολιτικής. H αγοράστρια Belterra προχώρησε στην απόφαση αγοράς του ανωτέρω ποσοστού μετοχών υπό την ανωτέρω αίρεση έγκρισης, στα πλαίσια της συνεπούς επενδυτικής πολιτικής της για επέκταση σε συγκεκριμένους κλάδους στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και η διαχείριση λιμένων.

Η ανακοίνωση της Belterra  Investments Ltd.

Σήμερα, 2 Φεβρουαρίου 2021 ανακοινώνεται η συμφωνία, υπό την αίρεση της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, μεταξύ της Helanor Holdings Ltd. (εταιρεία ιδιοκτησίας 100% της Deutsche Invest Equity Partners GmbH) και της Belterra Investments Ltd., σύμφωνα με την οποία η Belterra θα αποκτήσει, και η Helanor Holdings Ltd. θα πουλήσει, το 70% των μετοχών της, στην εταιρεία Melbery Investments Ltd., σημαντικό έμμεσο μέτοχο της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.».

Διευκρινίζεται ότι με την παρούσα συμφωνία δεν πραγματοποιείται καμία μεταβίβαση μετοχών. Εφ’ όσον υπάρξει έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τότε θα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση. Η Melbery είναι κατά 66,67% μέτοχος της SEGT, με έδρα την Κύπρο, η οποία κατέχει το 67% των μετοχών της εισηγμένης ΟΛΘ Α.Ε.

Στην περίπτωση έγκρισης της συμφωνίας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Belterra Investments Ltd. θα καταστεί ο μοναδικός μέτοχος της Melbery (θα κατέχει το 100% των μετοχών της Melbery). Επίσης θα καταστεί ο μεγαλομέτοχος της SEGT με άμεσο ποσοστό 66,67% (δεν κατέχει έμμεσα μετοχές της SEGT).

H πωλήτρια Helanor, καθώς και οι μέτοχοι αυτής, Deutsche Invest Equity Partners GmbH (DIEP) και Transconnect AG, έλαβαν την απόφαση αποεπένδυσης από τη Melbery και συνεπώς από την ΟΛΘ Α.Ε., βάσει και της επενδυτικής τους πολιτικής.

H αγοράστρια Belterra Investments Ltd. προχώρησε στην απόφαση αγοράς του ανωτέρω ποσοστού μετοχών υπό την ανωτέρω αίρεση έγκρισης, στα πλαίσια της συνεπούς επενδυτικής πολιτικής της για επέκταση σε συγκεκριμένους κλάδους στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και η διαχείριση λιμένων.

 

 

Ελέγξτε επίσης

Πρωτοβουλία του ΣΕΒ για τους “Innovative Greeks”

Στις 2 – 3 Μαρτίου πραγματοποιείται η 1η εκδήλωση της πρωτοβουλίας ΣΕΒ και Endeavor για …

Τα Περιοδικά μας