Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήManagementΞεκίνησε η έρευνα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος για τις «Προμήθειες 2023» -...

Ξεκίνησε η έρευνα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος για τις «Προμήθειες 2023» – Ερωτηματολόγιο, όροι συμμετοχής και πληροφορίες

Η καταγραφή των εξελίξεων, των νέων τάσεων και των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα των προμηθειών μπορεί να προσφέρει στους επαγγελματίες αντικειμενική ανάλυση, βασισμένη σε επιστημονικές μεθόδους.

Άρθρο του κ. Δημήτρη Φωλίνα, καθηγητή στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας) και επιστημονικού υπεύθυνου της έρευνας. 

Η διοίκηση προμηθειών ως επιχειρηματική διαδικασία αφορά κάθε λειτουργική περιοχή μιας επιχείρησης, από την παραγωγή έως την εξυπηρέτηση πελατών και από τη χρηματοοικονομική εικόνα της έως την κοινωνική ευθύνη.

Οι προμήθειες αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχή λειτουργία μιας επιχείρησης.  Η επιλογή των κατάλληλων προμηθευτών, η ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών και η ορθή διαχείριση των προμηθειών μπορούν να εξασφαλίσουν αδιάλειπτη παροχή υλικών και υπηρεσιών, μείωση των διοικητικών δαπανών και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα από την καινοτομία ή την ηγεσία κόστους.

Εύλογα, λοιπόν, κάθε επιχείρηση οφείλει να δίνει την αναγκαία προσοχή και να διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των προμηθειών της. Η διοίκηση προμηθειών απαιτεί μια σύνθετη και διασταυρούμενη ερευνητική προσέγγιση  στρατηγικής, συστημικής και διαχρονικής ανάλυσης, μια προσέγγιση που να μπορεί να οδηγήσει σε βέλτιστες πρακτικές ή σε μοντέλα αναφοράς, ανάλογα με τον επιχειρηματικό κλάδο ή το στρατηγικό στόχο.

Η έρευνα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας

Στο πλαίσιο αυτής της ουσιαστικής ανάγκης, το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (ΔΠΕ) και η Actum (εταιρεία μελετών και συμβουλευτικής σε θέματα προμηθειών) διασταύρωσαν τη γνώση, την εμπειρία και τους προβληματισμούς που προκύπτουν από το εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων της Ελλάδας του 2023, για να διερευνήσουν από κοινού τον τομέα κλειδί των προμηθειών (ως κύριας ή υποστηρικτικής λειτουργίας). Κάθε επιχειρηματική στρατηγική η οποία αφορά την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είτε την ηγεσία κόστους, είτε και τη διάσωση ή την ανόρθωση μιας επιχείρησης, περιέχει επιλογές που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση των προμηθειών και τη λειτουργία τους.

Η έρευνα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που νοιάζονται για ένα ασφαλές παρόν και ένα καλά οργανωμένο μέλλον απέναντι στις μεταβλητότητες και στις αβεβαιότητες που προκαλούν διάφορες γεωπολιτικές, οικονομικές, ακόμα και υγειονομικές κρίσεις. Η διενέργεια μιας έρευνας σε βάθος, από ένα πανεπιστημιακό τμήμα που εξειδικεύεται στην εφοδιαστική αλυσίδα και από μια εταιρεία παροχής συμβουλών σε θέματα προμηθειών, μπορεί να είναι απαραίτητη και επωφελής για πολλούς λόγους, όπως:

  • Για την ακαδημαϊκή κοινότητα: Εξετάζοντας τις τάσεις, τις πρακτικές και τις νέες εξελίξεις στον τομέα των προμηθειών, παρέχουμε στους επαγγελματίες του τομέα αντικειμενική ανάλυση, βασισμένη σε επιστημονικές μεθόδους.
  • Για την αναβάθμιση των βέλτιστων πρακτικών και για τη συγκριτική αξιολόγηση των επιχειρήσεων: Μέσα από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο της έρευνας, κάθε επαγγελματίας μπορεί να ωφεληθεί από την «αυτοδιάγνωση», ενώ με τα αποτελέσματα της έρευνας που θα του κοινοποιηθούν, θα δει τη θέση της επιχείρησής του στο «χάρτη» συγκριτικά.
  • Για τη δημιουργία εφαρμοσμένης γνώσης: Η έρευνα σε θέματα προμηθειών μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία νέας γνώσης στον τομέα. Τα αποτελέσματά της θα είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό και θα συμβάλουν στην εκπαίδευση και στην ενημέρωση τόσο των φοιτητών όσο και των επαγγελματιών. Επιπλέον, η έρευνα θα αποτελέσει την αφετηρία για τη συγκρότηση μιας τράπεζας γνώσης, ενός αξιόπιστου σημείου αναφοράς και αντιπαραβολής δεδομένων, γεωγραφικά και χρονικά προσδιορισμένου.
  • Για την εισαγωγή καινοτομίας: Η έρευνα αυτή μπορεί να αναδείξει νέες ιδέες, τεχνολογίες και πρακτικές που μπορούν να ενσωματωθούν στις επιχειρήσεις όσων συμμετάσχουν. H καινοτομία, είτε διοικητική είτε τεχνολογική μπορεί να οδηγήσει σε εφαρμογές που θα βοηθήσουν όλους τους εμπλεκόμενους να βρουν απαντήσεις απέναντι στις απειλές του μακροεξωτερικού και του μικροεξωτερικού περιβάλλοντος, μέσα από τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των πόρων της επιχείρησης.

Θεματολογία, ερωτηματολόγιο και όροι συμμετοχής

Το ερωτηματολόγιο περιέχει ερωτήσεις γενικού ενδιαφέροντος και η θεματολογία του περιλαμβάνει: συστημική και στρατηγική ανάλυση της οργάνωσης διαδικασιών και της κατανομής ρόλων και ευθυνών στη διοίκηση προμηθειών, ανάλυση των στρατηγικών και των διαδικασιών του προμηθευτικού κύκλου και των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν τις παραπάνω διαδικασίες, καθώς και ειδική αναφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη, στις πράσινες προμήθειες και στην κοινωνική ευθύνη.

Στην τελευταία ενότητα διερευνάται η στρατηγική προοπτική στη διοίκηση προμηθειών, μέσα από τους μελλοντικούς στόχους των επιχειρήσεων, καθώς και η σύνδεση των στόχων αυτών με εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες ή με τη χρήση των αναδυόμενων τεχνολογιών της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Ο εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι 25 λεπτά. Η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική, ενώ διασφαλίζεται η ανωνυμία των απαντήσεων όσων λάβουν μέρος, καθώς δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Εφόσον χρησιμοποιήσει κάποιος τον προσωπικό ή τον εταιρικό λογαριασμό του στην Google, δεν θα μεταφερθούν προσωπικά δεδομένα –ωστόσο θα έχει τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης σε περίπτωση που θέλει να ολοκληρώσει τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μεταγενέστερα.

Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται στο ακόλουθο link: https://forms.gle/YwXyvBHXdx8QBAtc6

Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Δημήτριος Φωλίνας, folinasd@ihu.gr

Για οποιαδήποτε απορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν μήνυμα στο support@actum.gr

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ