Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΜεταφορέςΟδικέςGreenLog: Νέο ευρωπαϊκό έργο για τα City Logistics, με συμμετοχή και της...

GreenLog: Νέο ευρωπαϊκό έργο για τα City Logistics, με συμμετοχή και της Αθήνας

«Συνεργατικές και διασυνδεδεμένες πράσινες λύσεις παράδοσης προς μια εποχή βελτιστοποιημένης μηδενικής εκπομπής Logistics τελευταίου μιλίου» (Cooperative and Interconnected green delivery solutions towards an era of optimized zero emission last-mile Logistics) είναι το αντικείμενο του νέου φιλόδοξου ερευνητικού έργου GreenLog.

Το GreenLog χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe 2021-2027 και οι εργασίες του αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2023. Σκοπός του είναι η επιτάχυνση των συστημικών αλλαγών στον τομέα των αστικών εμπορευματικών μεταφορών, προκειμένου ο τομέας αυτός να καταστεί οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμος.

Μέσω της δημιουργίας καινοτόμων πλατφορμών, όπως είναι τα ζωντανά εργαστήρια (Living Lab), το έργο στοχεύει στην καλλιέργεια της κοινωνικής καινοτομίας και στο σχεδιασμό καινοτομικών λύσεων παράδοσης, καθώς επίσης στην ανάπτυξη ισχυρών εναρμονισμένων κανονιστικών και πολιτικών πλαισίων και συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων, στη βάση μιας αποτελεσματικής συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με κοινές επενδύσεις.

Η προσέγγιση του έργου εστιάζει στο συνδυασμό διαφορετικών παρεμβάσεων που πετυχαίνουν τον βέλτιστο δυνατό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την οικονομική βιωσιμότητα και τη μείωση της κυκλοφορίας.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, σχεδιάζεται η υλοποίηση καινοτομικών λύσεων, όπως είναι η αναβαθμισμένη χρήση εμπορευματικών ποδηλάτων (cargo bikes), η ανάπτυξη μικρών κέντρων ενοποίησης (micro consolidation center) σε κατάλληλες τοποθεσίες αστικών περιοχών, οι πολυτροπικές (multimodal) παραδόσεις στις οποίες ενσωματώνονται ταυτόχρονα οι υπηρεσίες των δημόσιων συγκοινωνιών, οι πλατφόρμες «Logistics as a Service» (LaaS) και οι παραδόσεις με τη χρήση αυτόνομων οχημάτων και droid.

Οι λύσεις αυτές υποστηρίζονται από ένα σύνολο τεχνολογιών, όπως είναι οι διασυνδεδεμένοι χώροι δεδομένων (data spaces) που τροφοδοτούν δυναμικές υπηρεσίες για προληπτική βελτιστοποίηση του συστήματος.

Οι εργασίες του GreenLog υλοποιούνται και επιδεικνύονται σε πέντε ζωντανά εργαστήρια, στην Αθήνα, στη Βαρκελώνη, στη Φλάνδρα, στο Οξφορντσάιρ και στην Ίσπρα. Στο έργο συμμετέχουν 31 ευρωπαϊκοί εταίροι (μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες start-up, δημόσιοι φορείς και ενώσεις, δημόσιοι οργανισμοί συγκοινωνιών και ερευνητικά ιδρύματα). Υπεύθυνη για την υλοποίησή του είναι η εταιρεία Intrasoft International, ενώ ως ακαδημαϊκοί εταίροι από την Ελλάδα συμμετέχουν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Η ελληνική εφαρμογή

Η λειτουργία του εργαστηρίου στην Αθήνα έχει σκοπό την καθιέρωση πολυπαραγοντικών συνεργασιών, όπου ο Δήμος Αθηναίων μαζί με σημαντικές εταιρείες του κλάδου των ταχυμεταφορών στην Ελλάδα (όπως είναι τα ΕΛ.ΤΑ. και η DHL), καθώς και τοπικοί φορείς και επιχειρήσεις, θα εντοπίζουν τις βέλτιστες θέσεις για την ανάπτυξη μικρών κέντρων ενοποίησης σε δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων χώρων στάθμευσης και δημόσιων κτιρίων.

Τα κέντρα αυτά θα χρησιμοποιηθούν από κοινού από τις εταιρείες ταχυμεταφορών, προκειμένου να εισαγάγουν και να επεκτείνουν τη χρήση των εμπορευματικών ποδηλάτων και των ηλεκτρικών οχημάτων. Ταυτόχρονα, η υλοποίηση των λύσεων λαμβάνει υπόψη το όραμα και τους στόχους που περιγράφονται στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Αθηναίων, όπως είναι η δημιουργία ασφαλών διαδρομών ποδηλάτου, η εφαρμογή ζώνης περιορισμένης κυκλοφορίας, η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης από τα μέσα συλλογικής μεταφοράς (ΜΣΜ), η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η αποτελεσματική διαχείριση της στάθμευσης.

Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης πιλοτικής εφαρμογής αναμένεται βελτίωση των χρόνων παράδοσης (σε συνδυασμό με ισχυρά περιβαλλοντικά και μεταφορικά οφέλη), καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών (όπως είναι η ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο μέσω της χρήσης των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου), οι οποίες θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου και θα ενσωματωθούν στα υπάρχοντα συστήματα των ΕΛ.ΤΑ. και της DHL, προβάλλοντας τη διασύνδεση των δύο εταιρειών ταχυμεταφορών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ