Παρασκευή, 19 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΣυσκευασίαΕπιτεύχθηκε συμφωνία για τα απόβλητα των συσκευασιών στην Ε.Ε.

Επιτεύχθηκε συμφωνία για τα απόβλητα των συσκευασιών στην Ε.Ε.

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στο τελικό κείμενο για το νέο Κανονισμό σχετικά με τη Συσκευασία και τα απόβλητα των Συσκευασιών. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ) τονίζει ότι η συμφωνία θεσπίζει αυστηρές απαιτήσεις για την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των συσκευασιών, ορίζοντας ότι όλες οι συσκευασίες πρέπει να είναι ανακυκλώσιμες και περιορίζοντας την παρουσία επιβλαβών ουσιών, όπως είναι οι υπερ / πολυφθοριωμένες αλκυλικές ουσίες (PFAS), πάνω από συγκεκριμένα όρια.

Επίσης διατηρεί τους πρωταρχικούς στόχους για ελάχιστο ανακυκλωμένο περιεχόμενο σε πλαστικές συσκευασίες έως το 2030 και το 2040, εξαιρώντας τις κομποστοποιήσιμες πλαστικές συσκευασίες και τις συσκευασίες με λιγότερο από 5% βάρος πλαστικών συστατικών.

Η συμφωνία εισάγει μια μέγιστη αναλογία κενού χώρου 50% σε συσκευασίες ομαδοποιημένων, μεταφορών και ηλεκτρονικού εμπορίου, με σκοπό τη μείωση των περιττών συσκευασιών.

Επιπλέον εισάγονται νέοι δεσμευτικοί στόχοι επαναχρησιμοποίησης για το 2030 και ενδεικτικοί στόχοι για το 2040, οι οποίοι ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο της συσκευασίας. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις εξαιρούνται από αυτούς τους στόχους και η συμφωνία επιτρέπει το σχηματισμό ομάδων έως και πέντε τελικών διανομέων για την επίτευξη των στόχων επαναχρησιμοποίησης ποτών.

Τα κράτη-μέλη καλούνται να εξασφαλίσουν τη χωριστή συλλογή τουλάχιστον του 90% ετησίως των πλαστικών φιαλών μίας χρήσης και των μεταλλικών δοχείων ποτών έως το 2029, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εφαρμογή συστημάτων DRS (επιστροφής εγγύησης). Παρέχονται εξαιρέσεις για τα κράτη-μέλη που επιτυγχάνουν ποσοστό χωριστής συλλογής άνω του 80% το 2026, με στρατηγική επίτευξης του στόχου του 90%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ