Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝαυτιλίαΈως τις 6 Οκτωβρίου οι εγγραφές στο ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής...

Έως τις 6 Οκτωβρίου οι εγγραφές στο ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τη λιμενική διοίκηση

Στην παροχή γενικών και εξειδικευμένων γνώσεων, καθώς και στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα οδηγήσουν στην ανάδειξη άρτιων στελεχών τα οποία θα μπορούν να ανταποκριθούν στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον της διοίκησης των λιμένων, στοχεύει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση, λειτουργία, ανάπτυξη και διοίκηση λιμένων», το οποίο διοργανώνεται από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Οι άξονες δράσης του ΠΜΣ αφορούν την παροχή εκπαιδευτικού έργου, τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας, την παραγωγή και διάδοση της επιστημονικής γνώσης και την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων – οργανισμών και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία και έρευνα πάνω σε ζητήματα οργάνωσης, λειτουργίας, ανάπτυξης και διοίκησης λιμένων σύμφωνα με το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας καθώς και με τις κατευθύνσεις τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των διεθνών οργανισμών.

Ο κ. Δημήτριος Δρόσος, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και διευθυντής του εν λόγω ΠΜΣ, τονίζει ότι το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους φοιτητές του ουσιαστική εκπαίδευση σε εξειδικευμένα θέματα, εφαρμόζοντας ανθρωποκεντρική φιλοσοφία.

Πρόγραμμα διδασκαλίας και εγγραφές

Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε τρία 3 εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν την παρακολούθηση 4 μαθημάτων, ενώ το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση 2 μαθημάτων καθώς και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο των μαθημάτων αντιστοιχεί σε 60 πιστωτικές μονάδες κατά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), ενώ η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας αντιστοιχεί σε τριάντα 30 πιστωτικές μονάδες.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται με μεικτό σύστημα, διά ζώσης και εξ αποστάσεως (με τη χρήση εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), ενώ το πρόγραμμα παρακολούθησης είναι ειδικά διαμορφωμένο και ευέλικτο, ώστε να διευκολύνεται η  συμμετοχή εργαζόμενων από όλη την Ελλάδα, χωρίς να επηρεάζονται οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 3.000 ευρώ το οποίο καταβάλλεται σε δόσεις. Το link της ιστοσελίδας του ΠΜΣ όπου μπορεί κανείς να αναζητήσει αναλυτικές πληροφορίες είναι το http://www.portsmng.uniwa.gr/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και φάκελο στοιχείων μέχρι την  Παρασκευή 6 Οκτωβρίου, ενώ μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 6932948493 ή με email στο drososd@uniwa.gr

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ