Παρασκευή, 19 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΆρθραΑναστάσιος Καπνοπώλης (ΒΕΘ):  Ενίσχυση των μικρομεσαίων της αγροδιατροφής μέσω του έργου «Agrofficiency»

Αναστάσιος Καπνοπώλης (ΒΕΘ):  Ενίσχυση των μικρομεσαίων της αγροδιατροφής μέσω του έργου «Agrofficiency»

Ο κλάδος της αγροδιατροφής αποτελεί έναν από τους πλέον καθοριστικούς για την ελληνική οικονομία. Δεν είναι μόνο ανερχόμενος αλλά και εξωστρεφής, καθώς κατέχει σημαντικό μερίδιο στις ελληνικές εξαγωγές.

Άρθρο του κ. Αναστάσιου Καπνοπώλη, προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης [ΒΕΘ], από το έντυπο τεύχος Ιουλίου – Αυγούστου 2023).

Ο τομέας της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών είναι πλέον ένας από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής μεταποίησης και σημαντικός παράγοντας της παραγωγικής δραστηριότητας και της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Η ακαθάριστη αξία παραγωγής του εν λόγω τομέα ανέρχεται σε 15,6 δισ. ευρώ. Συμμετέχει στο ΑΕΠ με προστιθέμενη αξία 5,5 δισ. ευρώ (ποσοστό 3,3% επί του ΑΕΠ), απασχολεί (σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat) συνολικά 128.290 άτομα (ποσοστό 2,7%), από τα οποία 112.730 είναι μισθωτοί, ενώ ο μέσος όρος της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) ανέρχεται σε περίπου 5 δισ. ευρώ.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση της σχετικής κατάταξης των 27 χωρών-μελών της Ε.Ε., με την ΑΠΑ να αποτελεί το 2,2% της ΑΠΑ της Ε.Ε. Συγκεκριμένα στη χώρα μας, για κάθε 100 ευρώ που προσθέτει ο πρωτογενής τομέας στο ΑΕΠ της Ελλάδας, ο κλάδος της μεταποίησης τροφίμων και ποτών προσθέτει επιπλέον 78 ευρώ. Ο αντίστοιχος μέσος όρος των χωρών της Ε.Ε. είναι 111 ευρώ, γεγονός που δείχνει τα περιθώρια βελτίωσης που υπάρχουν για την Ελλάδα.

Και μπορεί να είναι σημαντικός ο αριθμός των επιτυχημένων επιχειρήσεων που κυρίως τα τελευταία χρόνια καινοτομούν και έχουν καταφέρει να εισέλθουν στις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αγορές του εξωτερικού, ωστόσο καταγράφονται δυσκολίες συνήθως στις μικρές, στις μικρομεσαίες αλλά και στις νεοσύστατες επιχειρήσεις.

 Διασυνοριακό έργο

Σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις απευθύνθηκε το έργο «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον Αγροδιατροφικό Κλάδο μέσω της προώθησης της Κυκλικής Οικονομίας» (με ακρωνύμιο «Agrofficiency»), το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Στο έργο συμμετείχαν η Ελλάδα και η Βουλγαρία, στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας τους (lnterreg V-A «Greece-Bulgaria 2014-2020»), ως μέρη του μη νησιωτικού νοτιοανατολικού άκρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το συντονισμό του έργου ανέλαβε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), ενώ οι λοιποί εταίροι / δικαιούχοι του έργου ήταν:

  • Από την Ελλάδα, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ) και η Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος.
  • Από τη Βουλγαρία, το Περιφερειακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Blagoevgrad και το Cluster Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (RES Cluster).

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των δύο χωρών. Στόχος του υπήρξε η υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω μιας σειράς δράσεων, καθώς και η δημιουργία ενός κέντρου επιχειρηματικής υποστήριξης «one stop shop» (BSC).

Το κέντρο επιχειρηματικής υποστήριξης παρείχε εξατομικευμένα την απαραίτητη εκπαίδευση, καθοδήγηση, συμβουλευτική και δικτύωση, δίνοντας μέσα και ευκαιρίες στις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις προϊόντων αγροδιατροφής προκειμένου να αναπτύξουν τα επιχειρηματικά τους εργαλεία, να δημιουργήσουν νέες ιδέες και να εξοπλιστούν με όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία, καθώς και να διαχειριστούν σωστά, να κοινοποιήσουν και να σχεδιάσουν τις δραστηριότητές τους, δημιουργώντας παράλληλα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα τις καταστήσει πιο ελκυστικές για τους επενδυτές.

 Δράσεις και κατάρτιση

Στο συνέδριο λήξης του έργου που οργανώθηκε από το ΒΕΘ στις 31 Μαρτίου, παρουσιάστηκε ο απολογισμός της σειράς επιτυχημένων δράσεων και εκδηλώσεων που οργανώθηκαν στο πλαίσιο της υλοποίησής του. Στις δράσεις αυτές δόθηκε έμφαση στην προώθησης της δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ αγροδιατροφικών επιχειρήσεων από την κοινή διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας.

Συγκεκριμένα, από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε το υβριδικό Φόρουμ Δικτύωσης και Καινοτομίας, με τη συμμετοχή όλων των δικαιούχων του έργου και πολλών αγροδιατροφικών επιχειρήσεων και ενδιαφερόμενων φορέων από το χώρο της έρευνας και της καινοτομίας στον εν λόγω τομέα.

Επίσης, από το Περιφερειακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Blagoevgrad υλοποιήθηκε το διαδικτυακό Εργαστήριο Κεφαλαιοποίησης, με τη συμμετοχή όλων των δικαιούχων και πολλών ενδιαφερόμενων φορέων από τον ευρύτερο αγροδιατροφικό κλάδο.

Όσον αφορά την κατάρτιση, από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διοργανώθηκαν στην αρχή έξι εκπαιδευτικά εργαστήρια γύρω από τα θέματα χρηματοδότησης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού. Οι συμμετάσχοντες εκπαιδεύτηκαν σε θέματα που αφορούν την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους μέσα από τη χρησιμοποίηση κατάλληλων εργαλείων επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασμού, έτσι ώστε να τις καταστήσουν πιο ανταγωνιστικές και πιο ελκυστικές για δυνητικούς επενδυτές.

Στη συνέχεια η Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος υλοποίησε δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια πάνω σε θέματα εφοδιαστικών αλυσίδων και Logistics, καθώς και αειφορίας και κυκλικής οικονομίας –επιπρόσθετα των γενικών αρχών διοίκησης επιχειρήσεων– τα οποία παρακολούθησαν οι ίδιοι καταρτιζόμενοι.

Ο κύκλος της κατάρτισης ολοκληρώθηκε με την πραγματοποίηση από το «Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων» της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ενός εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού σεμιναρίου σε θέματα που αφορούν την εκπόνηση (σε μια αγροδιατροφική επιχείρηση): α) business plan, β) marketing plan και γ) strategy plan.

Επιπρόσθετα, στη διεθνή έκθεση FoodExpo Greece 2023 (18-20 Μαρτίου) φιλοξενήθηκαν 16 αγροδιατροφικές επιχειρήσεις (8 ελληνικές και 8 βουλγαρικές), οι οποίες δραστηριοποιούνται εντός της κοινής διασυνοριακής περιοχής.

 

 

ΛΕΖΑΝΤΕΣ FOTO

FOTO BULGARIA

Εργαστήριο του RES Cluster, για τον επιχειρηματικό προγραμματισμό και την καινοτομία.

 

FOTO SYNEDRIO

Το συνέδριο λήξης του Agrofficiency, το οποίο διοργάνωσε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ