Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΑποθήκευσηΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Η αποθήκευση είναι ένας από τους σημαντικότερους κρίκους στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η αυτοματοποιημένη αποθήκευση είναι μια σπουδαία διαδικασία που αξίζει το ενδιαφέρον μας.

* ʼρθρο του Βασίλη Τσόγκα (γενικός διευθυντής της ERG Storage Systems)

Γιατί είναι όμως σημαντικό να συζητάμε για τον αυτοματισμό στους σύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους; Διότι:  α) για μια επιχείρηση λιανεμπορίου, η οργάνωση του αποθηκευτικού τμήματος αποτελεί τον πλέον σημαντικό παράγοντα για τον προγραμματισμό του κύκλου εργασιών της. β) Επομένως είναι λογικό οι επιχειρήσεις, να αφιερώνουν χρόνο και χρήμα για τον εξοπλισμό και τον εκσυγχρονισμό των αποθηκευτικών τους εγκαταστάσεων. Βάση της αποθήκης και της σωστής αποθηκευτικής ικανότητας της επιχείρησης, γίνεται η κατάλληλη διαχείριση των αποθεμάτων.  Έτσι, προγραμματίζονται:

 • ο κύκλος εργασιών και
 • η παραγωγική διαδικασία.

 Επίσης, προσαρμόζονται:

 • η διακίνηση των προϊόντων
 • ο κύκλος παραγγελιών και
 • οι τεχνικές εφοδιασμού.

Αν η επιχείρηση λόγω των σημερινών δυσκολιών καταφέρει και οργανώσει την αποθήκη της εντάσσοντας τον αυτοματισμό στην καθημερινή διαδικασία διαχείρισης των  αποθεμάτων-προϊόντων της τότε τα αποτελέσματα και τα οφέλη αναμένεται να  είναι μεγάλα.

Τα αυτόματα συστήματα:

 • Δουλεύουν αδιάλειπτα  και δεν κάνουν λάθη.
 • Δεν κάνουν …αδικαιολόγητες απεργίες.
 • Δουλεύουν ασταμάτητα και δεν κουράζονται.
 • Τα χειρίζονται λιγότερα αλλά καλά εκπαιδευμένα άτομα.

Κόστος Απόσβεσης                                                                                                     

Το κόστος απόσβεσης ενός συστήματος είναι πολύ σημαντικό για την επιλογή μιας λύσης, καθώς η απόσβεση των εφαρμογών που πραγματοποιούνται στις αυτοματοποιημένες αποθήκες κυμαίνεται από 3 έως 7 χρόνια. Για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα απόσβεσης θεωρούμε ότι  η επιχείρηση αλλάζει ριζικά τα συστήματα λειτουργίας της.  Γενικά με τα αυτόματα συστήματα έχουμε μικρότερους χρόνους αποθήκευσης, μικρότερες ανάγκες αποθεμάτων (stock), ταχύτερη διακίνηση παραγόμενων ή προϊόντων αποθήκευσης από παραγωγή σε αντιπροσώπους και από αποθήκευση σε διανομή προϊόντων στις διάφορες αλυσίδες.

Συστήματα Order picking στο  λιανεμπόριο                                                         

Στην Ευρώπη εδώ και αρκετά χρόνια σε αλυσίδες λιανεμπορίου γίνεται συνδυασμός κατά το σχεδιασμό αποθηκών logistics. Εξετάζεται   δηλαδή πόσους κωδικούς έχει η  κάθε εταιρεία, ποια είναι τα fast movers και ποια είναι τα  slow  movers, τον τρόπο που είναι συσκευασμένα (σε παλέτες, σε κουτιά κ.ά.), τον αποθηκευτικό όγκο σε προϊόντα που θέλει να έχει η εταιρεία  για αποθήκευση και διανομή, τη ροή των υλικών, τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν κ.λ.π. Από την ενδελεχή εξέταση των παραπάνω παραγόντων είναι δυνατόν να προκύψουν λύσεις με:

 1. Τμήμα από κλασσικές παλέτες,
 2. Τμήμα AS/RS (stacker cranes),
 3. Τμήμα Order picking ( Pick to Light- Pick by Light – Pick by Voice)
 4. Δυναμικά ράφια με PTL-PBL-PBV.
 5. Shuttle systems ( vario.sprinter).
 6. AGV’S.
 7. Warehousing Systems AS/RS .
 8. System with Rotapicks και σύνθετα Variosprinters ή συνδυασμός των ανωτέρω με ένα η δύο επίπεδα Order picking κ.λ.π .

Αποτελεσματικότητα                                                                                                 

Τα αποτελέσματα είναι σπουδαία. Ενδεικτικά αναφέρουμε  μερικά από αυτά:

1. Έχουμε μικρότερο χρόνο ανταπόκρισης παραγγελίας.

2. Έχουμε γρήγορο Order picking και ο picker δεν χάνει τον χρόνο  του να περπατάει,  αλλά να δουλεύει.

3. Χρειαζόμαστε μικρότερο stock εμπορευμάτων στην αποθήκη.

4.  Δεν γίνονται λάθη  ενώ  αν γίνει μπορούμε εύκολα να προσδιορίσουμε την πηγή του.

5. Επιτυγχάνεται καλύτερη οργάνωση και

6. Αυξάνουμε τη παραγωγική ικανότητα της αποθήκης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ