ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΘΩΣ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, Η ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29/10/2013

 

Άρθρο του Ιωάννη Σιαμά, Internal Auditor, PhDc, Industrial Management Logistics Engineer, MEng, MSc

Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία 20 χρόνια ενίσχυσε την ανάπτυξη των εμπορευματικών μεταφορών, προκειμένου να καλύψει τους νέους τομείς παραγωγής που εμφανίστηκαν σε όλο τον πλανήτη. Η μεγάλη επέκταση της εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία προκύπτει από τις απομακρυσμένες αγορές και το εκτεταμένο δίκτυο των καταναλωτών, ανάγκασε την εφοδιαστική αλυσίδα να διερευνήσει νέους τρόπους για την επίλυση των προβλημάτων, με τη βελτίωση της απόδοσης όλων των μεταφορικών μέσων ξεχωριστά, για την επίτευξη του στόχου της βελτίωσης του συνολικού συστήματος μεταφορών.

Οι νέες τάσεις

Οι νέες μονάδες παραγωγής συμβάλλουν στη διεθνή ανταγωνιστικότητα, ενώ οι ταχύτερες διαδικασίες παραγωγής και η περιορισμένη διάρκεια ζωής των προϊόντων επιβάλλουν τη μείωση του κόστους. Με την ολοκλήρωση της Λευκής Βίβλου, πραγματοποιείται μια προσπάθεια αντιμετώπισης της μεταφοράς στο σύνολό της, αξιοποιώντας τις δυνατότητες προς όλα τα μέσα, προς όφελος της λειτουργικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας και για την εξοικονόμηση πόρων και την επίτευξη περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Μέσα από τη βελτίωση των συστημάτων μεταφορών, προκύπτουν παράλληλοι στόχοι, όπως η βιώσιμη ανάπτυξη και η βιώσιμη κινητικότητα.

Οι νέες τάσεις αντιμετωπίζουν τους συντελεστές της εφοδιαστικής αλυσίδας ως μέρος ενός μεγάλου συστήματος μεταφοράς, σε αντίθεση με την παραδοσιακή άποψη που αντιμετωπίζει κάθε μεταφορικό μέσο χωριστά. Η αποδοχή αυτών των νέων τάσεων καθορίζεται από την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου της κάθε χώρας, μεταθέτοντας το κέντρο βάρους από τα μέσα στα συστήματα μεταφοράς και από την παραδοσιακή φυσική μεταφορά στις ολοκληρωμένες διαδικασίες μεταφοράς.

Αυτό οδηγεί στη σύνδεση όλων των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας, με κοινούς τρόπους επικοινωνίας και συμπεριφοράς, δρώντας ανταγωνιστικά μέσα σε ένα αυτοσυντηρούμενο φυσικό διαδίκτυο με υψηλής ποιότητας συνέργειες.

Είναι σαφές ότι για τις ιδιωτικές εταιρείες η εφαρμογή των συστημάτων μεταφορών είναι ευκολότερη, επειδή δεν υπάρχουν θεσμικές απαιτήσεις εκτός από τη βιωσιμότητα. Αντίθετα, όταν η μεταφορά εκχωρείται σε τρίτους, η θεσμική κάλυψη είναι απαραίτητη, αφού μεσολαβεί ένας τρίτος.

Τα μεταφορικά συστήματα αναπτύσσουν δίκτυα με κόμβους που συνδέουν κρίσιμες περιοχές με μεγάλες ανάγκες ανεφοδιασμού. Συγκεκριμένα, το πρώτο βήμα είναι η διασύνδεση των εθνικών δικτύων και στη συνέχεια ακολουθεί η περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη, για να ενταχθούν τελικά στο παγκόσμιο φυσικό διαδίκτυο. Η αποτελεσματική χρήση όλων των τρόπων μεταφοράς δημιουργεί και την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, το οποίο εφεξής θα λειτουργεί ως ρυθμιστικός παράγοντας σε κάθε στρατηγική επιλογή.

Στον ιδιωτικό τομέα, οι εταιρείες που θέλουν να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στρέφονται στους ειδικούς, προκειμένου να αναθέσουν σε τρίτους οποιαδήποτε δραστηριότητα δεν σχετίζεται με την κύρια επιχειρηματική τους δράση. Πρόκειται για μια προσπάθεια προσαρμογής της προσφοράς με τη ζήτηση, μέσω ευέλικτων επιχειρηματικών διαδικασιών. Έτσι, η μεταφορά, η οποία σαφώς δεν περιλαμβάνεται στην παραγωγική διαδικασία, είναι ίσως η πρώτη δραστηριότητα που ανατίθεται εξωτερικά.

Δημιουργία δικτύων

Όσον αφορά το δημόσιο τομέα, η σωστή λύση για την οργάνωση των εμπορευματικών μεταφορών οδηγεί στη δημιουργία ενός δικτύου κόμβων που εκμεταλλεύεται το σύνολο της δυναμικότητας των υποδομών των εμπορευματικών μεταφορών. Έτσι, νομοθετήθηκαν τα Εμπορευματικά Κέντρα για να οργανώσουν όλες τις υποδομές εμπορευματικών μεταφορών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η ανταγωνιστική λειτουργία προϋποθέτει την ένταξη σε ένα δίκτυο εφοδιαστικής αλυσίδας χρησιμοποιώντας ολόκληρη τη χωρητικότητα του συστήματος.

Η σταθερότητα της υποδομής εφοδιασμού σε συνδυασμό με την αξιοπιστία εξασφαλίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξοικονόμηση ενέργειας. Η ευρωπαϊκή πολιτική για τις μεταφορές εμπορευμάτων ορίζει μια σειρά από βιώσιμες λύσεις μεταφοράς, όπως είναι οι συνδυασμένες μεταφορές, η ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου, η αύξηση των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών και η αύξηση των σιδηροδρομικών και θαλάσσιων μεταφορών σε σχέση με τις οδικές και τις αεροπορικές μεταφορές.

Επιπλέον, η αναδιοργάνωση του συστήματος εμπορευματικών μεταφορών στην Ελλάδα θα συμβάλλει στην αύξηση της οδικής ασφάλειας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην οικονομική αναζωογόνηση της περιφερειακής ανάπτυξης μέσω ιδιωτικών επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Οι κυρίαρχες τάσεις αναγκάζουν ελληνική κυβέρνηση να εφαρμόσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οργανώσει την εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι σημαντικό ότι το σημερινό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο δεν εστιάζεται σε συστήματα μεταφοράς, δεν υποστηρίζει τις διεθνείς συμφωνίες ανάμεσα στην Ελλάδα και την Cosco που απαιτούν υψηλή απόδοση των υπηρεσιών, μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης και μείωση του κόστους στην αγορά.

Ο ανταγωνισμός έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερες τιμές που μειώνουν το επίπεδο εξυπηρέτησης σε χαμηλότερο επίπεδο. Όταν το συνολικό κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας μειώνεται, η πρώτη δραστηριότητα που θα καλύπτεται οικονομικά θα είναι η μεταφορά.

Συνεπώς, το κόστος θα μειωθεί στις λοιπές υπηρεσίες αποθήκευσης, διανομής και διακίνησης των προϊόντων, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν το κόστος, μειώνοντας έτσι το επίπεδο των υπηρεσιών τους.

 

 

MANAGEMENT

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΤΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ LOGISTICS

Διακεκριμένοι διεθνείς και Έλληνες ομιλητές, επιστήμονες και επαγγελματίες, υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών και κρατικών φορέων θα συμμετάσχουν και θα παρουσιάσουν βέλτιστες πρακτικές και τις σύγχρονες π...

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Στόχος της ημερίδας, που πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό χώρο του επιμελητηρίου, στο Αγρίνιο, ήταν η ενημέρωση για τις εξελίξεις, που αφορούν στην εφοδιαστική αλυσίδα....

ΔΩΔΕΚΑ CASE STUDIES ΑΠΟ ΤΟ SUPPLY CHAIN ΣΤΟ VALUE CHAIN

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2017 στο Sofitel Athens Airport το συνέδριο 12 case studies από το supply chain στο value chain που διοργάνωσε το Supply Chain Institute με την επιστημονική ...

Κλείσιμο [X]