ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΕΒΨ&L ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΡΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02/09/2019

 

Με θέμα «Sustainable Energy in Supply Chain & Design for Packaging», η  Ελληνική  Ένωση  Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics διοργανώνει στις 24 Σεπτεμβρίου ένα επίκαιρο επιχειρηματικό – επιστημονικό συνέδριο με τη συμμετοχή του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, των συναρμόδιων υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υποδομών & Μεταφορών,  δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, του επιχειρηματικού φόρουμ  A-Energy Investmentsς κ.ά. Ειδικοί  επιστήμονες, εκπρόσωποι της πολιτείας, επιστημονικών φορέων, της εφοδιαστικής αλυσίδας, ψυχρής και μη, της  βιομηχανίας τροφίμων, των εμπορικών επιχειρήσεων, των ΜΜΕ και γενικότερα της αγοράς, συνολικά περίπου 200 άτομα, θα συζητήσουν με διακεκριμένους ομιλητές και συντονιστές το πώς μπορούμε να μετατρέψουμε τις σύγχρονες προκλήσεις σε ευκαιρίες, θα μιλήσουν για τις δυνατότητες αξιοποίησης της αειφόρου ενέργειας από την ψυχρή και την εφοδιαστική αλυσίδα συνολικότερα και θα εξετάσουν σε βάθος την κατακόρυφα  αυξανόμενη σημασία  της συσκευασίας για τον κλάδο.

Με την καθαρή ενέργεια και την ενεργειακή εξοικονόμηση να αποτελούν πλέον τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο, η εκδήλωση θα προσφέρει  πρακτικές λύσεις σε ερωτήματα που επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων κυρίως της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας και της βιομηχανίας τροφίμων, αλλά και άλλων επιχειρηματικών τομέων. Το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα το υψηλό κόστος ενέργειας και να μετατραπεί από πρόκληση σε ευκαιρία είναι ένα από τα πλέον επίκαιρα ερωτήματα που θα απαντηθούν.

Παράλληλα, το συνέδριο θα ασχοληθεί και με τον ειδικό ρόλο της συσκευασίας και του σωστού σχεδιασμού των προϊόντων  για την αύξηση  της αποτελεσματικότητας της αλυσίδας αξίας των τροφίμων, ενώ θα παρουσιαστούν ενδιαφέροντα case studies για τις νέες δυνατότητες που προσφέρονται.

 

  • Χορηγοί έντυπης επικοινωνίας του συνεδρίου θα είναι τα περιοδικά "Logistics & Management" και "Car & Truck" και ηλεκτρονικής επικοινωνίας οι ιστοσελίδες  www.logistics-management.gr και www.car-truck.gr

 

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Intercontinental, 09.00 – 16.00, και οι επιμέρους θεματικές ενότητές του θα είναι οι εξής:                

1. Πιστοποιητικά CO2, εξωστρέφεια, πράσινη εφοδιαστική

Τα καίρια θέματα που αφορούν τις απαιτήσεις αλλά και τις ευκαιρίες προσαρμογής  στην  κλιματική  αλλαγή θα κυριαρχήσουν στο πρώτο μέρος εργασιών του συνεδρίου. Με δεδομένο ότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα αποτελεί σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας μιας μεταποιητικής επιχείρησης στις διεθνείς αγορές, θα παρουσιαστούν δράσεις προς αυτήν την κατεύθυνση που συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας αλλά και στην εξωστρέφεια. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, αναφέρεται το πιστοποιητικό μέτρησης του ανθρακικού αποτυπώματος, αφού απαιτητικές αγορές του εξωτερικού το θέτουν  ως  βασική προϋπόθεση συνεργασίας  με τις ελληνικές επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα τους σε αυτές.

-Πώς γίνεται η μέτρηση του αποτυπώματος CO2 και ειδικότερα των εκπομπών  ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2e);

- Πώς θα γίνει δυνατή η εξειδικευμένη  μέτρηση  του ανθρακικού αποτυπώματος σε ολόκληρες αλυσίδες πρόσθεσης αξίας, ώστε να υπάρξει ολιστική προσέγγιση τόσο στη μέτρηση όσο και  στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος;

- Πώς θα εφαρμοστεί  το νέο  ISO 14067:2018 για την ποσοτικοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα που καθιερώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018  από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης ISO;

-Αλλά και τι προβλέπει η πρόσφατη Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  (ΚΥΑ) σχετικά με την πράσινη εφοδιαστική  και τις περιβαλλοντικές  επιδόσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα;

2.  Εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνα συστήματα, χρηματοδότηση

Ένα άλλο θέμα που άπτεται άμεσα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της εφοδιαστικής είναι φυσικά το ενεργειακό κόστος. Σύμφωνα με τη σχετική πρόσφατη 2η Πανελλήνια Έρευνα για τα  Ψυχόμενα Logistics που διεξήχθη από την Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics, το ενεργειακό κόστος αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό στις λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων μελών και συγκεκριμένα  άνω του 60%!  

-Πώς θα γίνει εφικτή η άμεση μείωσή του και ποια είναι τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και οι τεχνικές εξοικονόμησης που μπορούν να συμβάλλουν προς αυτήν την κατεύθυνση;

-Ποιες είναι οι χρηματοδοτικές λύσεις αλλά και τα κίνητρα που μπορούν να αξιοποιηθούν;

-Τι προβλέπει  το  νέο ειδικό πρόγραμμα  ΕΣΠΑ για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο βιομηχανικό κέλυφος και στο μηχανολογικό εξοπλισμό; Και ποια είναι τα εναλλακτικά προγράμματα  χρηματοδότησης στα πλαίσια έρευνας και καινοτομίας, του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και άλλων εξειδικευμένων  χρηματοδοτικών μηχανισμών με έμφαση στη βιομηχανία τροφίμων; 

3. City Logistics και ηλεκτροκίνηση

Η χρήση  ηλεκτρικών οχημάτων στα πλαίσια των City Logistics είναι ένα ακόμα επίκαιρο θέμα της πρώτης ενότητας της εκδήλωσης. Θα παρουσιαστούν ανάμεσα σε άλλα οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, η νέα ΚΥΑ που ρυθμίζει  θέματα που αφορούν την ανάπτυξη σταθμών  φόρτισης και τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης  για τα City Logistics.

4. Συσκευασία και σωστός σχεδιασμός  προϊόντος: Μία αναγκαία προϋπόθεση 

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης είναι αφιερωμένο στο σωστό σχεδιασμό του προϊόντος και της συσκευασίας (Design for Packaging Logistics) ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποδοτικότητα και την   αποτελεσματικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού. Θα σχολιασθούν από ειδικούς και θα  απαντηθούν χρήσιμα ερωτήματα όπως:

-Ποιες ορατές βελτιώσεις μπορούν να επιτευχθούν μέσω της ανάπτυξης της συσκευασίας  με έμφαση  στην αλυσίδα  αξίας των τροφίμων;

-Πώς  αξιολογούνται και  πώς επαληθεύεται η συμμόρφωση της τυποποίησης  προϊόντων που εξάγονται  στις ΗΠΑ;

-Ποια είναι η επίδραση του σχεδιασμού και της συσκευασίας  στην ασφάλιση των εμπορευμάτων ;    

-Ποιες  συσκευασίες ενισχύουν τα logistics σε αποθήκες που αξιοποιούν ρομποτική τεχνολογία;

-Ποιος ο ρόλος των 3PL εταιρειών στη διαδικασία Packing & Repacking της  εφοδιαστικής αλυσίδας;

-Πώς συμμετέχει η  συσκευασία  στη διαχείριση του κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας;

-Ποια είναι η επίδραση της ποιότητας ισχύος σε εγκαταστάσεις συσκευασίας – τυποποιήσεις;  

 

 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Tις ανησυχίες της για τα αυξανόμενα περιστατικά ανακλήσεων που καταγράφονται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) και τα οποία σχετίζονται με συσκευασ...

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Την τροποποίηση -σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2019/665 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- της απόφασης 2005/720 για τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62...

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Μπατονέτες, μαχαιροπήρουνα, πλαστικά πιάτα, μπουκάλια και κυπελλάκια, καλαμάκια και άλλα συναφή προϊόντα θα πρέπει να αποσυρθούν από την αγορά σε λιγότερο από δύο χρόνια, ενώ σταδιακά θα ακολουθήσουν ...

Κλείσιμο [X]