ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Ε.ΣΥ.Μ. ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27/08/2019

 

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν στις 7 Αυγούστου οι  συναντήσεις αντιπροσωπείας της Διοίκησης του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.) με τον κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και με τον κ. Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμενικών Υποδομών. Στις συναντήσεις από πλευράς Ε.Ε.ΣΥ.Μ. συμμετείχαν οι κ.κ. Μιχάλης Αδαμαντιάδης, Οικονομολόγος, Εμπειρογνώμων Μεταφορών, Πρόεδρος Ε.Ε.ΣΥ.Μ., Χάρης Λαμπρόπουλος, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.ΣΥ.Μ., Μέλος ΔΣ ΕΒΕΑ, Απόστολος Καμαρινάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Υποναύαρχος Λ.Σ. ε.α., Γενικός Γραμματέας Ε.Ε.ΣΥ.Μ.,  Νικόλαος Κουλός, Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Φωκίδας, Αν. Οικονομικός Επόπτης Ε.Ε.ΣΥ.Μ., Μιχάλης Σακέλλης, Πρόεδρος ΣΕΕΝ, Μέλος ΔΣ Ε.Ε.ΣΥ.Μ., Χρήστος Δούκας, Πρόεδρος Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε., Μέλος ΔΣ, Δημήτριος Κατσώχης, Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος, Μέλος ΔΣ Σ.Ε.Σ. και Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και Μαρία Τελεμέ, Υπεύθυνη Γραμματείας Ε.Ε.ΣΥ.Μ.  

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν με τον Υπουργό, ήταν οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις των ελληνικών νησιών, η υφιστάμενη κατάσταση του επιβατηγού στόλου καθώς και οι ανάγκες ανανέωσής του σύμφωνα με τη νέα περιβαλλοντική νομοθεσία και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, η έλλειψη υποδομών στα περισσότερα περιφερειακά και νησιωτικά λιμάνια και οι προοπτικές αξιοποίησης και ανάπτυξής τους, τα υδατοδρόμια, οι συνδυασμένες μεταφορές και οι σύγχρονες τάσεις και τεχνολογίες στο χώρο των μεταφορών, καθώς και ιδιαίτερα θέματα του λιμένα Αλεξανδρούπολης. Σχετικά με τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, συμφωνήθηκε να συνεχιστεί η προσπάθεια στρατηγικής προσέγγισης του ακτοπλοϊκού δικτύου στο Αιγαίο που έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία του Ε.Ε.ΣΥ.Μ και του ΣΕΕΝ σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα, εμπειρογνώμονες του κλάδου και εμπλεκόμενους φορείς, με απώτερο σκοπό την παρουσίαση πρότασης ενός Στρατηγικού Δικτύου Ακτοπλοϊκών Μεταφορών, το οποίο θα περιλαμβάνει Περιφερειακούς Συγκοινωνιακούς Κόμβους (Κομβικούς Λιμένες), στο πλαίσιο ενός συστήματος που θα συνδυάζει, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, τη συνεργασία κομβικών γραμμών και ακτινικών ή και περιφερειακών συνδέσεων μέσω ανταποκρίσεων «Hub and Spoke» και με τον συνδυασμό μεταφορικών μέσων.

Σχετικά με τις ελλείψεις κατάλληλων υποδομών στα λιμάνια και την αξιοποίησή τους, ο Υπουργός εξήγησε την πρόθεσή του να εξεταστούν όλοι οι δυνατοί τρόποι λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε λιμανιού, προκειμένου να επιλεγούν οι βέλτιστες λύσεις. Ο Υπουργός ενημερώθηκε επίσης για την πορεία του Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος Τσαμπούλας», που απευθύνεται σε φοιτητές και νέους αποφοίτους ελληνικών πανεπιστημίων με σχολές ή τμήματα Μεταφορών και Ναυτιλίας. Για το 2019 ο διαγωνισμός έχει θέμα τις συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές της χώρας, εθνικές και διεθνείς. Με χορηγό την ΟΦΑΕ θα βραβευθούν με χρηματικό έπαθλο οι καλύτερες εργασίες, σε ειδική εκδήλωση στις 9 Νοεμβρίου 2019, κατά τη διάρκεια του ομώνυμου συνεδρίου που διοργανώνει ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ., με Έλληνες και ξένους εισηγητές.

Στη συνάντηση με τον ΓΓ Ναυτιλίας και Λιμενικών Υποδομών, κυριάρχησαν τα θέματα αξιοποίησης των περιφερειακών και νησιωτικών λιμένων, καθώς και οι προβληματισμοί που υπάρχουν γύρω από τις αδυναμίες πολλών Λιμενικών Ταμείων να επιτελέσουν το ρόλο τους, ενώ έγινε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ενδεδειγμένες λύσεις που έδωσε την ευκαιρία στους εκπροσώπους του Ε.Ε.ΣΥ.Μ., αφενός να παρουσιάσουν τις απόψεις τους για τον τρόπο που θα πρέπει να ακολουθηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες όπου το κάθε ένα από αυτά καλείται να συνεισφέρει, συμπεριλαμβανομένης και της συνδυασμένης μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων, και αφετέρου να επισημάνουν την ανάγκη θεσμικής συμμετοχής εκπροσώπων των επιμελητηρίων στις διοικήσεις των Λιμενικών Ταμείων, η μη πρόβλεψη συμμετοχής των οποίων θεωρείται μεταξύ των αδυναμιών του σημερινού θεσμικού πλαισίου. Η υφιστάμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα οι προβλέψεις του νόμου 4597/2019, περί κύρωσης συμβάσεων παραχώρησης σε λιμένες και η ενδεχόμενη αναδιαμόρφωση ή επικαιροποίησή του αποτέλεσαν επίσης κάποια από τα ζητήματα που συζητήθηκαν. 

Τόσο ο Υπουργός όσο και ο Γ.Γ. δήλωσαν το μεγάλο ενδιαφέρον τους για τα θέματα που συζητήθηκαν, ιδιαίτερα καθώς συμπίπτουν στο σύνολό τους με τις προτεραιότητες του Υπουργείου, διαβεβαίωσαν για την ετοιμότητά τους για συνέχιση και περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας του Υπουργείου με τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ. υπολογίζοντάς τον μεταξύ των στενών συνεργατών του.

Ο Υπουργός, τέλος, δήλωσε την πρόθεσή του να ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. να τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η εκδήλωση της 9ης Νοεμβρίου και συμμετέχοντας προσωπικά.

 

 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ

Ο ΔΡ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΜΔΙΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ CYBER-MAR ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Με δυναμική εκπροσώπηση συμμετέχει η Ελλάδα στο έργο Cyber-MAR για την κυβερνοασφάλεια στη ναυτιλία, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Έρευνας και Καινοτ...

ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.) τοποθετώντας τον ναυτιλιακό κλάδο μεταξύ των πρωταρχικών του στόχων ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχα...

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ "L&M" Ο ΝΕΟΣ Γ.Γ. ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ένας άνθρωπος με μεγάλη γνώση στα θέματα Δημόσιας Διοίκησης, πολυετή παρουσία στο χώρο της Εμπορικής Ναυτιλίας και ισχυρή συμμετοχή στις ακαδημαϊκές εξελίξεις τοποθετήθηκε στη θέση του γ.γ. Ναυτιλίας ...

Κλείσιμο [X]