ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10/07/2019

 

Μπατονέτες, μαχαιροπήρουνα, πλαστικά πιάτα, μπουκάλια και κυπελλάκια, καλαμάκια και άλλα συναφή προϊόντα θα πρέπει να αποσυρθούν από την αγορά σε λιγότερο από δύο χρόνια, ενώ σταδιακά θα ακολουθήσουν και άλλα προϊόντα συσκευασίας τροφίμων και ποτών και θα θεσπιστούν συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Στις 12 Ιουνίου δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία 2019/904  σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, με την οποία πρέπει να συμμορφωθούν τα κράτη - μέλη έως τις 3 Ιουλίου 2021, θέτοντας σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις.  Στόχοι της νέας Οδηγίας είναι η πρόληψη και η μείωση του αντίκτυπου ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ιδίως στο υδάτινο, όπως και στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και η προώθηση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία με καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υλικά, συμβάλλοντας έτσι στην αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Μερικά βασικά σημεία της Οδηγίας:

  • Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης (μπατονέτες, μαχαιροπήρουνα, πιάτα, καλαμάκια, περιέκτες ποτών από διογκωμένο πολυστυρένιο και τα καπάκια και καλύμματά τους, κυπελλάκια από διογκωμένο πολυστυρένιο και τα καπάκια και καλύμματά τους κ.ά.), καθώς και των προϊόντων που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη.
  • Μέχρι τις 3 Ιουλίου 2024 τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης (περιέκτες ποτών με χωρητικότητα έως και τριών λίτρων, καθώς και σύνθετες συσκευασίες ποτών συμπεριλαμβανομένων των καπακιών και των καλυμμάτων τους) που φέρουν καπάκια και καλύμματα κατασκευασμένα από πλαστική ύλη, να μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν τα καπάκια και τα καλύμματα παραμένουν προσαρτημένα στους περιέκτες κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου σταδίου χρήσης του προϊόντος.
  • Από το 2025, οι φιάλες ποτών με χωρητικότητα έως και 3 λίτρων, συμπεριλαμβανομένων των καπακιών και των καλυμμάτων τους, οι οποίες κατασκευάζονται από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο, πρέπει ως βασικό υλικό κατασκευής να περιέχουν τουλάχιστον κατά 25% ανακυκλωμένο πλαστικό, υπολογιζόμενο ως μέσος όρος για όλες τις φιάλες PET που διατίθενται στην αγορά της επικράτειας του εν λόγω κράτους μέλους. Από το 2030, το ποσοστό του ελάχιστου ανακυκλωμένου πλαστικού ανέρχεται στο 30%.
  • Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη φιλόδοξης και σταθερής μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των περιεκτών που χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα, πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα, όπως: 1) κυπελλάκια, συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων και των καπακιών τους 2) περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά, με ή χωρίς κάλυμμα, εντός των οποίων τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία: α) προορίζονται για άμεση κατανάλωση είτε επιτόπου είτε εκτός του καταστήματος, β) συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο, και γ) είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, π.χ. μαγείρεμα, βράσιμο ή ζέσταμα.
  • Επίσης τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη θέσπιση συστημάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για όλα τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης (περιέκτες τροφίμων, πακέτα και περιτυλίγματα από εύκαμπτο υλικό, περιέκτες ποτών με χωρητικότητα έως και 3 λίτρων, κυπελλάκια συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων και των καπακιών τους, λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς κ.ά.) τα οποία διατίθενται στην αγορά του κράτους μέλους.

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ) διανέμει στα μέλη και τους συνεργάτες του το τελικό κείμενο της Οδηγίας, καθώς και μια συνοπτική μελέτη της ελληνικής αγοράς.

 

 

 

 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Την τροποποίηση -σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2019/665 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- της απόφασης 2005/720 για τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62...

ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ Η ΕΚΘΕΣΗ FOODTECH ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Μια νέα έκθεση απόλυτα στοχευμένη στη βιομηχανία τροφίμων είναι η FoodTech που θα πραγματοποιηθεί 12-14 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αφορά τις τεχνολογίες παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας, απ...

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΕΛΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ

Στις 20 Ιουλίου ολοκληρώνεται η διαδικασία δηλώσεων συμμετοχής στον ελληνικό διαγωνισμό RISE (Retail Innovation for Sustainable Ecosystems) που διοργανώνεται από το ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορ...

Κλείσιμο [X]