ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΘΕΛΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12/12/2018

 

Το EU2050, ένα στρατηγικό μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050, παρουσίασε στις 28 Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος είναι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου / GHG  να μειωθούν κατά 45% μέχρι  το 2030 και κατά 60% μέχρι το 2050. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη του, είναι η εφαρμογή νέων καινοτόμων τεχνολογιών στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της βιομηχανίας και της γεωργίας. Στον τομέα της συσκευασίας, η μείωση των απορριπτόμενων υλικών μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης εκτιμάται ότι θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών του κλάδου, θα αυξήσει τον αριθμό των απασχολούμενων και θα συμβάλει τελικά στη μείωση των  εκπομπών  GHG.  Ειδική αναφορά καταγράφεται στη βελτιστοποίηση των βιομηχανικών πρακτικών για τη  μείωση των εκπομπών GHG.

Το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο των εξελίξεων. Μια φιλόδοξη πολιτική για το κλίμα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δημιουργίας μιας ενεργειακής ένωσης. Οι σχετικές δράσεις περιλαμβάνουν  το σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ε.Ε. (EU ETS), αυστηρούς αλλά και δίκαιους  εθνικούς στόχους για τους κλάδους που δεν εμπίπτουν στο ETS προκείμενου να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ένα  χάρτη πορείας  για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών και μια ενεργειακή πολιτική που να εξασφαλίζει ηγετική θέση της  Ε.Ε. στον τομέα  των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Ε.Ε. έχει δεσμευθεί για την ταχεία επικύρωση της συμφωνίας του Παρισιού, της νέας παγκόσμιας συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή, η οποία υπογράφηκε στο Παρίσι  τον Δεκέμβριο του 2015.

 

 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ

Από την 1η Ιανουαρίου 2020 τίθεται σε ισχύ η νέα τροποποίηση του κανονισμού REACH (1907/2006 καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων). Δημοσιεύθηκε στις 3 Δεκεμβρίου ...

ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΔΕ, ΦΟΔΣΑ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου θα συσταθεί η κοινή ομάδα εργασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, της ΚΕΔΕ και των ΦΟΔΣΑ για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Σε αυτή την απόφαση κατέληξε η κρίσιμη συνεδρίαση τ...

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΩΣ ΤΟ 2021 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Υπέρ του περιορισμού και σε ορισμένες περιπτώσεις της απαγόρευσης των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης και των εργαλείων υδατοκαλλιέργειας που περιέχουν πλαστική ύλη ψήφισε στις 24 Οκτωβρίου η ολομέλει...

Κλείσιμο [X]