ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΘ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08/10/2018

 

Αύξηση κατά 11,6% παρουσίασαν τα έσοδα από τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης το πρώτο εξάμηνο του 2018, φθάνοντας τα 18,7 εκατ. ευρώ, έναντι 16,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο το 2017. Ο αριθμός των φορτοεκφορτώσεων αυξήθηκε κατά 10,8%, από 188.306 πέρυσι σε 208.553 φέτος, έως τις 30 Ιουνίου. Την αύξηση διαμόρφωσαν οι εισαγωγές (+ 14,3%) και οι εξαγωγές (+ 11,3%) εγχώριων φορτίων. Ο κύκλος εργασιών από άλλες δραστηριότητες, όπως υπηρεσίες διαχείρισης και αποθήκευσης φορτίου, αυξήθηκε κατά 11%.

Συνολικά, όλες οι χρηματοοικονομικές επιδόσεις της ΟΛΘ Α.Ε. για το πρώτο εξάμηνο του 2018 υπήρξαν  θετικές, με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 4,3%, του αποτελέσματος μετά από φόρους κατά 4,7% και του EBITDA κατά 5,9%. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018 ανήλθε σε 29,2 εκατ. ευρώ έναντι 28 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ο πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., κ. Σωτήριος Θεοφάνης, μεταξύ άλλων δήλωσε: «Έχει ήδη επιτευχθεί σημαντική ενίσχυση της παραγωγικότητας. Αξιολογούμε προσεκτικά το επενδυτικό μας πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης του σχεδίου επέκτασης του 6ου Προβλήτα, με τις θέσεις ελλιμενισμού πλοίων μεγάλου βυθίσματος και με την αναβάθμιση του εξοπλισμού, με στόχο την ευθυγράμμιση με τη συνολική στρατηγική της εταιρείας και τη βελτιστοποίηση των οικονομικών της μεγεθών. Είμαστε πεπεισμένοι ότι διαθέτουμε τους ανθρώπινους πόρους, την εμπειρία στη διαχείριση λιμένων και την οικονομική δυνατότητα να εφαρμόσουμε με επιτυχία το φιλόδοξο σχέδιο δράσης μας και να επωφεληθούμε από τις ισχυρές δυνατότητες του Λιμένα Θεσσαλονίκης». 

Στις 2 Οκτωβρίου η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» ανακοίνωσε τον ορισμό του κ. Henrik Jepsen ως Γενικού Οικονομικού Διευθυντή και Διευθυντή Οικονομικού, με αναπληρωτή του τον κ. Αστέριο Μπρόζο.

 

 

 

 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ SARMED

Μετά από αξιολόγηση των εγκαταστάσεών της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η Sarmed έλαβε «Βεβαίωση Συμμόρφωσης», σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και (ΕΚ) αριθ. 889/2008 για την αποθήκευση συ...

ΝΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΒΙΕΜΕΤ Γ. ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

Με το νέο πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 του Διεθνούς Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητος επαναπιστοποιήθηκε πρόσφατα η ΒΙΕΜΕΤ Γ. Τιτόπουλος ΑΕΒΕ. Η επαναπιστοποίηση από τον διεθνή και πλέον αξιόπιστο οργανισμ...

ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ, ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ 2019 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΗ ΤΟΥ

Ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής η σύμβαση για το εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο, η οποία προβλέπει ότι έκταση περίπου 566 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας της ΓΑΙΑΟΣΕ, παραχωρείται για 60 έτη προς εκ...

Κλείσιμο [X]